Ordbok

L2-cache

"Level 2 cache", også kalt sekundær-cache. Data caches i prosessoren for økt ytelse. Sekundær-cachen er større enn primær-cachen, men har ikke like bra ytelse. L2-cachen har en typisk størrelse på 1024 kB.

LAN

"Local Area Network" er et lokalt nettverk med datamaskiner, i motsetning til et WAN (Wide Area Network), som f.eks. Internet.

Landing sone

Et sted inne i harddisken hvor det ikke er lagret data, men hvor lese/skrive-hodene plasserer seg når strømmen er av.

Laptop

Bærbar PC.

Latency

Ventetid eller forsinkelse. Brukes i mange sammenhenger, som f.eks. i nettverk (den tiden det tar å sende en pakke tur-retur), og i lagringsteknologi. Et eksempel på sistnevnte: Her er latency den tiden prosessoren må vente på data. Dette er tiden som lese/skrive-hodene venter på at dataene skal rotere inn i posisjon etter at kontrolleren har startet å se etter disse dataene. Dersom harddisken roterer med en hastighet på 3600 rpm (rounds per minute), vil maksimal ventetid bli 16,4 millisekund (ms). Den gjennomsnittlige ventetiden vil bli 8,2 ms.

LBA

"Logical Block Adressing" er en teknikk for å kunne adressere større harddisker.

LCD

"Liquid Crystal Display" er en skjermteknologi som brukes i flatskjermer.

Lease

Tiden en kan "låne" en Ip-adresse fra en DHCP server

LED

Light Emitting Diode. En liten elektronisk komponent som avgir lys når det går strøm gjennom den. Brukes ofte til å indikere at datamaskinen er skrudd på, at det leses fra harddisker osv.

Lenke

Se Hyperkobling

LightScribe

LightScribe er en HP-utviklet teknologi som gjør det mulig å skrive tekst og grafikk på overflaten til CD- eller DVD-plater. Teknologien krever både spesielle brennere og spesielle plater.

Lilo

Kort for LInux LOader. LILO brukes gjerne for å laste Linux ved start av maskinen, og kan også tilby en meny for lasting av andre operativsystemer som f.eks. Windows.

Link

Se Hyperkobling

Linux

Linux er et UNIX lignende operativsystem. Selve kjernen i operativsystemet er laget av finnen Linus Torvalds. Operativsystemet er i utgangspunktet gratis og kan lastes ned fra flere steder på internett. Linux er laget med tanke på stabilitet og brukes mye til servere for alle typer nettverk. Siden Linux ikke krever spesielt mye ressurser i bruk (tung grafikk og lyd er unntak) er det blitt populært å fiske frem den gamle 386 eller 486'en som står på loftet for så å instalere Linux. Kravet til å kjøre de enkleste versjonene av operativsystemet er i386 prosessor, og 2 MB RAM (8MB er anbefalt). www.linux.no er et godt sted om du vil vite mer om Linux.

Localhost

Navnet som beskriver den lokale adressen på din datamaskin, også kjent som loopback address eller 127.0.0.1.

Logisk partisjon

En harddisk deles ofte inn i mindre deler, kalt logiske partisjoner. Disse ser for operativsystemet ut som forskjellige disker.

LogonScript

Når en logger seg på en nettverk kjøres det ofte en logonscript for å koble en opp mot sitt område på serveren, for å starte programmer m.m.

LOL

Forkortelse som står for "Laugh out Loud" og betyr en stor latter på norsk. Brukes når en skal si at noe enten er morsomt eller at en ler av noen fordi de sa/gjorde noe dumt. Brukes gjerne i chat-sammenheng og i onlinespill.

Longhorn

Kodenavnet på en enda ikke lansert versjon av Windows. Det offisielle navnet er nå Vista, men serverversjonen av operativsystemet vil bli kalt Longhorn Server.

Lotus

"Lotus Development Corporation" er en programvareleverandør som leverer mange styrings- og database-verktøy.

Low profile

Er en standard innenfor 3,5" formfaktoren. Disse enhetene (fortrinnsvis harddisker) er kun 1" (tomme) høye, mot den tradisjonelle høyden på 1,625".

Low-end

Refererer til rimelige produkter som er rettet mot hjemmemarkedet, enkle arbeidsstasjoner og mindre servere.

Low-level format

Se Formatere

Lower-case

Små bokstaver.

LPT

LPT er betegnelsen som brukes på datamaskinens parallellporter. I motsetning til COM-porten (som sender ut dataene i serie), sender LPT-portene ut dataene parallelt og overføringshastigheten blir med dette mye større. Om man har flere parallellporter får disse navnene LPT1, LPT2 osv. LPT brukes i hovedsak til printere og scannere, men USB er i ferd med å ta over fulstendig.

Til toppen