Ordbok

NAND

NAND (Not AND) er en type flashminne som er billigere å produsere enn det tradisjonelle NOR flashminnet. Informasjon som lagres i flashminnet forsvinner ikke når strømmen skrus av. Det gjør teknologien svært godt egnet i minnekort for kamera, MP3-spillere og andre enheter, og ventes etter hvert å overta for tradisjonelle harddisker i PC-er.

NAS

NAS står for Network Attached Storage og betegner som regel lagringsenheter som aksesseres over et nettverk. Slike enheter kan dermed brukes av flere brukere og man oppnår enkel administrasjon. En NAS-enhet kan ofte bestå av flere harddisker, satt opp i RAID.

NAT

"Network Address Translation" brukes for å oversette IP-adresser mellom forskjellige nettverk. F.eks. kan en datamaskin oversette alle interne (mot LAN) IP-adresser til sin eksterne (mot internett) IP-adresse, og på denne måten kan alle få tilgang til Internett gjennom maskinen som kjører NAT.

NCQ

Native Command Queuing (NCQ) er kort fortalt en teknikk som øker harddiskytelsen. Les mer om NCQ her.

NDA

NDA (Non-Disclosure Agreement) er en avtale mellom to parter om at konfidensielt materiale ikke skal offentliggjøres. F.eks. benytter hardware-bransjen ofte NDA-er for pressen, eksempelvis når et nytt skjermkort skal lanseres. På den måten sikrer produsentene seg at ingen lekker informasjon før en gitt dato og klokkeslett.

NetBEUI

Se NetBIOS

NetBIOS

"Network based input/output system" og NetBEUI står for "NetBIOS extended user interface". Protokoller som ofte brukes i nettverk. Disse protokollene opererer på lag2 i OSI-modellen og er derfor ikke Rutbare.

Netscape

En nettleser som var svært populær for en del år siden. I 1998 åpnet Netscape kildekoden til sin nettleser, og dermed tok Mozilla-prosjektet form. I dag er mesteparten av koden skrevet om, og finnes i Mozilla-prosjektets nettleser "Firefox", en av verdens mest populære nettlesere.

Nettleser

Et program for å lese nettsider på Wordl Wide Web. De mest brukte er MS Internet Explorer, Mozilla/Firefox, Opera og Netscape

Nettverk

En eller flere maskiner som er koblet sammen slik at de kan dele ressurser.

nettverksavspiller

En medieavspiller som kan spille av innhold via et nettverk. I dag kan en nettverksavspillerne spille av enten film, musikk eller begge deler, og flere og flere ser ut til å kunne streame signaler direkte fra Internett. Nettverksavspillere finnes i både trådløse og kablede utgaver.

Nettverkskort

Et utvidelseskort som gjør at en maskin kan koble seg på et nettverk. Også kjent som Network Interface Card (NIC).

Nettverksprotokoll

Et gitt sett med regler som definerer hvordan maskiner skal kommunisere over et nettverk.

Newton

Newton (N) er en enhet for måling av kraft, oppkalt etter Sir Isaac Newton. 1 Newton er den mengden kraft som brukes for å aksellerere en masse på ett kilogram én meter per kvadratsekund. Tyngdekraften på jorden er ca. 9,8 m/s2, og dermed vil kraften som trekker et legeme på ett kilogram nedover være på 9,8 N (avrundes ofte til 10 N).

nForce

Brikkesett fra NVIDIA.

nForce2

Andre generasjon av brikkesett fra NVIDIA.

nForce3 Pro

Brikkesett fra NVIDIA, utviklet spesielt for 64-bit AMD Opteron prosessorer.

NFS

NFS (Network File System) er en mye utbredt klient/tjener-applikasjon utviklet av Sun Microsystems. Applikasjonen muliggjør deling av filer over nettverket TCP/IP. Brukerne kan behandle filene på samme måte som om de var lagret lokalt på brukerens harddisk.

Node

En node kan være en datamaskin, printer, modem, server eller en annen enhet som er koblet opp i et nettverk med muligheten for å kunne kommunisere med andre noder og andre nettverksprodukter som hub/ruter og lignende.

Northbridge

Northbridge er den delen av chipsettet som kontrollerer prosessor-, AGP- og minne-tilgang.

NOS

"Network Operation System" er et program som kontrollerer trafikk på et nettverk.

Novell

En av de større aktørene innen "hegh-end" nettverks-operativsystemer. Har nylig kjøpt SUSE Linux, og blitt en stor aktør i Linux-verdenen.

Novell Directory Services

Dette er katalogtjenesten til Novell, noe på samme linje som Microsoft sin Active Directory. NDS kom i Novell NetWare 4.0.

NSK

NSK (New Standard Keyboard) er et tastatur hvor tastene er sortert alfabetisk, til forskjell fra den vanlige QWERTY-varianten. Tastaturet har 53 knapper..

Se forøvrig vår nyhetssak.

NT

"New Technology" er teknologien som ble først brukt av Microsoft i Windows NT.

NTFS

"New Technology File System" er et eget filsystem som brukes under Windows NT. Fordelene med NTFS er blant annet støtte for lange filnavn, integrert datakompresjon, og støtte for ekstra datasikkerhet ved bruk av både harddisker og flyttbare medier. I NTFS 5 (Windows 2000) er det også støtte for Quota-management.

NTLDR

En fil eller et program som brukes i Windows NT, 2000 og XP. Denne oppstartfilen har ansvaret for å laste Windows. Opplever du feilmeldinger med denne filen, kan du prøve å installere Windows på nytt.

NTVDM

I Windows NT og 2000 eksisterer ikke DOS lengre og en må simulere DOS. På denne måten kan en fremdeles bruke DOS baserte programmer.

NV-serien

Kodenavn til grafikkbrikker fra NVIDIA. For eksempel NV25, NV28, NV30 og NV35.

NVIDIA

Produsent av blant annet grafikkprosessorer. Nvidia.com.

NX-bit

NX-bit (No eXecute), også omtalt som XD-bit, er en teknologi som brukes i prosessorer fra Intel og AMD. Meningen med teknologien er å hindre ondsinnet programvare fra å kjøre fra prosessorbufferen.

Til toppen