Ordbok

S-ATA

"Serial ATA" er en utvikling fra paralllell ATA, et grensesnitt for lagringsenheter. S-ATA er en seriell link, én kabel som lager punkt-til-punkt forbindelse mellom enheter. En av fordelene med S-ATA er at kablene er tynnere, slik at det blir romsligere i kabinettet.

S-Video

Super-Video er en teknologi for å overføre video signaler via en kabel ved å dele opp video-informasjonen i to separate signaler, én for farge (chrominance) og en annen for lysstyrke (luminance).

SAF-TE

SAF-TE (SCSI Accessed Fault-Tolerant Enclosure) er en industristandard for å overvåke egenskaper som temperatur, tilstand og andre egenskaper ved innekapslede enheter som harddisker.

SAN

Storage area network (SAN) er et grensesnitt eller nettverk som benyttes for tilkopling av lagringsenheter som harddisk-arrays og båndstasjoner mot servere. SAN-løsninger er vanlig i enterprise-segmentet, hvor vi finner de største og mest avanserte lagringssystemene.

SAS

Serial-attached SCSI (SAS) kan sees på som server-utgaven av SATA. SAS-standarden støtter både SAS- og SATA-baserte disker. I forhold til f.eks. fibre channel-diskene er SAS-diskene langt mer kostnadseffektive.

SATA

Scanner

Eller "skanner" på norsk, er navnet på en enhet som gjør det motsatte av en printer. Scanneren henter inn informasjon og lagrer dette på datamaskinen. Informasjonen kan lagres både som bilde, og tekst. Man scanner inn informasjon fra bøker, ark, eller bilder.

Scatternet

En gruppe med mange "piconet". Piconet er et nettverk som består av enheter som bruker Bluetooth-teknologien.

Scope

Et scope definerer et område. Ordet brukes i mange forskjellige sammenhenger, men kan som regel oversettes med "område" eller "rekkevidde".

SCSI

"Small Computer System Interface" er et, vanligvis raskere og bedre interface enn det eldre IDE-systemet. S-ATA er i ferd med å erstatte SCSI på enkelte områder.

SDK

SDK (Software Development Kit) er et sett med dokumentasjon og programmeringseksempler for en gitt teknologi, som skal hjelpe utviklere i å utvikle løsninger for en plattform. Et eksempel på en SDK er Windows Media SDK versjon 9.5.

SDRAM

"Synchronus DRAM" er en synkron minnetype, som er raskere enn den gamle DRAM. SDRAM bruker en pipeline som gjør at den kan starte med neste kommando før den er ferdig med den forrige.

SDSL

Symmetric Digital Subscriber Line (SDSL) er en variant innenfor SDL-familien hvor opp- og nedlastningshastighetene er identiske.

Secondary cache

Se L2-cache

Segment

Et segment er en del av noe. F.eks. er et nettverks-segment en del av et større nettverk, mens i markedssammenheng kan man snakke om proff-segmentet, altså den delen av markedet som består av profesjonelle.

Segmentering

Segmentering betyr å dele opp noe i mindre deler. For eksempel i et nettverk, der man kan skille ut deler av nettet i egne segmenter.

Sektor

Harddisker, disketter osv. er delt opp i "sectors" og "blocks". Ved hjelp av koordinater finner man fram til riktig blokk og deretter riktig sektor. På denne måten systematiseres dataene på et platelager.

Server

En datamaskin eller et program som tilbyr andre maskiner og programemr i nettverket tjenester eller ressurser. Resurser kan f.eks. være lagringsplass, websider eller epost.

SFF

SFF (Small Form Factor) er en betegnelse på svært kompakte PC-kabinetter. SFF-bokser kommer ofte ferdig montert med hovedkort, og har begrensede utvidelsesmuligheter på grunn av sin lille størrelse.

SGI

"Silicon Graphics Inc." Produsent av forskjellige grafikk produkter. Sgi.com.

Share

Å gjøre en ressurs tilgjegelig for andre. En kan dele ut disk, skriver, scanner m.m.

Shareware

Shareware er programvare som er lov å kopiere, men som har en viss begrensning i forhold til den fulle versjonen av programmet. Shareware-utgaven av programmet er enten kun en del av et større program, en utgave med færre muligheter, eller det er en versjon som kun vil virke i et visst antall dager. Må ikke forveksles med Freeware eller Free Software

Shuttle

Produsent av blant annet hovedkort og "Small Form Factor" bokser. Shuttle.com.

SIMM

"Single in-line memory module" er en eldre minneteknologi, som ble mye brukt i 386-, 486-, og pentium-maskiner. EDO-RAM er et eksempel på en type SIMM-brikke.

Skjermkort

Se Grafikkort

SLI

SLI (Scalable Link Interface) er en teknologi fra Nvidia som tillater bruk av to grafikkort i samme system, for inntil en dobling i 3D-ytelsen. Les mer hos Nvidia.

Slot

Et spor i datamaskinen hvor du kan plassere et kort.

Slot 1 og Slot 2

Er betegnelsen Intel bruker på de forskjellige prosessorkontaktene til Pentium II generasjonen. Ved siden av de vanlige Pentium II prosessorene fra Intel bruker også Intels Celeron Slot 1 tilkobling. Xeon-prosessorer bruker Slot 2.

Slot A

Den type slot som Athlon eller K7 bruker på hovedkortene.

Slot-In

Slot-in er det samme prinsippet som brukes på CD-spillere til bil. Man stikker CD-en direkte inn i en sprekk i leseren, uten å legge den i en skuff.

Small Form Factor

En betegnelse som brukes gjerne om kabinett som har en del mindre størresle enn vanlige kabinett.

SMP

Symetric MultiProcessing, at et system bruker flere enn én prosessor. Har lenge vært vanlig i UNIX og andre server-operativsystemer, og i senere tid også på Windows, Mac, Linux, og andre desktop-operativsystemer.

SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP) muliggjør utveksling av informasjon mellom ulike nettverksprodukter. SNMP er en Internett-protokoll, i likhet med TCP. F.eks. tillater SNMP at nettverksadministratorer overvåker og konfigurerer ytelsen, finner og løser problemer ved nettverket osv.

Socket 370

Socket for prosessoren Intel Celeron. De første Celeron-prosessorene brukte Slot1, på samme måte som Pentium II.

Socket 478

Betegnelse for socket til en Intel Pentium 4 prosesor.

Socket 7

Dette er forgjengeren til Slot 1 og Slot 2 og er det som de vanlige Pentium-prosessorene benytter seg av. Dette er ZIF-baserte prosessorer (Zero Insertion Force), som er laget for at selv en alminnelig PC-bruker skal kunne oppgradere prosessoren. Socket 7 finnes i 8 forskjellige varianter og har vært i bruk siden de første 486-maskinene kom.

Socket A

Socket til AMDs CPU-er av typene K7, XP, Sempron og Duron.

Software

Engelsk for programvare.

SOI

Silicon On Insulator (SOI), er en teknologi som benyttes i prosessorer. Nærmere bestemt en lagvis struktur, som består av et tynt lag med silisium, typisk tykkelse fra 50 nm til 100 µm. Teknikken reduserer bl.a. effektforbruket i prosessorer, og kan også bidra til å øke ytelsen. Benyttes bl.a. av produsenter som AMD og IBM.

Southbridge

Southbridge (sørside) er den delen av hovedkort-brikkesettet som kontrollerer de tregere delene av maskinvaren. Eksempler er tilgangen til PCI- og ISA-busser samt styring av interrupts.

Spam

Betegnelse på uønsket e-post, ofte reklame for produkter og tjenester fra ukjente avsendere.

Spanning tree

Spanning tree er en nettverksprotokoll som sørger for en loop-fri topologi for svitsjede nettverk. Forkortes ofte STP - og er definert i IEEE-standarden 802.1D.

SPD

SPD (Serial Presence Detect) er en liten brikke (EEPROM) som sitter på minnemoduler. Brikken inneholder informasjon om hvilke standardinstillinger modulen skal benytte - dvs. frekvens, CAS-latency etc. SPD-innstillingene kan overstyres via BIOS-en på hovedkortet.

Spooling

Måten en print-server håndterer dokumenter på. Hvis den spooler betyr det at den først lagrer dokumentet lokal på disken før den sender det til skriveren, når skriveren er klar.

SQL

"Structured Query Language". Et språk for å kommunisere med databaser. De fleste større databaser bruker SQL som grensesnitt. Eksempel på en SQL-spørring som henter ut et telefonnummer fra en database: SELECT telefonnummer FROM adresseliste WHERE navn='Ola Nordmann'

sRGB

sRGB er en standard for farger (fargeprofil), som bl.a. sørger for at de fargene du ser på skjermen er de samme som kommer ut av skriveren din. Dette krever at både skjermen og skriveren støtter sRGB-standarden.

SSD

SSD (Solid State Drive/Disk) er en datalagringsenhet som benytter seg av såkalt ikke-flyktig (\"non-volatile\") flashminne - gjerne NAND flash. SSD-enhetene er alternativer til tradisjonelle harddisker med magnetiske plater.

SSE

Streaming SIMD Extensions er en utvidelse av MMX som vi fant på Pentium II prosessorene til Intel. Både MMX og SSE tar sikte på å hjelpe prosessoren i kompliserte kalkulasjoner, spesielt innen 3D.

SSH

Secure Shell er en protokoll utviklet for å oppnå en tryggere måte å koble til en ekstern maskin på. Krypterer all informasjon som sendes til og fra vertsmaskinen, og en mellommann vil derfor ha svært vanskelig for å fange opp data som sendes. SSH kan både brukes til fjern-innlogging, fil-overføring, og tuneller.

Standard Ethernet

Se 10Base5

Star

Star eller stjerne er en nettverkstopologi der alle nodene i nettverket er koblet til en sentral enhet som armer på en stjerne, altså de har hver sin egen kabel til huben/svitsjen.

Stealth-virus

Et datavirus som prøver å skjule seg for, eller forvirre antivirus-programvare.

Steinberg

Steinberg er et tysk selskap som har spesialisert seg på produkter beregnet for digital lydproduksjon.

Stepping

Et tall som brukes av Intel og AMD for å identifisere hvor mye en prosessor er blitt endret mellom ulike versjoner som er lansert. En prosessor starter gjerne med stepping = A0. Når prosessoren lanseres i ny versjon, kan tallet være for eksempel stepping = A2, hvis endringene er forsholdsvis små. Hvis endringene er store, kan tallet for eksempel være stepping = B3.

Store and Forward

En måte svitsjer sender pakker på over et nettverk. De lagrer dem, kjører evt. en feilsjekk, og sender dem så videre til mottaker. I tillegg til å gi forbedret mulighet for feilsjekk vil man kunne mellomlagre pakker i travle perioder, for å sende dem vidre når det blir ledig kapasitet.

STP

STP står for "Shielded Twisted Pair". Forskjellen fra UTP er at STP kabler er beskyttet for elektromagnetisk interferens med en kappe rundt kabelen.

Subnet

Et subnet er en del av et større nett. I TCP/IP defineres en subnet-maske i tillegg til IP-adressen. Subnet-masken sier noe om hvilke bits av IP-adressen som identifiserer selve subnettet, og hvilke bits som definerer din adresse på dette.

Substrate

Forteller oss hva slags materiale som ligger under den magnetiske filmen på et platelager. Vanlige "substrates" er aluminum for harddisker, glass for optiske plater, og mylar for vanlige disketter.

SUN

Sun er et stort maskin- og programvareselskap som bl.a. er kjent for sitt operativsystem Solaris, sine SPARC-prosessorer, sine Sun datamaskiner og programmeringsspråket Java.

Superleder

En superleder er en form for leder som har en resistans (elektrisk motstand) på 0 Ohm (Ω). Dette oppnås ved å benytte sterkt nedkjølt kvikksølv. Prinsippet ble for første gang vist frem i 1911, da nederlenderen Heike Kamerlingh Onnes kjølte kvikksølv ned til -269° C. Dagens rekord holdes aven kvikksølvholdig keram (HgBaCaCuO), som blir superleder ved en temperatur på -113° C og et trykk som tilsvarer 90000 atmosfærer.

Surface

Over og undersiden på en plate som er belagt med magnetisk film for å kunne ta opp data. På noen enheter er noe av overflaten reservert til lagring av posisjoner til dataene på disken.

Surfe

Å kikke på sider på World Wide Web. OFte brukt om å følge interessante lenker rundt omkring uten å ha et overordnet mål.

SVGA

"Super Video Graphic Array" er en nyere, og bedre versjon av den tidligere VGA-utgaven.

Svitsj

En svitsj er et sentralt knytningspunkt i et nettverk. En svitsj har mange porter, og til hver kan man koble en maskin, eller en annen svitsj. En svitsj vet i motsetning til en hub hvilke maskiner som er koblet til hvilke porter, og kan derfor sende pakker til rett maskin. Dette i motsetning til en hub, som sender all trafikk ut på alle porter. Svitsjer har i dag tatt mer eller mindre fulstendig over for huber.

Swap File

Se Page File

switch

Se Svitsj

SXGA

"Super Extended Graphics Array" er en spesifikasjon for skjermer med oppløsning på 1280 x 1024.

Synkron

Noe som skjer samtidig.

Synkron overføring

Betyr at data sendes og mottas med samme ytelse (overføringshastighet).

Systembuss

Se FSB

Systemdisk

En harddisk som inneholder systemfilene. Som oftest er dette c:\windows eller c:\winnt. Hvis det er snakk om en floppydisk menes det en diskett som en kan starte maskinen i DOS med.

Søk

(1) Bevegelsen av lese/skrive-hodet når harddisken skal hente fram de rette dataene.

(2) Et søk på Internett der en leter etter informasjon ved hjelp av en søkemotor.

Til toppen