Ordbok

Page File

Sidevekslingsfil. Når datamaskinen har lite RAM eller har fylt opp RAMen helt vil den bruke harddsiken som virtuelt minne. Maskinen skriver da til en fil på harddisken som kalles "Page File". I UNIX brukes ofte betegnelsen "Swap space".

Pakke

Når en skal sende noe over et nettverk deles det opp i små deler, eller pakker. Så sendes pakkene over nettverket. På denne måten kan flere dele samme fysiske nettverk. Hver pakke består som regel av mottaker- og senderadresse, selve dataene som skal overføres, og en del annen informasjon om forsendelsen.

Palladium

Et kodenavn til et sikkerhetssystem som Microsoft utvikler og skal etter planen bli en del av fremtidige Windows-versjoner. Microsoft har etter hvert gitt Palladium et nytt navn, nemlig "Next-generation secure computing base".

Paritet

Brukes for å kunne rette feil som oppstår under oveføring/lagering av data.

Partisjon

Se Logisk partisjon

Pascal

Et programmeringsspråk.

PAT

PAT (Performance Acceleration Technology), en teknikk som senker responstiden mot minnet, og dermed gir en økning i systemytelsen. Ytelsesøkningen som følge av PAT varierer, men kan typisk være på 3-5 %.

Patch

En patch er en liten programbit som retter feil i den originale programkoden.

PC

PC (Personal Computer). Den første personlige datamaskinen ble produsert av IBM - som kalte modellen IBM PC. PC ble etter hvert et begrep på IBM-kompatible personlige datamskiner. Det er nå vanlig å bruke PC-begrepet på datamaskiner som benytter x86-arkitekturen - altså som inneholder prosessor fra Intel, AMD eller VIA.

PC100 SDRAM

PC100 SDRAM er SDRAM som er laget for å kjøre på 100Mhz.

PC133 SDRAM

PC133 SDRAM er SDRAM som er laget for å kjøre på 133Mhz.

PCB

Printed Circuit Board (PCB) er selve kretskortene som hovedkort, skjermkort, minnemoduler etc. er bygget opp av. På disse kortene monteres ulike komponenter, slik som mikrobrikker og kondensatorer.

PCI

"Peripheral Component Interconnect" er et navn på de viktigste utvidelsessporene du finner i en datamaskin. I disse sporene kan du plugge i tilleggsutstyr til datamaskinen, slik som grafikkort, lydkort, modem, scanner, osv. PCI har mer eller mindre fulstendig tatt over for den gamle ISA-bussen. PCI har i de siste årene kommet i mange forskjellige standarder, for eksempel PCI-Express og PCI-X. For en fulstendig ovserikt, se Wikipedia. I tillegg til PCI er også AGP svært utbredt for grafikkort i dag.

PCI Express

PCI Express er en teknologi som gjør det mulig å sende og motta data mellom for eksempel ekspansjonskort og prosessor med høy båndbredde. Per dags dato tillater PCI Express en maksimal overføringshastighet på 16 GB/s, men dette er en hastighet som ved framtidige frekvensøkninger kan utvides ytterligere. PCI Express x16 tar sikte på å erstatte AGP-standarden, mens de lavere spesifiserte PCI Express x1 og x4 etter hvert tar over for PCI.

PCI-X

"PCI extended" er en utvidet PCI-buss. PCI-X er tilbakevirkende kompatibel med PCI. PCI-X tilbyr høyere båndbredde enn PCI, men hastighetsøkningen varierer fra 133 MB/s til 1 GB/s.

PCMCIA

"Personal Computer Memory Card International Association" er organisasjonen som lager en PCMCIA-standarden. Denne brukes til å definere et grensesnitt mot kort til bærbare PC-er, som f.eks. nettverkskort.

PDC

"Primary Domain Controller" er den sentrale maskinen i et Microsoft Windows-nettverk, og styrer alt av autentisering i nettverket. PDC har ofte en eller flere BDC-er (backup domain controllers). Informasjon fra PDC replikeres ut til BDC, slik at lasten kan fordeles mellom flere maskiner, og man slipper å få nedetid hvis én maskin får problemer.

Peer-to-peer

En nettverkstype hvor alle datamaskiner som er tilknyttet nettverket har samme rettigheter og tilgang til hverandre. Brukes ofte om fildelingsnettverk som Kazaa, BitTorrent og Direct Connect.

Pekerkravling

Pekerkravling er et fenomen som forekommer på optiske mus. Fenomenet skyldes at den optiske sensoren leser ujevnheter i underlaget som bevegelse, og har gjerne en sammenheng med dårlig fokus. Fenomenet var mer vanlig før, men man bør være obs på at også nyere optiske mus KAN ha dette fenomenet.

Peltier

Et Peltier-element er en metallplate som ved å tilføre strøm får en kald og en varm side. Brukes ofte til overklokking for å redusere varmen i prosessoren.

Pentium

Navnet på en Intel CPU etter x486 generasjonen. Eksempler på Pentium-prosessorer er: Pentium, Pentium MMX, Pentium Pro, Pentium II, Pentium III, Pentium III Coppermine, Pentium 4, Pentium 4-M og Pentium M (prosessoren i Centrino-systemer)

Periferiutstyr

Alt utstyr som kommer i tillegg til selve prosessoren går under betegnelsen periferiutstyr. Til daglig blir i hovedsak eksterne enheter som printere, modem, scanner og lignende regnet som periferiutstyr.

PFC

PFC (Power Factor Correction) er en teknikk som forbedrer stabilitet og effektivitet ved effektleveranser, f.eks. i strømforsyninger. Finnes som passiv og aktiv, hvor sistnevnte er den mest effektive.

PGP

"Pretty Good Privacy" (PGP) er en krypteringsteknologi utviklet av Phil Zimmerman. PGP baserer seg på public key-teknologi.

Phishing

Phishing er en fellesbetegnelse på svindelforsøk via Internett. Disse svindelforsøkene forekommer i ulike former, men dreier seg typisk om en "falske" e-postmeldinger, tilsynelatende fra en seriøs aktør, med en lenke som sender brukeren til en ondsinnet nettside. Målet er å få brukeren til å oppgi personaldata, kredittkortinformasjon o.l, slik at svindleren kan lure offeret for penger.

Les mer i vår guide om sikkerhet på nettet.

Photo-CD

En CD plate hvor man lagrer bilder. Bildene kan leses på en PC, eller i egne "Foto CD-spillere".

PHP

PHP HyperText Preprocessor (PHP) er et skriptspråk som i hovedsak brukes til å lage dynamiske nettsider.

Piconet

Et nettverk som består av enheter som bruker Bluetooth-teknologien.

Piksel

"Picture Element" (pixel) er grunnenheten i grafiske bilder. Et hvert bilde består av mange små pixler, som sammen gir inntrykk av å være et kontinuerlig bilde. Antallet pixler per område bestemmer oppløsningen til et bilde.

Ping

En kommando som brukes for å se om det er kontakt mellom to datamaskiner. Ping sender en liten pakke til maskinen man ønsker å kontrollere forbindelsen til, og denne sender så en liten pakke som svar. Denne tiden (latency/latens) måles og rapporteres av ping-programmet og kalles ofte noe upresist "ping-tid".

PIO

PIO (Programmed input/output) er den originale metoden for å overføre data mellom prosessor og en ATA-enhet. Det finnes i 4 forskjellige utgaver; Mode 0 (3,3 MB/s), Mode 1 (5,2 MB/s), Mode 2 (8,3 MB/s), Mode 3 (11,11 MB/s) og Mode 4 (16,7 MB/s).

Pipelining

En teknologi i mikroprosessorer hvor prosessoren starter å eksekverer en instruks før den forrige instruksen er ferdig gjennomført. Flere instrukser kan med andre ord være på gang samtidig.

Pipelining er også en teknologi i DRAM-minne, hvor et minneinnhold lastes i SRAM-cache mens neste minneinnhold hentes like etter.

Pixel shader

Shadere finnes i moderne grafikkprosesorer og deles inn i pixel shadere og vertex shadere. Pixel shadere kalkulerer ulike effekter på en piksel på skjermen, for å skape realistiske materialer og overflater. Generelt man man si at jo flere pixel shadere et grafikkort har, jo bedre blir ytelsen. Dog er det ikke alle applikasjoner/spill som benytter shadere i like stor grad, slik at dette vil variere.

Platelager

De aller fleste lagringsmedier er bygget opp av en "plate" som blir drevet rundt av en motor. Lese og skrivehoder henter informasjon ut fra disse enhetene ved hjelp av armer som beveger hodene til de riktige blokkene og sektorene. Eks: Harddisk, disketter, CD-ROM, Zip-disk. Enheter som ikke regnes som platelager: Videokassetter, tape-drives (slike man bruker mye til backup...) og andre elektroniske lagringsplasser som ROM.

Plextor

Belgisk produsent av blant annet CD-og DVD-spillere og brennere. Se Plextor.be.

PMP

Personal Media Player

PNG

"Portable Network Graphics" er et grafikkformat som ligner på GIF. GIF bruker den patenterte komprimeringsalgoritmen LZW, mens PNG ikke er patentert på noen som helst måte. Mange jobber derfor for å gå over fra GIF til PNG for å slippe patentproblemer. PNG kan i enkelte tilfeller også erstatte JPEG.

Polygon

Et polygon er en mangekant. Innenfor tredimensjonal datagrafikk brukes betegnelsen om de minste elementene av en modell. Jo fler slike småflater en modell er bygget opp av, jo mer detaljert og mindre kantete vil den være.

Port

Generell betegnelse på et tilknyttningspunkt. Kan betegne en fysisk port, slik som tastatur- eller USB-inngang, eller en logisk port på en nettverksadresse. Sistnevnte brukes f.eks. i TCP/IP-protokollene. En maskin har som regel kun én IP-adresse, men kan ha opptil 65536 forskjellige portet tilknyttet denne, der forskjellige programmer kan koble seg til.

POST

Power On Self Test er en rekke tester som utføres når en skrur på datamaskinen for å kontrollere at RAM, harddisk m.m. virker som det skal.

PPTP

"Point-to-Point Tunneling" er en teknologi som skaper en illusjon av at to maskiner er koblet direkte sammen selv om de er adskilt av et eller flere større nettverk. Slik kan maskiner på forskjellige steder i verden gis inntrykk av å være på samme lokale nettverk, samtidig som trafikken kan krypteres.

Prescott

En versjon av Intels Pentium 4-prosessor.

Primary partition

Primær partisjon er partisjonen på harddisken som har oppstartfilene, det vil si partisjonen som brukes til å starte opp datamaskinen med.

Printer

En skriver.

Prosess

Betegnelse på et kjørende program.

Prosessor

Prosessoren er en av de sentrale delene i en datamaskin, og er ansvarlig for alle utregninger. Det kan finnes flere prosessorer i en datamaskin, men dersom man bare snakker om "prosessoren" mener man hovedprosessoren, CPUen. Utover dette kan det f.eks. finnes et skjermkort med en egen grafikkprosessor.

Protocol

Se Protokoll

Protokoll

En protokoll er et sett med regler. Et eksempel er nettverksprotokoller, som definerer hvordan man skal sende data over et nettverk.

Proxy-server

En proxy-server er en slags mellommann i en internett-forbindelse. For eksempel kan man sette opp en web-proxy foran et bedriftsnett, som mellomlagrer nettsider de ansatte besøker. Når noen besøker en nettside som har blitt besøkt tidligere, kan proxyen levere det mellomlagrede resultatet, og slik kan man spare båndbredde og tid. Proxyer kan også brukes til å mellomlagre og inspisere trafikk, for å hindre uønsket aktivitet på nettet.

PS/2

En type tilkobling for mus og tastatur. Mye brukt inntil nylig, nå er USB i ferd med å ta over.

PSU

"Power Supply Unit" er strømforsyningen i maskinen.

PVR

Personal Video Recorder. Brukes for å beskrive TV-kort som kan gjøre opptak basert på kategorier, søkeord m.m.

Python

Python er et programmeringsspråk utviklet av Guido van Rossum i 1990. Python er et dynamisk språk, og ligner svært på språk som Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk og Tcl. Python er open-source og gratis.

Til toppen