Ordbok

Radeon

En serie med grafikkort fra ATI Technologies.

RAFF

Rotary Acceleration Feed Forward. Teknologi for å sikre best mulig ytelse til tross for vibrasjoner.

RAID

"Redundant Array of Inexpensive Disks" er en måte å bruke flere harddisker på slik at en oppnår høyere ytelse, større datasikkerhet eller begge delene. Se for øvrig vår RAID Guide for en grundigere innføring.

RAM

"Random Access Memory" er internminnet til datamaskinen. Alle programmer og dokumenter du jobber med lagres i RAM, som er mye raskere enn harddisken. Dersom minnet går fullt må maskinen likevel lagre en del på harddisken, noe som gjør maskinen tregere.

Rambus

Se RDRAM

RAMDAC

"Random Access Memory Digital-to-Analog Converter" en den brikken i et skjermkort som konverterer digitalsignalet til et analogt signal som så sendes til skjermen.

Rar

Rar er et filformat som brukes til å komprimere en eller flere filer. Teknologien er utviklet av russeren Eugene Roshal, som også har utviklet et program som benyttes for å pakke og åpne Rar-filer - WinRar.

MIME: application/x-rar-compressed

RAS

"ROW Address Strobe" (RAS) definerer i hvilken rad data er plassert i DRAM-minne.

RDIMM

RDIMM (Registered Dual In-line Memory Module) er en såkalt registrert minnemodul. Registrert minne er en teknikk som innebærer ekstra forsinkelse, men tilfører til gjengjeld ekstra stabilitet ved store minnemengder. Krever et brikkesett som støtter dette. Brukes hovedsakelig i server-miljøer. Les mer hos LostCircuits.

RDRAM

"Rambus Dynamic Random Access Memory" er et minnesystem som lover at overføringer skal kunne skje opp mot hastigheter på 1,6 billioner bytes per sekund. RDRAM vil for første gang bli lansert i starten av '99, og består i hovedsak av selve RAM-modulene, RAM-kontrolleren og en bus som holder kontakten mellom enhetene i maskinen og prosessoren. Direct Rambus DRAM er et "two-byte"-system (16-bit) som vil gi enda høyere ytelse. Desverre har den ikke levd opp til forventningene og ytelsesøkningen over PC133 RAM er blandede.

Read verify

En harddisk-konfigurasjon som settes når harddisken skal lese til kontrolleren, men kontrolleren ikke skal bringe dataene videre til systemet.

Refresh

Oppdatere eller å laste på nytt.

Refresh rate

En oppdateringshastighet. Brukes som regel som skjermer. Ekspertene anbefaler en refresh rate på 85 Hz. Jo høyere refresh rate en har jo mindre flimrete og mer "behagelig" blir bildet.

Removeable disk

Vil på godt norsk si "flyttbar disk", og er en betegnelse på alle enheter hvor selve mediet er bygd for å kunne flyttes, byttes osv. Eksempler på dette er disketter, LS120 (vanlige disketter som tar 120 Mb), Zip-disketter, Jaz-disketter, tape'er osv.

Render

Det å generere et bilde ut fra en mer høynivå beskrivelse. For eksempel kan man ha en matematisk modell av en tredimensjonal figur, som maskinen gjør om til et bilde som kan vises på skjermen.

Repeater

En repeater blir brukt til å forlenge avstanden mellom maskiner i nettverk utover standardspesifikasjonene. En repeater regenererer signalene i kabelen og sender det videre igjen slik at det kan leses lengre borte. En vanlig forsterker vil også forsterke støyen, mens en repeater leser og tolker signalet, før det sendes videre på nytt, støyfritt.

Resistans

Resistans/elektrisk motstand er en egenskap ved elektriske ledere, som forårsaker tap av energi (varme) når man sender elektrisk strøm gjennom lederen. Resistansen måles i enheten Ohm (Ω), og er avhengig av lederens lengde (lengre - større motstand), lederens tverrsnittareal (større areal - mindre motstand), og lederens resistivitet.

Retail

I motsetning til "bulk", leveres et "retail"-produkt (mest brukt om dataprodukter, og da spesielt harddisker, CD-ROM, lydkort, skjermkort osv.) med alle manualer, drivere, og evt. programvare, spill, kabler og andre artikler. Retail-produkter ligger normalt litt over "bulk" i pris, men du får samtidig "mer for pengene". Om ikke noe er oppgitt skal produktet være retail.

RFID

Radio Frequency IDentification (RFID) er en metode for å lagre og hente ut data fra bittesmå trådløse brikker.

RGB

Rød Grønn og Blå. Alle farger kan på en datamaskin representeres ut fra forskjellige mengder av disse tre fargene.

RIAA

"Recording Industry Association of America" (RIAA). Organisasjon for amerikanske musikkindustrien. Riaa.com.

Ring topologi

En enkel nettverksmåte der en kobler sammen maskinene langs en lang kabel som danner en ring. Eksempelvis Token Ring.

RISC

"Reduced Instruction Set Computer" er en designfilosofi der man lager prosessorer med et veldig begrenset instruksjonssett. Slik kan prosessoren lages enklere og raskere.

RJ-45

Den kontakten som brukes i enden på en nettverkskabel av TP-typen. Ser ut som en litt stor telefonplugg.

RLL

"Run Length Limited" er et system som pakker dataene på harddisken, slik at man får økt lagringsplass. Dette krever en god del prosessorkraft siden alle data må pakkes når det skrives til, og pakkes opp når det leses fra enheten, og disken vil derfor oppleves en god del tregere.

Roadmap

Et "roadmap", eller veikart på norsk, er en oversikt over fremtidig kommende produkter eller teknologi, som bl.a. benyttes av prosessorfabrikantene AMD og Intel.

Roaming Profile

Betyr at en tar med seg sine instillinger og dokumenter hvor enn en er i et nettverk. Rent praktisk fører dette til at en lagrer alt på serveren og maskinen laster opp de lokale instillingene til brukeren.

RoHS

RoHS "Restriction of Hazardous Substances" er et EU-direktiv som trer i kraft fra 1. juli 2006. Direktivet innebærer blant annet at miljøfarlige stoffer som bly, kvikksølv og bromerte flammehemmere (PBB og PBDE) ikke er tillatt benyttet i produkter.

ROM

"Read only memory" er en betegnelse på all slags minne som bare kan skrives til en gang, og deretter kun leses. Et eksempel er CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory).

ROP

Render Output Unit eller Raster Operations Pipeline (ROP), er et av de siste stegene i en grafikkprosessors arbeid med å rendre et 3D-bilde. ROP-en tar seg av omformingen av informasjonen som ligger lagret i grafikkkortets minne, og gjør om denne til piksler som kan vises på skjermen. Ytelsen til et grafikkbrikke er avhengig av antall ROP-er. Dersom en grafikkbrikke har "32 pixel pipelines", men bare 16 ROP-er, vil brikken uansett ikke klare å pumpe ut mer enn 16 piksler per klokke.

Router

Se Ruter

RPM

"Revolutions per minute" betegner rotasjonshastigheten på plater i harddisker. De raskeste IDE-harddiskene i dag kommer med 10 000 rpm. Enkelte SCSI-harddisker har opptil 15000 rpm. Jo høyere RPM, jo bedre blir ytelsen, men typisk øker også støynivået. RPM er også betegnelsen på RedHat's pakkesystem (RPM Package Manager, tidligere RedHat Package Manager)

RTM

RTM (Release To Manufacturing) - et begrep som bl.a. brukes om programvare som er ferdig testet og er klart for produksjon i stor skala for leveranser på markedet. Et annet uttrykk som betyr det samme er når programvare omtales som "gold".


Se også Wikipedia.

Ruby

Ruby er et objektorientert programmeringsspråk. Språkets syntaks er inspirert av Ada og Perl. Ruby benyttes i hovedsak til gratis programvare distribuert under en open-source-lisens.

Ruter

En ruter er en nettverksenhet som kan styre trafikk. Ved hjelp av rutere kan man koble sammen mange mindre nettverk, og trafikk kan flyte mellom disse. Ruterne bruker en egen protokoll for å fortelle hverandre hvor de skal sende trafikk for å nå frem til de enkelte maskiner.

Til toppen