Ordbok

H.264

Er en standard for komprimering av video, også kjent som MPEG-4 Part 10. Standarden benyttes bl.a. av Blu-ray- og HD DVD-formatene og sørger for bedre bildekvalitet på lavere bitrate enn f.eks. MPEG-2, som benyttes av DVD-formatet.

Hacke

Å jobbe med noe teknisk, f.eks. programmering. Forutsetter et visst nivå av utfordring. Ofte misbrukt i media om å bryte seg inn i datanettverk.

Hacker

I utganspunktet en person som er svært dyktig til noe.

Begrepet brukes som oftest innen programmering, maskinvare og nettverk. En hacker forsøker å lære seg de mest intrikate detaljer av et system, i motsetning til en vanlig bruker som kun ønsker å lære seg det aller mest nødvendige. En hacker benytter seg ofte av utradisjonelle løsninger og metoder.

Uttrykket blir ofte misbrukt i media om en person som bryter seg inn i datasystemer, men den korrekte betegnelsen på det er cracker.

Half Duplex

Betyr at enhetene ikke kan sende og motta data på samme tid. En WalkieTalkie er et god eksempel på Half Duplex.

Half-height

En ny størrelse som kom med Quantiums Bigfoot-harddisker. Disse var nemlig på størrelse med en CD-ROM (5,25 inch), men kun halve høyden.

Hard error

En fysisk feil på disk-overflaten vil gjøre det umulig å legge nye data til denne sektoren. Slike feil er det ikke mulig å rette, men de kan markeres slikt at operativsystemet unngår å skrive til dem.

Harddisk

Lagringsenheten i en datamaskin. Operativsystemet, programmer og dokumenter lagres her.

Hardware

Engelsk for maskinvare. Samlebegrep på alle de fysiske delene i datamaskinen. F.eks. harddisk, prosessor og skjerm.

Hashing

Å generere en numerisk kode for en tekststreng. Lages ved hjelp av en algoritme som gjør det svært usansynlig at to forskjellige tekststrenger vil få den samme hash-verdien. I praksis kan dette være nyttig for å aksessere oppføringer i en tabell hurtig eller for enveis-kryptering. Sistnevnte kan brukes for å lagre passord på en sikker måte, og å kontrollere at en datafil ikke har blitt tuklet med.

HCL

Hardware Compatibility List (HCL) er en liste som Microsoft bruker til å legge inn alt utstyr som er kompatibelt med et gitt operativsystem.

HD

Se Harddisk

HD DVD

HD DVD (High Definition DVD) er en neste-generasjons optisk disk, hvor lagringskapasiteten vil bli langt høyere enn ved CD- og DVD-plater. Lagringskapasiteten til HD DVD-plater ligger i dag på 15 GB for plater og med ett lag og 30 GB for plater med to lag. Toshiba har vist frem en tre-algs-plate med en kapasitet på 45 GB.

HD-TV

Se HDTV

HDCP

High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) kontrollerer lyd og bilde over DVI- eller HDMI-tilkoblinger, for å forhindre ulovlig kopiering av kopibeskyttet materiale. Teknologien er utviklet av Intel.

HDD

Se Harddisk

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et digitalt grensesnitt for overføring av lyd og bilde. HDMI A (19 pinner) er bakoverkompatibel med DVI, og er for tiden i bruk i blant annet HD-TV-er. HDMI B (29 pinner) er enda ikke i bruk.

HDR

HDR (High Dynamic Range) er en teknikk som brukes av grafikkprosessorer for å gjengi fargespekteret mellom lyse og mørke farger. Kort fortalt blir lyse farger lysere og mørke farger mørkere. Dette fører til en mer realistisk gjengivelse av lysskilder og objekter som påvirkes av disse i 3D-miljøer.

HDTV

High-Definition Television (HDTV) er en standard for overføring av digitale TV-overføringer, som vil ta over for analoge formater som PAL, SECAM og NTSC. Oppløsningen er mye høyere enn ved de analoge standardene. Til nå er tre formater av HDTV definert; 720p (oppløsning på 1280 x 720 punkter), 1080i (oppløsning på 1920 x 1080 punkter) og 1080p (oppløsning på 1920 x 1080 punkter). Det trengs kompatibelt utstyr (ofte merket «HD-ready») for å kunne spille av sendinger i HD-kvalitet. HDTV sendes i formatet 16:9, også kjent som «bredformat».

Head

Se Hode

Head crash

En berørelse mellom skrive/lese-hodet og diskoverflaten vil kunne ødelegge overflaten. Da vil store deler, om ikke hele harddisken bli ubrukbar. (Dette er mye av grunnen til at harddisker må pakkes godt inn ved frakt).

Hestekraft

Hestekraft er en eldre enhet for måling av effekt (ikke en SI-enhet). En metrisk hestekraft tilsvarer 735,49875 Watt, mens en britisk hestekraft tilsvarer 745,69987158227022 Watt. Enheten ble for første gang brukt av James Watt, som gjennom ekseperimenter fastslo at en hest brukt i engelske gruver gjennomsnittlig var i stand til å heise en last på 33 000 pund en fot opp i løpet av ett minutt (cirka 75 kilo én meter opp på ett sekund). Enheten ble brukt for å beregne hvor mange hester en dampmaskin kunne erstatte.

hFE

hFE (Forward Current Gain) er enheten som forsterkningsfaktoren til transistorer måles i.

HID

Human Interface Device, en av flere mulige protokoller operativsystemet bruker for å gjenkjenne og kommunisere med tastatur og mus

High-end

Refererer til dyrere og mer avanserte produkter.

High-level format

Se Formatere

Hjemmeside

En side på World Wide Web som inneholder informasjon om et firma eller om en privatperson.

Hode

Enheter som harddisker og CD-ROM har alle et lese- og eventuelt skrive-hode. Ved å flytte hodet frem og tilbake, samt rotere platen det skal leses fra, kan hodet posisjoneres over en hver del av platen. Hodet kan til en hver tid lese og evt. skrive fra området det befinner seg over. Harddisker bruker magnetiske lese- og skrive-hoder, mens CD-ROM bruker en laser.

Hovedkort

Hovedkortet er det største kortet i datamaskinen, som alle de andre enhetene er koblet til.

HSDPA

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), omtales også som 3,5G. En videreutvikling av høyhastighets mobilt datanettverk kjent som 3G/UMTS. Tilbyr inntil 14,4 Mbit/s i nedlastningshastighet og 2 Mbit/s opp.

HSP

Hosting Services Provider (HSP) er en leverandør av hosting-tjenester, for eksempel en leverandør som leier ut plass for websider eller lagringsplass for data.

HTML

Hyper Text Markup Language (HTML) er et enkelt kodespråk (ikke programmeringsspråk) som brukes for å lage Web-sider.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) er en protokoll som brukes av nettlesere for å hente opp Web-sider.

HTTPS

HTTPS er en kryptert versjon av HTTP-protokollen.

Hub

Når mange maskiner skal kobles sammen i et nettverk, kan de kobles til en hub. Dette er en boks med et visst antall porter, slik at man typisk kan koble til mellom 5 og 24 maskiner til én hub. Huben er ansvarlig for å sende alle pakker den får inn på en port ut på alle de andre. Hubber er ikke så mye i bruk lenger, men blir i stor grad erstattet av mer effektive svitsjer.

HVD

Holographic Versatile Disc, en type holografisk plate som utvikles av det japanske selskapet OptWare. HVD-plater er på samme størrelse som DVD-plater, og første generasjon av denne platen kan lagre 1 terabyte med informasjon. Det teoretiske maksimum av informasjon som kan lagres på en HVD-plate 3,9 terabyte. Overføringshastigheten skal ligge på opptil 1 Gbps. Ventet på markedet i løpet av 2006.

Hyper-Threading

Hyper-Threading er en teknologi utviklet av Intel, og er inkludert i deres nyere prosessorer. Med Hyper-Threading kan flere tråder fra den samme prosessen kjøres parallelt på én prosessor. Dette vil i en del tilfeller føre til økt ytelse.

Hyperkobling

En lenke som tar en et annet sted www.hardware.no er en hyperkobling mens www.hardware.no ikke er det!

HyperTransport

Høyhastighets dataoverføringsteknologi som tillater en overføringshastighet på inntil 12,8 GB/s internt i datamaskinen.

Til toppen