Ordbok

I/O

Kort for Input / Output. En samlebetegnelse på all data som går inn til eller ut av et system.

i865PE

Se 865PE

i875P

Se 875P

iAMT2

iAMT2 (Intel Active Management Technology) er en teknologi som tillater at man kontrollerer og vedlikeholder datamaskiner over et nettverk. Dette kan gjøres uten at brukerne merker noe som helst, og man sparer dermed tid og kostnader.

ICQ

ICQ (hvis du uttaler det på engelsk blir det "I seek You") er en av de første Instant Messaging-tjeneste som ble utbredt i stor skala.

IDE

Integrated Drive Electronics (IDE) er et grensesnitt for å koble lagrings-enheter til maskinen, f.eks. harddisker og CD-ROM. IDE har lenge vært den mest utbredte teknologien, men det finnes alternativer, som SCSI og S-ATA. Sistnevnte er i ferd med å ta over for IDE, og i en del tilfeller også for SCSI.

IE

Se Internet Explorer

IEEE 1394

Se FireWire

IEEE 802.11b

En standard innen trådløst nettverk, kalles også Wi-Fi. Dette er en utvidelse av 802.11, og gjelder teoretiske overføringshastigheter på 11 Mbps, på frekvensbåndet 2.4 GHz.

iHD

iHD er en XML-basert spesifikasjon som er utviklet i samarbeid av Microsoft, Disney og DVD Forum. Standarden muliggjør bruk av avansert interaktivitet og er ment å bli innebygget i Windows Vista, slik at man slipper å benytte 3. parts programvare for å spille av HD DVD-plater.

IKT

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en utvidelse av begrepet IT, til å gjelde ikke bare informasjonsflyt mellom datamaskiner, men også kommunikasjon mellom mennesker.

IKT

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et begrep som omfatter teknologier som muliggjør innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon.

IM

Instant Messaging (IM) er en samlebetegnelse på flere forskjellige teknologier der man kan prate med andre på Internet. I motsetning til epost kommer meldingen frem omgående, og man er avhengig av at den andre parten er til stede for å motta meldingen. ICQ brakte IM til massene, men i våre dager er det MSN Messenger som er den mest utbredte protokollen. AIM er også store på dette området. Det finnes klienter som støtter flere protokoller, f.eks. Gaim og Trillian.

Image

Et image et speilbilde av noe, f.eks. en CD-plate eller en harddisk. Hvis du lager et image av en CD kan du bruke dette til å brenne identiske CDer. Et image av en harddisk kan brukes til å gjenoprette et system, eller for å enkelt installere mange identiske systemer.

Intel

Verdens største CPU-produsent for vanlige datamaskiner. Intel har også en rekke andre produkter.

Intel Pentium 4

En prosessor fra Intel som støtter Hyper-Threading-teknologien. Støtter 800 MHz systembuss og har klokkefrekvens som når over 3 GHz.

Intel Turbo Memory

Intel Turbo Memory, tidligere kjent som Robson. Et nytt lag med minne i maskiner for la programmer kjøre raskere. Intel Turbo Memory passer i en Mini PCIe-plass internt i den bærbare og vil etter en viss tids bruk inneholde de mest brukte programmene for raskere oppstart og bruk, samt bedre batterilevetid. Teknologien fungerer med Windows Readyboost, som er en av de nye funksjonene i Vista. Les mer hos Intel.

Interface

Interface er engelsk for grensesnitt. Det omtaler hvordan to systemer snakker sammen. Disse systemene kan f.eks. være en harddisk og harddisk-kontrolleren, eller et menneske og et program.

Internet Explorer

Nettleser fra Microsoft.

Inverse Telecine

Inverse Telecine (forkortes ofte IVTC) bringer tilbake de opprinnelige antall bilder i sekundet (FPS) som en film er spilt inn med. F.eks. fra NTSCs 29,97 FPS og til 24 FPS. Det motsatte er Telecine, som øker antall bilder i filmen.

IOS

Internetwork Operating System (IOS) er operativsystemet som brukes av rutere fra Cisco.

IP-adresse

IP-adresser er nummeriske adresser som i nettverk som bruker TCP/IP-teknologien, f.eks. på Internet. Alle maskiner som er koblet til nettet har sin unike IP-adresse. Enkelt forklart kan man si at IP-adresser er for datamaskiner det telefon-numre er for mennesker.

IPX/SPX

IPX/SPX er en nettverksteknologi som hovedsaklig brukes i Novell-nettverk. IPX/SPX er et alternativ til den mye mer utbredte TCP/IP.

IR

Infrarødt lys. Brukes ofte av håndholdte enheter og bærbare for å kunne kommunisere med annet utstyr.

IRC

"Internet Relay Chat" er en meldingstjenste på Internett i sanntid. Denne skiller seg fra andre IM-systemer (MSN, ICQ osv.) ved at den konsentrerer seg rundt større pratekanaler. Prat på tomannshånd er mulig her også, men er ikke hovedfokus slik som i IM-systemer.

IRQ

Interrupt Requests (IRQ) er en måte enheter i maskinen kan signalisere til prosessoren at de trenger prosessor-tid. Når du trykker på en tast på tastaturet sendes det en Interrupt Request til CPUen, som så kjører en interrupt-handler. Denne behandler forespørselen, og sender tegnet dit det skal.

ISA

Industry Standard Architecture (ISA) er et navn på en type utvidelsesspor du finner i de fleste eldre datamaskiner. ISA er foreldet, og er fullstendig på vei ut av markedet. Du finner svært sjelden nye hovedkort med ISA-spor i dag.

ISDN

Integrated Services Digital Network (ISDN), en international standard for telefonnett, som jobbet seg kraftig inn på markedet i Norge på 90-tallet. Dette er et digitalt nettverk, i motsetning til den gamle standarden (analog). ISDN-linjer krever derfor ingen modem ved bruk til PC, men krever i stedet et ISDN-adapter. Det digitale nettverket klarer å sende/motta større mengder informasjon per tidsenhet enn dets forgjengere. Det er fortsatt mulig å få ISDN i Norge, men til databruk anbefales nyere teknologi, som for eksempel ADSL, eller andre bredbåndsteknologier.

ISO

"International Standard Organization", er en internasjonal standardiseringsorgan, og svært mange benytter seg av forskjellige ISO-standarder. Det finnes ISO-standarder for alt fra CD-ROM-er til industriprosesser. For mer info, se http://www.iso.org.

ISO 9660

Er en ISO-standard, innen CD-R og CD-RW kategorien. Akkurat denne ISO-betegnelsen beskriver hvordan data skal være arrangert på en data-CD. Ved hjelp av dette kan de aller fleste operativsystemene lese informasjon fra samme CD-ROM.

ISP

Internet Service Provider (ISP) er en engelsk betegnelse for Internett-leverandører.

IT

En forkortelse for informasjonsteknologi.

IT

Forkortelse for InformasjonsTeknologi.

Til toppen