Ordbok

FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ), eller Ofte Stilte Spørsmål (OSS), er en samling med de vanligste spørsmål man mottar. For eksempel kan utgiverne av et dataprogram samle de vanligst stilte spørsmålene de mottar i en FAQ, og legge ut denne enkelt tilgjenlig for brukerne. Dermed kan brukere få raskere svar, og utgiverne bruke mindre tid på å svare på de samme spørsmålene om og om igjen.

FAT

File Allocation Table (FAT) er et 16-bits filsystem utviklet av Microsoft. Det støttes av alle MS-DOS og Windows-systemer, samt Linux. FAT16 er best på små harddisker på under 256 MB. Hvis harddisken er større, vil små filer ta ganske mye plass.

FAT32

Er et 32-bit filsystem utrviklet av Microsoft. FAT32 støttes av alle Windows-operativsystemer etter Windows 95, samt Linux. FAT32 støtter harddisker på maks 2 TB (2048 GB) per partisjon. Filsystemet kan bruke mindre clusters enn det eldre FAT-systemet, og utnyter derfor diskplassen mer effektivt.

Fault Tolerance

Feiltoleranse er en egenskap som gjør at et datasystem kan kjøre noenlunde normalt til tross for feil av diverse slag.

FC-PGA

Flip Chip-Pin Grid Array (FC-PGA) er et et prosessordesign som brukes av en del Intel Celeron, Pentium III og Pentium 4 prosessorer.

FCB

File Control Block (FCB) er en datastruktur brukt av MS-DOS til å holde informasjon om en åpen fil. Alle filer som åpnes av MS-DOS får tilordnet en FCB. Denne inneholder vanligvis informasjon som filidentifikasjon, filens plassering på disken og en peker som markerer brukerens gjeldende posisjon i filen.

FDD

Floppy Disk Drive (FDD) er diskettstasjonen.

FDDI

Fiber Distributed Data Interface (FDDI) er et høyhastighetsnettverk basert på nettverkstypen Token Ring, men over et fiberoptisk medium.

Fiber Optic Cable

Fiberoptisk kabel er en nettverkskabel med meget stor overføringskapasitet. Kabelen består av en tynn glasskjerne som fører lyssignaler, med et beskyttende lag utenpå.

Fil-server

En datamaskin som lagrer alle brukernes filer sentralt i et nettverk. Fil-serveren må også kontrollere autentisering (at brukeren er den han/hun utgir seg for å være) og autorisasjon (kontroll med hva brukeren har tilgang til).

Fill rate

Antall piksler grafikkprosessoren kan tegne på skjermen pr sekund. Avhenger av ting som oppløsning, fargedybde, filtermetode osv.

Filsystem

En del av operativsystemet som håndterer filer. Eksempler på vanlige filsystemer er FAT, NTFS og ext2.

Firewall

Brannmur er et system (maskinvare-og/eller programvare-basert) som skal hindre et innbrudd i et datasystem.

FireWire

FireWire er en metode for å koble digitalt utstyr til en datamaskin. Standarden (IEEE 1394) likner mye på USB, men er betydelig raskere. FireWire ble originalt utviklet av Apple, men er nå i bruk på PC-platformen også. FireWire brukes ofte til å koble til videoutstyr og kortlesere.

Firmware

Firmware er programvare som er integrert på en type ROM, der dataene ikke kan modifiseres av brukeren. ROM-brikkene er gjerne av typen EEPROM eller flash-minne, slik at firmwaren kan oppgraderes og skiftes ut.

Flash Memory

Betyr at data som ligger i minnet blir lagret permanenet selv om en skrur at maskinen. Mange digitale fotoapparater bruker Flash minnekort for å lagre bildene en tar.

Flat-TV

Med "flat-TV" mener man TV-apparater som benytter enten LCD- eller plasma-teknologi. Disse tar langt mindre plass i dybden enn tradisjonelle TV-er med bilderør (CRT-teknologi).

Flatkabel

Dette er rett og slett en kabel som er flat. Ofte brukt internt i datamaskiner, fra harddisk/CD-ROM og diskettstasjon til hovedkort/kontroller. Alle lederene ligger på rekke og rad i bredden.

Flying height

Er et mål som betegner avstanden mellom skrive/lese-hodet, og disk-overflaten på en harddisk. Jo mindre denne er, jo større muligheter har man til å lage harddisker som får større lagringskapasitet. Dette setter selvsagt større krav til det mekaniske.

Formatere

Formatering foregår på to nivåer:
Lavnivå-formatering klargjør en partisjon eller disk med et visst antall sektorer og spor.
Høynivå-formatering er å opprette et filsystem på partisjonen.
For å kunne høynivå-formater en disk må den være lavnivå-formatert. Uansett hvilken metode som brukes går all data tapt, men kan hentes ut igjen av eksperter.

Formfaktor

Er en betegnelse for hvilken type hovedkort og kabinett du har. Du kan nemlig ikke putte et hvilket som helst hovedkort inn i et hvilket som helst kabinett. De må være kompatible med hverandre. Kabinetter og hovedkort som er kompatible med hverandre, har lik formfaktor. Formfaktorene finnes i "ATX", "AT" og "NLX". Har du et ATX-hovedkort, kan du altså bare bruke dette i at ATX-kabinett. AT er en gammel og utdatert formfaktor, så om du har mulighet til å velge, velg ATX. NLX er en helt nye formfaktor, som ikke er vanlig enda. NLX passer imidlertid best for mindre avanserte maskiner hvor kostnadene er det essensielle.

FPS

Frames per second (FPS) er en måleenhet på hvor mange stillbilder som vises i sekundet for bevegelige bilder. Ofte brukt i sammenheng med spill, da høyere FPS vil gi en jevnere bevegelse for grafikk.

FQDN

Fully Qualified Domain Name (FQDN) er et komplett DNS domenenavn. Et slikt navn har formatet servernavn.domanenavn.topnivånavn.

Frame Relay

Frame Relay er en nettverksprotokoll på linje med DSL, X.25 og Ethernet.

Freeware

Enkle programmer, og spill gis noen ganger ut som freeware. Man har da fullt ut lov til å kopiere spillene.

Front End

Klient-delen av et klient/server system.

FSAA

Full Screen Anti Aliasing (FSAA). En teknikk som behandler hver piksel på skjermen på en slik måte at bildekvaliteten forbedres. I praksis kan dette sees som at hakkete kanter på grafiske elementer i 3D-applikasjoner som spill forsvinner. Bildet synes dermed glattere og mer realistisk. Ulempen er at det krever mye ressurser fra grafikkortet, slik at ytelsen i applikasjonen går ned ved bruk av FSAA.

FSB

"Front Side Bus" eller "systembuss", blir generelt sett omtalt som den interne hastigheten på hovedkortet, mellom sentralprosessoren (CPU) og minnet. Det omtales også som prosessorens eksterne frekvens. Noe mer presist kan man si at i dagens systemer kan FSB sees på som kommunikasjonshastigheten mellom prosessor og nordsiden (North Bridge) av hovedkortet. På K7-systemer samt Intels P4-systemer inneholder nordsiden minnekontrolleren, mens for AMD Opteron og Athlon 64-prosessorene er minnekontrolleren integrert i selve prosessoren. Se også denne siden siden for mer informasjon.

FTP

"File Transfer Protocol" er en protokoll for å overføre filer over Internett. Det er flere FTP programmer som eksempelvis CuteFTP og WS_FTP (kalles FTP-klienter).

Full Duplex

Betyr at en har en toveis kommunikasjon og kan sende og motta samtidig. En telefon er "full duplex", mens en WalkieTalkie er half duplex. Der kan en enten sende eller motta.

Til toppen