Ordbok

Kabinett

Selve kassen som alle PC-komponentene er festet i. Kabinetter finnes i flere formfaktorer og størrelser.

kb

Se kilobit / kibibit

kB

Se kilobyte / kibibyte

Kerberos

Kerberos er en autentiserinsprotokoll som støtter single signon.

Kernel

Kernelen er kjernen i operativsystemet. Den tar seg av basisfunksjonalitet som resurs-styring.

Keyboard

Tastatur

Keylock

En bryter som er plassert på kabinett som kan koble ut tastaturet. Dette var mye brukt før (286, 386 og en del 486), men instaleres ikke dagens PC'er. Bryteren ble betjent med en spesial-nøkkel, men i mange tilfeller var denne bryteren mer til bry enn til nytte.

kilobit / kibibit

En kilobit betyr egentlig tusen bit. Mange bruker likevel begrepet om 210 = 1024 bit. Det korrekte ordet for sistnevnte er kibibit (Kib).

kilobyte / kibibyte

En kilobyte betyr egentlig tusen byte. Mange bruker likevel begrepet om 210 = 1024 byte. Det korrekte ordet for sistnevnte er kibibyte (KiB).

Kirchhoffs 1. lov

Kirchhoffs 1. lov er en bevaringslov for elektrisk ladning. Loven sier at hvis vi har en elektrisk krets med forgreininger, for eksempel en parallellkobling med tre grener, vil strømmen i hovedlederen alltid være lik summen av strømmen i de tre grenene.

Kirchhoffs 2. lov

Kirchhoffs 2. lov er en energibaringslov, og handler om spenningen i en sluttet elektrisk krets. Loven sier at summen av alle spenningene i en sluttet krets er lik null. Den potensielle energien som elektronene får tilført når de passerer energikilden (batteriet) er lik den energien de taper når de passerer motstandene.

Klient

Se Klient/tjener

Klient/tjener

I klient/tjener-modellen snakker vi om klienter og tjenere. Tjeneren er den som tilbyr en tjeneste, mens klienten er den som bruker tjenesten. F.eks. kan en webserver være tjener, mens en nettleser er klient.

Klokking

Se Overklokking

Konsolidere

Å konsolidere betyr at man kombinerer eller samler flere enheter til en enkelt enhet. Det kan også bety at man gjør noe sterkere - mer solid.

Kontroller

En del av hovedkortet, eller et tilleggskort som oversetter data og kommandoer til en form som er "forståelig" for disken/enheten.

Konvertere

Endre på formatet. I alle år har det vært et problem å lese dokumenter på tvers av platform (Windows vs MAC) og en har måtte kovertere om dokumentene. Når en konverterer et format er det ikke sikkert at all funksjonalitetet blir ivaretett.

Kryptere

Når en har sensitive data brukes det ofte kryptering for å gjøre det vanskeligere for uvedkommende å lese dataene.

Krøllalfa

Krøllalfa (@) er et tegn som er mest kjent for sin bruk i e-postadresser, der det separerer brukernavn fra domennavn. For eksempel ola.nordman@hardware.no.

KT600

Brikkesett fra VIA, rettet mot AMD Athlon XP

KT800

Brikkesett fra VIA.

Til toppen