Ordbok

Wafer

En wafer kan omtales som en "tallerken" som inneholder en rekke kretser, som selve kjernen til CPU-ene blir "stanset" ut ifra. En wafer kan inneholde nok kretser til flere hundre CPU-er. F.eks. har AMDs wafere for Athlon XP-prosessorer med Thoroughbred "B"-kjernen en diameter på 200 mm og inneholder nok materiale til 306 CPU-er.

WAN

Wide Area Network er en betegnelse på nett som er større en enn enkelt bygning (LAN) eller by (MAN). Det meste kjente WAN er Internet, men en organisasjon kan godt ha sitt eget WAN, som består av deres LAN/MAN på forskjellige steder i verden.

WAP

Wireless Application Protocol er en standard som gir mobiltelefoner tilgang til noen tjenester på Internett.

Warez

Slang for piratkopiert programvare.

Watt

Watt (W) er en enhet for måling av effekt, oppkalt etter James Watt. 1 Watt tilsvarer 1 Joule per sekund.

WDS

Wireless Distribution System (WDS) er en teknologi som lar deg koble sammen flere trådløse routere, for å oppnå bedre dekning og rekkevidde - såkalt "bridging" og "repeating".

Web

En forkortelse for World Wide Web. World Wide Web forkortes som regel "WWW".

Web-hotell

En bedrift som kan ha dine web-sider på sin server slik at de blir tilgjengelige på Internett.

Webmaster

Den personen som har ansvaret for innhold på og drift av en web-side.

WEP

Wired Equivalent Privacy er en protokoll for kyptering av data som overføres via trådløse nettvert (WLAN). Skal sørge for sikker overføring av data ved hjelp av radiobølger, men har vist enkelte svakheter, og har derfor noe dårligere sikkerhet enn sin etterfølger WPA.

WGF 2.0

Windows Graphics Foundation (WGF) 2.0 er et nytt 3D-API utviklet for Windows Vista og fremtidige operativsystemer. Standarden vil erstatte DirectX 9 og dens etterkommere og vil kreve nye skjermkortdrivere.

WHQL

WHQL (Windows Hardware Quality Labs) involverer testing av hardware og programvare for deretter å la Microsoft gjennomgå resultatene. Det kan også innebære at Microsoft selv tester produktene. Produkter som blir godkjent får stemplet "Designed for Windows", som betyr at produktet garantert fungerer som det skal sammen med Windows. Drivere som får WHQL-sertifisering blir tilgjengelige via Windows Update.

Wi-Fi

Wireless Fidelity er en samling standarder for forskjellige trådløse nett som baserer seg på 802.11-spesifikasjonene.

Wi-Fi Protected Setup

Wi-Fi Protected Setup er en teknologi som forenkler oppsett av sikre trådløse nettverk, og er spesielt rettet mot hjemmebrukere og småbedrifter. Les mer her.

Wiki

En Wiki beskriver en enkel database på nett, eller programvaren som lar deg opprette disse databasene. Dette er som oftest en samling med HTML-sider som lenker til hverandre, og inneholder beskrivelser av ulike temaer. Et viktig prinsipp er at hvem som helst når som helst kan redigere sidene i Wikien - såkalt "åpen redigering". Den mest kjente Wikien er Wikipedia.

Win9x

En fellerbetegnelse for alle variantene av Windows som begynner på 9 f.eks 95/98/98se.

Windows

En serie grafiske operativsystemer utviklet av Microsoft.

Windows 2000

Windows 2000 (w2k) er et grafisk flerbruker-operativsystem utviklet av Microsoft, som bygger på deres tidligere Windows NT-systemer.

Windows 3.x

Windows 3.x er en serie grafiske brukergrensesnitt utviklet av Microsoft. Windows 3.x er ikke operativsystemer i seg selv, men kjøerer på toppen av MS-DOS.

Windows 95

Windows 95 er videreutvikling fra Windows 3.1 og Windows 3.11, men med en del store forandringer: nytt brukergrensesnitt, støtte for 32-bits applikasjoner og "plug and play" mulighet.

Windows 98

Windows 98 er et 32-bit operativsystem og oppfølgeren til Windows 95.

Windows CE

32-bits operativsystem for håndholdte datamaskiner, lansert i 1996.

Windows ME

Windows Millennium Edition ble lansert i år 2000, med samme kjerne som Windows 98.

Windows NT

Windows NT er et 32-bits grafisk flerbruker-operativsystem, lansert i 1993. I utgangspunktet laget for bedrifter. Bygget på en helt annen kjerne enn Windows 95, 98 og ME.

Windows XP

Windows XP er et 32-bits grafisk flerbrukeroperativsystem. Først lansert 25. oktober 2001. Windows XP er en videreutvikling av Windows 98 og Windows 2000. Dette innebærer blant annet bedre maskinvare og programvare kompabilitet, forenklet innlogging og brukerkontroll, og bedre multimedia-støtte.

WINS

Windows Internet Name Service er en tjeneste som kan kjøres sentralt i et Windows-nettverk. Den tar hånd om oversetting av maskinnavn til IP-adresser, og maskiner som vet om WINS-serveren kan dermed spørre den direkte, istedenfor å kringkaste forespørselen på hele nettverket.

Winsock

Winsock er en standard for hvordan Windows-programmer kan kommunisere med TCP/IP-nettverk.

WLAN

"Wireless Local Area Network" er et lokalt nettverk (se LAN) som istedet for ledninger benytter seg av trådløs overføring, ofte over protokollene definert i 802.11-spesifikasjonene.

WoL

"Wake On LAN" betyr at datakaskinen kan vekkes opp fra nettverket. Dersom man ønsker å skru på en maskin fra en fjern lokasjon kan man sende den en spesiell type pakke som gjør dette. WoL krever at nettverkskortet og hovedkortet støtter dette.

WPA

"Wi-Fi Protected Access" er en videreutvikling av WEP-protokollen. Gir bedre krypering av data enn WEP og gjør det også mulig å benytte MAC-identifisering av klientene som skal logge på nettverket.

Write once

Enkelte enheter idag gjør det mulig å skrive til flyttbare medier én gang. Et eksempel er CD-R (CD-recordable). Det er ikke mulig å slette informasjon som ligger på slike medier.

WWAN

Wireless Wide Area Network (WWAN) er en type trådløst nettverk som skiller seg fra WLAN-nettene ved at teknologi fra mobilnettene (GPRS/GSM/CDMA) brukes.

WWW

World Wide Web er en tjeneste-type på Internet. WWW er samlingen av all verdens hjemmesider. Ved siden av epost er dette den mest brukte tjenesten på Internet.

WYSIWYG

"What You See Is What You Get" er en betegnelse på programmer som gjengir det samme på skjermen, som man vil få når man skriver det ut. Brukes ofte i sammenheng med hjemmeside-editorer.

Til toppen