Ordbok

Mac

Forkortelse for Machintosh. Mac brukes mye av den grafiske bransjen da den anses av noen å være bedre enn PC til slike formål. Hvilken platform som er "best" er en evig diskusjon...

Mac OS

Operativsystemet som brukes i Macintosh datamaskiner.

MAC-adresser

Alle nettverksenheter har sin egne unike MAC-adresse. Det være seg et nettverkskort, eller en port på en switch. MAC-adresser brukes for å adressere pakker på det fysiske nivået.

Magneto-Optical

Ofte forkortet MO. Dette er, som tittelen tildels sier, en kombinasjon av teknologiene magnetiske, og optiske medier. Typiske eksempler på dette er de mediene som i dag er i ferd med å ta mye av markedet som den gode, gamle disketten hadde tidligere. Ved å kombinere optiske og magnetiske medier kan man få større lagringskapasitet og større overføringshastighet. Eksempler på dette er Iomegas JazDrive og DittoDrive.

Malware

Ordet malware brukes gjerne som en fellesbetegnelse for ulike typer programmer som er skadelige for PC-en din. Det finnes ganske mange typer malware. En oversikt over noen av de mest vanlige finner du her.

Maskinvare

Se Hardware

MAU

"Multistation Access Unit" er tilsvarende en (ethernet) hub i et Token Ring.

MB

Se Megabyte / Mebibyte

Mbit

Se Megabit / Mebibit

MBR

Master Boot Record er den første delen av en harddisk. Når maskinen starter vil den lete etter en bootloader her, som kan laste operativsystemet.

MCP

"Microsoft Certified Professional" er en tittel en kan få etter å ha avlagt en eller flere eksamener i MS produkter.

MCSE

"Microsoft Certified Systems Engineer" er en betegnelse på personer som har passert eksamener i Windows NT/2000, Windows 95, Windows 98, nettverk, eller andre Windows-baserte programmer (minimium 6 tester). Det finnes mange firmaer som tilbyr opplæring og eksamener i MCSE, samt at det finnes mange gode bøker for selvstudium om man ønsker det.

Megabit / Mebibit

En megabit (Mb) betyr egentlig en million bit, altså 106 (1.000.000) bit. Mange bruker likevel begrepet om 220 (1.048.576) bit. Det korrekte ordet for sistnevnte er mebibit (Mib).

Megabyte / Mebibyte

En megabyte (Mb) betyr egentlig en million byte, altså 106 (1.000.000) byte. Mange bruker likevel begrepet om 220 (1.048.576) bytes. Det korrekte ordet for sistnevnte er mebibyte (MiB).

Memory Bus

Minnebussen er den kommunikasjonen på hovedkortet mellom minnekontrolleren og minnet.

Metatag

HTML-tags som lister diverse meta-informasjon om en webside. Før var det vanlig å utnytte meta-tags for å oppnå bedre resultater i søkemotorene, men søkemotorene har blitt såpass intelligente at det sjelden er verd bryet lenger.

MHz

En million svingninger per sekund. Brukes ofte til å beskrive hastighet på prosessorer og andre komponenter.

Microformat

Microformat er små tagger i HTML-koden som kan tolkes på forskjellige måter av programvare. Microformat-tagger kan for eksempel bruke i kalender eller kontaktlister. Trolig vil også Firefox 3.0 støtte denne type tagger.

Micron

Mikrometer.

MIME

"Multi-Purpose Internet Mail Extensions" MIME ble utviklet for å kunne enkode forskjellige filtyper i epost, utover ren tekst. Etterhvert har MIME-typer blitt tatt i bruk i mange andre applikasjoner også, f.eks. på www.

MIMO

MIMO (Multiple Inputs, Multiple Outputs) er en teknologi som vil si at en trådløs basestasjon/aksesspunkt bruker flere antenner for å sende og motta data. Dette for å øke overføringshastigheten og rekkevidden.

Minne

Se RAM

Minnemodul

én minneenhet.

Mips

"Million Instructions Per Second" er en betegnelse på hastigheten en datamaskin kan jobbe ved.

MMC

"Microsoft Management Console" er et rammeverk for administrative verktøy i Windows.

MMX

"Multimedia Extensions" (MMX) er et sett med hjelpeinstruksjoner som skal lette CPUen i kalkulasjonen av 3D og multimedia og dermed gi høyere ytelse.

Modem

Modulator/demodulator. En enhet som omformer digitale signaler (fra datamaskinen) til analoge signaler (på telenettet). Ordet modem kommer av enhetens oppgave. MODulere betyr å gjøre en type signal om til en annen, mens DEModulere betyr å gjenopprette det originale signalet.

Moire

Moire er et interferensmønster som kommer når man legger to like mønster opp hverandre. Fenomenet kan f.eks. vise seg når man viser et digitalt bilde av et annet digitalt bilde. Interferensen skyldes at rutenettet i den avbildete skjermen ikke er er på linje med rutenettet til kameraet eller skjerm to. Dermed bygges det opp et nytt, synlig mønster som gjerne går på tvers av de ellers transparente linjene.

Mount Rainer

En samling av spesifikasjoner som skal gjøre det enklere å brenne CD-plater. Dette er ikke en ekstra programvare, men er gjerne integrert i maskinvaren (brenneren) eller i operativsystemet.

MP3

MPEG-1 Audio Layer-3 er blitt en standard innen komprimering av musikk. Fordi mp3 pakker filstørrelsen ned til et minimum har det blitt svært populært å spre mp3-filer via internett. En lydfil med "normal" kvalitet tar typisk opp ca. 1 MB pr. minutt.

MPAA

"Motion Picture Association of America" (MPAA). Organisasjon for den amerikanske filmindustrien.

MPEG

"Moving Picture Experts Group" er en arbeidsgruppe hos det internasjonale standardiseringsorganet ISO. De jobber med forskjellige standarder for å pakke lyd og bilde, enten det er begge deler i ett, eller kun en av delene. Det finnes mange generasjoner av MPEG-standarder, og de mest vanlige i dag er MPEG-1 og MPEG-2. MPEG-3 og MPEG-4 er på vei. MPEG-1 er enkel pakking av lyd og bilde og ble aldri like populært som MPEG-2. CD-I film og Video-CD er begge formater pakket med MPEG-1. MPEG-2 bygger på et litt annet konsept. Her blir nemlig kun den informasjonen om forandringene fra forrige bilde lagret. På denne måten sparer man mye plass, men utpakkingen blir samtidig mer ressurskrevende.Et typisk eksempel på format som bruker MPEG-2 er DVD.

MS

Forkortelse for Microsoft

MS-DOS

Microsoft Disk Operating System er det første operativsystemet fra Microsoft. MS-DOS var tekstbasert. Windows var i utgangspunktet bare et grafisk skall som la oppå MS-DOS, men i senere utgaver har denne kjernen blitt byttet ut.

MSDN

"Microsoft Developer Network" er et nettverk for utviklere av Microsoft-produkter. http://msdn.microsoft.com/

MSN

Microsoft Network. Se .

MTBF

MTBF (Mean Time Before Failure) er gjennomsnittlig tid før en komponent feiler. Dette blir ofte referert til som levetiden for en komponent. Produkter rettet mot kritiske miljøer, f.eks. servere, har typisk en høyere MTBF enn vanlige forbruker-produkter.

MTH-hub

Memory Translator Hub. MTH'en er implementert på endel i820 hovedkort slik at i820 brikkesettet støtter PC100/133 SDRAM. Fører til dårligere ytelse enn med BX-hovedkort.

MTP

Media Transfer Protocol. Er en filoverføringsprotokoll utviklet av Microsoft, som erstatter USB Mass Storage (UMS) på flere nyere mediaavspillere. Protokollen har den ulempen at den utelukkende fungerer mot operativsystemet Windows XP med Media Player 10 installert.

Multitasking

Multitasking vil si at flere programmer kan kjøre på maskinen samtidig. Multitasking har eksistert i UNIX-verdenen i mange tiår, og kom til Windows-verdenen på slutten av nittitallet. Et eksempel på multitasking er å høre på mp3 samtidig som du surfer på nettet.

MXM

Mobile PCI-Express Module (MXM) er et standard fysisk grensesnitt for skjermkort i bærbare PC-er. Kort fortalt er dette en egen versjon av PCI Exress x16-grensesnittet for bruk i bærbare maskiner. Modulene finnes i tre størrelser; MXM-I, MXM-II og MXM-III.

Til toppen