Ordbok

ODBC

"Open DataBase Connectivity" er et åpent API for å aksessere en database. Slik kan man standardisere måten å aksessere en database på over flere programmeringsspråk og databaser.

OEM

"Original Equipment Manufacturer" er de som lager en komponent som selges av andre i et større system. For eksempel kan en PC-leverandør kjøpe ferdige harddisker og sette i sine maskiner. Produsenten av harddisken kalles da en OEM.

Ohms lov

Ohms lov, navngitt etter dens oppdager Georg Ohm, er en lov som sier noe om sammenhengen mellom strøm, spenning og resistans i en strømkrets. Loven sier at spenningen er lik resistansen ganger strømmen (spenning = resistans * strøm). Hvis en glødetråd i en lyspære har en resistans på 1100 Ω, og spenningen er 220 V, så kan vi bruke Ohms lov til å finne ut at strømmen i glødetråden er 0,2 A.

Ohms lov gjelder kun for vanlige metallmotstander med konstant temperatur.

OLE

"Object Link Embedding" gjør at to Microsoft-programmer kan jobbe sammen. F.eks. kan vi bruke Excel inne i Word.

OLED

"Organic Light-Emitting Diode" er en skermtype som kommer som alternativ til LCD-skjermer. I motsetning til LCD utstråler selve OLED skjermen lys slik at bakgrunnsbelysning ikke er nødvendig. Dette gir en rekke fordeler; skjermene kan gjøres tynnere, lettere og blir også mer energisparende og etterhvert billigere å produsere.

On Line

En er koblet opp mot Internett/LAN/WAN. Brukes også at skrivere og annet utstyr for å signalisere at de er klare til bruk.

Open Source

Betegnelse på programvare hvor kildekoden ligger offentlig ute slik at enhver kan se den, og også utvikle denne. Tanken bak dette er å utvike en feilfri kildekode til alles fordel. Se også Open Source Initiative.

Open Source Initiative

OSI er en organisasjon som sertifiserer open source programvare. www.opensource.org

open-al

Se OpenAL

open-gl

Se OpenGL

OpenAL

OpenAL er et API (Application Program Interface) for lyd. Det er designet for effektiv gjengivelse av flerkanal-tredimensjonal lyd. Teknologien minner mye om .

OpenGL

OpenGL (Open Graphics Library) er en spesifikasjon som definerer en API (Application Program Interface) som lager 2D- og 3D-grafikk. OpenGL er uavhengig av både programmeringsspråk og plattform. Grensesnittet består av mer enn 250 funksjoner, og er spesielt populært innen spillindustrien. Microsoft Windows Direct3D er en konkurrerende teknologi.

Opera

Opera Software er et norsk programvareselskap hvis hovedprodukt er den raske nettleseren Opera. Opera blir mer og mer vanlig på mobile enheter, men er også relativt stor på desktop-markedet, hvertfall i Norge.

Operativsystem

Operativsystemet er den programvaren som ligger mellom brukerprogrammene og maskinvaren. Takket være operativsystemet trenger ikke hvert enkelt program vite detaljer om maskinvaren. Operativsystemet kan også sørge for at flere programmer kan kjøre samtidig. Eksempler på operativsystemer er Windows, GNU/Linux, MacOS, UNIX osv.

Opteron

64-bit prosessor fra AMD lansert i april 2003. Støtter både 32-bit og 64-bit applikasjoner. Opteron leveres i tre serier: 100-, 200-og 800-serie.

OS

Se Operativsystem

OS/2

OS/2 er IBM's operativsystem beregnet på vanlige PC'er. Multitasking var et av OS/2 fordeler fremfor Windows-plattformen da det ble lansert, men Windows er nå mer avansert, og OS/2 er svært sjelden i bruk.

OSI-modellen

"Open System Interconnection". For at datamaskiner ska kunne kommunisere på en standardisert måte i et nettverk har en OSI modellen som spesifiserer 7 lag og hvordan de skal kommunisere med hverandre.

Overburn

Brenning av CD-plater med over 700 MB data.

Overklokking

Overklokking vil si å kjøre komponenter i PC-en på en høyere frekvens enn det fabrikanten anbefaler. Det er vanligst å overklokke prosessoren, minnet og skjermkortet. Overklokking kan gi en kraftig ytelsesforbedring av maskinen din, men er forbundet med risiko. Du kan nemlig ødelegge komponentene, og du kan få et ustabilt system. Overklokking fører nesten alltid til kortere levetid for komponenten. Vi anbefaler ikke overklokking for nybegynnere eller for de som ikke har satt seg skikkelig inn i hva dette medfører.

Merk at overklokking gjøres på eget ansvar, og kan medføre bortfall av garanti samt defekte komponenter.

Til toppen