Ordbok

T1

T1 betegner en digital, symmetrisk datalinje med kapasitet på 1,544 Mbps.

T3

T3 er betegnelsen på en digital, symmetrisk datalinje med en kapasitet på 44,746 Mbit/s.

TAO

"Track-at-Once" er en metode å lage CD-R plater på. Her slår laseren seg av mellom hvert spor, slik at man vil få en 2 sekunders pause på musikk-CD'er når dette brukes. Man har også muligheten til å skrive til CD'en i flere omganger.

TB

Se Terabyte

TCO

"Total Cost of Ownership" er et begrep som refererer til den totale kostnaden ved å kjøpe og drifte et system, det være seg en PC, en serverpark, eller et operativsystem.

TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er to protokoller som legger grunnlaget for Internett. De trenger ikke trenger kontakt med mottakerne for å sende pakker, alt som trengs er en adresse å sende til. De to protokollene er så sentrale at de ofte blir brukt som en samlebetegnelse på alle protokollene som internett bygger på, derunder også regnet ICMP / UDP / ARP m. fl.

TDP

(1) TDP (Thermal Design Point eller Thermal Design Power) angir hvor mange Watt en kjøleløsning må være i stand til å håndtere. Benyttes ofte for å gi en indikasjon på det maksimale effektforbruket til prosessorer i praktiske situasjoner.

(2) TDP (Telocator Data Protocol) er en samling av protokoller som benyttes for å sende data fra en maskin til en mobil enhet.

Telnet

Program som gjør det mulig å logge inn på for eksempel en server og utføre kommandoer som om du skulle befinne deg direkte på serverens konsoll. Av sikkerhetsgrunner har SSH etterhvert tatt mye over.

Terabyte

En terabyte er 1000 gigabyte. Det betyr egentlig tusen milliarder bytes, altså 1012 (1.000.000.000.000) bytes. Mange bruker likevel begrepet om 240 (1.099.511.627.776) bytes. Det korrekte ordet for sistnevnte er tebibyte (TiB).

Texel

For å generere et tredimensjonalt bilde velger man ofte å kle den tredimensjonale modellen med en todimensjonal overflate, kalt en texture/tekstur. Det blir som å tapetsere en ensfarget tredimensjonal figur. Teksturene er bygget opp av pixler på samme måte som annen todimensjonal grafikk, og en texel er en pixel i en tekstur, altså en TExture mapping piXEL. En texel er det minste grafiske elementet i en 2 dimensjonal tekstur som brukes for å generere 3D modeller.

TFT

"Thin Film Transistor" er en transistortype som brukes i nesten alle dagens LCD-skjermer.

Thin film

Alle platelager er trekt med et tynt lag med magnetisk film, der selve dataene lagres.

Timing

Et ord som brukes i forbindelse med minne-forsinkelse ("latency"). Det vil si den tiden det tar p skrive eller lese data til/fra minnet. Jo lavere "latency" jo bedre er ytelsen.

"Timing" uttrykkes med fem verdier, for eksempel 2-3-3-7-1T, som henviser til følgende:

  • "CAS latency" er en forsinkelse fra den tiden data kan leses og til den tiden data faktisk leses.
  • "RAS to CAS Delay" (tRCD) er den tiden en rad i minnet aktiveres, til den tiden data kan leses.
  • "RAS Precharge" (tRP) er en forsinkelse som varer til den tiden en ny rad aktiveres i minnet.
  • "Active to Precharge Delay" (tRAS), en rad i minnet kan ikke de-aktiveres før tRAS er ferdig.
  • "Command Rate" forsinkelsen fra "chip Select" er satt inn og til den tiden kommandoer kan sendes til minnet.

TLD

TLD (Top Level Domain), toppdomene på norsk, er en del av et domenenavn på Internett - nærmere bestemt den delen som etterfølger punktumet i navnet. For eksempel .com, .no osv.

TLER

Time-Limited Error Recovery. Tradisjonelle harddisker er beregnet brukt uten Raid-kort. Dermed har de også visse funskjoner for å løse enkle diskfeil. Raid-kort har på sin side egenskaper får å fjerne disker som ikke responderer innen angitt tid. TLER skal hindre at disker som løser feil på seg selv skal falle ut fra et Raid-oppsett.

TM1

TM1 throttling er en funksjon som er innebygget i nyere Intel-prosessorer. Den fungerer slik at prosessorens frekvens senkes dersom prosessoren blir for varm. Dermed senkes varmeutviklingen og faren for ødelagte komponenter som følge av feil eller dårlig kjøling minkes.

TMU

Texture Mapping Unit (TMU) er en del av grafikkprosessorer. I sin enkleste form er jobben til en TMU å bruke et 2D-bilde til å "kle" en 3D-figur. Tidligere ble TMU-er gjerne omtalt som "pixel pipelines", men med moderne grafikkbrikker er dette et begrep som er foreldet.

TOC

"Table of Contents" er det engelske betegnelsen for innholdsfortegenelse.

Toolbar

En verktøylinje.

Topologi

Topologi betyr studier av rom og plassering. Innen nettverksteknikk brukes det for å beskrive hvordan maskinene fysisk er koblet sammen.

TP

"Twisted Pair" er en type nettverkskabel med tvunnede tråpar. Dette er den mest brukte kabelen for lokale nettverk.

TPI

"Tracks per Inch" forteller oss antallet tracks per tomme. Dette blir også kalt "track density", dvs. tettheten av tracks.

TPM

TPM (Trusted Platform Module) er en brikke som kan inneholde sikker informasjon. Skeptikere frykter at TMP skal brukes for å legge lokk på digitale media gjennom DRM. TPM er støtet av både AMD og Intel.

Spesifikasjonen er utviklet av "Trusted Computing Group"

tRAC

tRAC (Random ACcess time), er forsinkelsen (latency) fra prosessoren i systemet (CPU) etterspør data fra minnet (DRAM), til de første dataene blir mottatt av prosessoren. Les mer hos Commsdesign.

Track

Engelsk for spor. En harddisk overflate kan deles inn i spor, som kan være en del av måten man adresserer data på.

Transfer rate

Engelsk for overføringshastighet.

Transmeta

Produsent av blant annet databrikker. Se Transmeta.com.

Tray

Betyr på godt norsk "skuff", og brukes i forbindelse med CD-ROM-er (skuffen som spretter ut og inn når du skal legge i en ny CD). Andre måter å håndtere CD-er på er "caddy" og "slot-in".

Trojansk Hest

Et lite program som forkler seg som et annet vanlig program med den hensikt å skade eller å hente ut informasjon fra den PC-en den infiltrerer. En trojansk hest kan for eksempel åpne en bakdør i en PC og dermed gjøre det enklere for andre å få tilgang til PC-en.

TRS

TRS er en forkortelse for "Tip Ring Sleeve". I praksis er dette en 6,3 mm balansert tilkopling som f.eks. brukes i enden av en mikrofon-kabel. Selve tilkoblignen ser ut som en vanlig 6,3 mm jack-plugg, men har en ekstra "ring" på skaftet. I og med at tilkoplingen er balansert, vil man unngå en del uønsket støy.

TrueType

Dette er en måte å lage skrifttyper på som er vektorbasert. Dette medfører at en kan skalere størrelsen uten å miste kvalitet eller at skriften blir hakkete. TrueType er ikke en font i seg selv, men altså en måte å lage fonter på.

TTL

Transistor-Transistor Logic er en vanlig digital krets hvor utgående data (output) kommer fra to transistorer.

Time-To-Live er et felt i protokollen "Internet Protocol" (IP) som spesifiserer hvor mange hopp som en datapakke kan reise før pakken droppes eller returneres.

Turbocache

Turbocache er en teknologi utviklet av Nvidia som lar skjermkort utnytte systemminnet i maskinen til lagringsplass for teksturer. Dette er en funksjon som budsjettkortene ofte har, da disse typisk er utstyrt med lite fysisk minne. Les mer her.

TWAIN

TWAIN er en standard for kommunikasjon mellom bildebehandlings-programvare og scannere. Slik kan disse programmene jobbe mot TWAIN, istedenfor å vite hvordan de skal snakke med hver enkelt scanner. Det blir ofte hevdet at TWAIN er en forkortelse for "Technology Without An Interesting Name", men sannheten er at TWAIN ikke er en forkortelse for noe som helst, men er tatt fra en roman av Kipling.

Twain32

En 32-bits versjon av Twain.

TXT

Trusted Execution Technology (TXT) er et initativ fra Intel, tidligere kjent som "LaGrande". Teknologien bruker hardware-nøkler (TPM-brikker) i kombinasjon med instruksjonssett i prosessorer og brikkesett for å kontrollere tilgangen til ressursene i en datamaskin. Formålet er å hindre ondsinnet programvare fra å gjøre skader på systemet. TXT kan sees på som en forlengelse og utvidelse av NX-bit.

Tynne Klienter

En tynn klient betyr at den tynne klienten kjører alle applikasjoner fra en server og på denne måten slipper en behov for mye ram, harddisk CPU m.m. ASP-bedrifter benytter seg bl.a. av denne teknologien.

Til toppen