Ordbok

V.34

En standard for dataoverføring som gir en båndbredde på 33.600bps.

V.90

En standard for dataoverføring som gir en båndbredde på 56.000bps.

VBScript

VBScript (forkortelse for Visual Basic Script Edition) er et skriptspråk som følger med Microsoft Windows. Det benytter en dialekt av Visual Basic. VBScript benyttes i nettleseren Internet Explorer, Active Server Pages (ASP) og Windows Script Host.

VBScript fungerer tilsvarende JavaScript på nettsider, men krever at nettleseren Internet Explorer benyttes.

VC-1

VC-1 er en videokodek som først ble utviklet av Microsoft. Formelt kjent som SMPTE 421M. Windows Media Video 9-kodeken dannet grunnlaget for utviklingen av VC-1, som er et alternativ til mer kjente H.264/MPEG-4. Både Blu-ray- og HD DVD-standardene støtter VC-1 som kodek. VC-1 er også den offisielle kodeken for Xbox 360. Les mer på Wikipedia.

VCD

Se Video-CD

VDSL

Very high bit-rate Digital Subscriber Line er en høyhastighetslinje som overfører 13 Mbps - 55 Mbps over korte avstander, vanligvis mellom 300 - 1500 meter. Jo kortere avstand jo større hastighet.

Vertex shader

Vertex shadere finnes i likhet med Pixel shadere i moderne grafikkprosessorer. Vertex shadere har som oppgave å kontrollere oppførselen og utseende til hjørnepunkter i trianglene som 3D-objekter er bygget opp av. Dette vil avlaste selve hovedprosessoren i systemet, slik at både ytelse og bildekvalitet i spill kan bli bedre.

VGA

"Video Graphic Array" er en eldre grafikkstandard.

VIA

Produsent av brikkesett. www.via.com.tw.

Video-CD

Video-CD er brukt til å legge hele spillefilmer ut på CD(-er). Informasjonen pakkes med MPEG-1, og lagres i flere spor på CD-en.

Virtualisering

Virtualisering er en teknikk som benytter programvare til å simulere at en enkelt datamaskin fremstår som flere separate maskiner. Dermed kan man f.eks. kjøre flere ulike operativsystemer på samme datamaskin - helt samtidig! Programvaren som implementerer virtualisering kalles en gjerne en "virtual machine monitor" (WMM), eller en "hypervisor". I praksis betyr dette at man kan kjøre f.eks. Windows XP og en Linux-variant på samme datamaskin - helt parallelt, og enkelt og raskt bytte mellom disse operativsystemene.

Virtuelt Minne

Når datamaskinen går tom for fysisk minne bruker den harddsiken som et virtuelt minne. Harddisken er mye tregere enn vanlig fysisk minne og dette kan redusere hastigheten en god del.

Virus

Et ondsinnet program som infiserer andre brukerprogrammer og har ofte til hensikt å ødelegge data. Sprer seg ved å infisere andre programmer.

Visual Basic

Et programmeringsspråk utviklet av Microsoft, basert på BASIC-språket.

VIVO

VIVO (Video In, Video Out) betyr at et skjermkort støtter TV-ut og -inn. Det betyr i praksis at skjermkortet både kan sende et signal ut til en TV og ta imot et signal fra en analog videokilde, f.eks. en videospiller, videokamera e.l.

VLAN

"Virtual Local Area Network" er et logisk gruppert LAN. Her kan maskinene fysisk sitte på forskjellige fysiske LAN, mens de fra brukers side ser ut som om de er på ett og samme LAN.

VNC

"Virtual Network Computing" er et fjernstyringsverktøy. Programmet gjør at man kan styre en datamaskin("server") ved hjelp av et lite program ("viewer"). De to datamaskinene kan stå hvor som helst, så lenge de er tilknyttet internett.

Volt

Volt (V) er en enhet for måling av elektrisk spenning (det elektriske trykket), oppkalt etter den italienske fysikeren Alessandro Volta. Definisjonen på Volt er det elektriske potensialet for en Watt over en elektrisk leder på en Ampere.

VPA

"Visual Processing Architecture" (VPA) er en skalerbar arkitektur for grafikkbrikker.

VPN

"Virtual Private Network" er et privat nettverk en kan settes opp over Internett for å øke sikkerheten. Brukes ofte av bedrifter for hjemmekontor-arbeidere.

VPU

"Visual Processor Unit" (VPU) er en grafikkbrikke som bruker arkitekturen "Visual Processing Architecture" (VPA).

VRM

"Voltage Regulator Module" (VRM) er en elektronisk enhet som sørger for å stabilisere en ustabil spenningskilde. Dette er en viktig oppgave i en strømforsyning i en datamaskin, da ustabil spenning vil føre til ustabile komponenter, og mulig maskinvare-krasj.

Til toppen