Ordbok

E-mail

Se E-post

E-post

Elektronisk post.

ECC

Error Correction Code (ECC) er et samlebegrep på ulike metoder for å kontrollere og rette dataintegritet. Forskjellige metoder kan detektere og rette feil av forskjellig alvorlighetsgrad. De enkleste metodene kan detektere avvik på en enkel bit, mens mer avanvserte metoder kan detektere avvik på flere bits. Generelt sett vil metoder for å avdekke større feil føre til mer tillegs-data.

EDB

Elektronisk Databehandling (EDB) er et eldre begrep som nå er erstattet av Informasjonsteknologi (IT).

EDGE

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) er en teknologi for mobiltelefoni. Det er en raskere versjon av den utbredte GSM-standaren, og er designet for å levere data med en hastighet på opptil 384 kilobit per sekund. EDGE er også kjent som EGPRS.

EDO RAM

Extended Data Output RAM (EDO RAM) er en minnetype som var populær på midten av 90-tallet. Den var blandt de første typene av DRAM.

EEPROM

"Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory" er en spesiell type PROM som kan slettes ved å utsette den for elektrisk strøm.

Effekt

I fysikken er effekt definert som arbeid utført per tidsenhet. SI-enheten for måling av effekt er Watt, og SI-enheten for arbeid er Joule.

EGPRS

Se EDGE

EIDE

"Enhanced Integrated Drive Electronics" er en nyere utgave av den tidligere standarden IDE. Med EIDE (som forsåvidt er nokså gammel nå) kunne datamaskinene takle harddisker med større kapasitet enn det som var grensen for IDE (528 Mb). Med EIDE fikk man også DMA (Direct Memory Access), og dette gjorde at hastigheten ble sterkt forbedret. EIDE er det samme som "FAST ATA".

EIST

Enhanched Intel SpeedStep Technology (EIST) er en variant av Intels SpeedStep-teknologi, men i denne sammenhengen beregnet for stasjonære maskiner. Teknologien lar prosessoren operere med lavere multiplikatorer avhengig av lasten, slik at frekvensen og dermed varmeutviklingen senkes. Samtidig kan hastigheten på kjølevifter senkes, slik at systemet blir mer støysvakt.

Ekstern enhet

Ekstern enhet er en betegnelse for enheter som kobles til maskinen utenfor kabinettet. For eksempel kan man få interne CD-ROM bergenet for montering i kabinettet, eller ekstrene, som legges ved siden av og kobles til med en kabel. Eksterne enheter kobles som regel til ved hjelp av USB, FireWire, Bluetooth, Paralellport eller Seriellport.

EM64T

Extended Memory 64-bit Technology (EM64T) er Intels implementasjon av AMDs 64-bit-instruksjonssett, AMD64. Instruksjonene er 100% kompatible med AMD64.

Email

Se E-post

Energy Star

Energy Star er en internasjonal frivillig energimerkeordning. Standarden omfatter blant annet PC-er, skjermer og skrivere. Målet er å bidra til en mer miljøvennlig utvikling ved å fremme produksjon og markedsføring av energieffektivt utstyr.\r\n

Enhanced Virus Protection

Enhanced Virus Protection er en teknologi som er innebygget i AMD-prosessorer. Teknologien sørger for beskyttelse mot en del ondartet programvare, f.eks. virus-varianter som MSBlaster og andre ordmer og trojanere. Les mer hos AMD. Teknologien blir også omtalt som NX-bit eller XD-bit, anhengig om det er AMD- eller Intel-prosessorer det er snakk om.

Epost

Se E-post

EPP

"Enhanced Paralell Port" er en noe raskere paralell port type (opptil 2MB/s).

EPROM

Erasable Programmable Read Only Memory (EPROM) er minne som ikke mister innholdet selv om strømmen skrus av. Likevel kan man slette innholdet, ved å utsette brikken for ultrafiolett lys. EPROM ble tidligere brukt i BIOSer, men nå brukes flash-minne isteden.

ERP

ERP (Enterprise resource planning) er systemer som integrerer data fra en rekke ulike kilder.

Error

Engelsk for "feil".

ES

ES (Engineering Sample) er en tidlig testversjon av et produkt, f.eks. prosessor. En ES-prosessor er som regel ikke multiplikatorlåst.

Ethernet

Arkitektur for lokalt nettverk (LAN), utviklet av Xerox Corporation i samarbeide med DEC og Intel i 1976. Ethernet bruker buss eller star topologi og støtter i utgangspunktet overføringshastighet på 10 Mbps over kobber. Senere er det utviklet Ethernet i hastighetene 100 Mbps og 1 Gbps over kobber, og 1 Gbps og 10 Gbps over fiber. Disse er alle forskjellige seksjoner av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.3-standarden.

EULA

EULA (End User License Agreement) er en rettslig kontrakt mellom produsent/utvikler og sluttebrukeren av en applikasjon. Avtalen beskriver på hvilken måte programvaren kan og ikke kan benyttes. Selve innholdet varierer fra EULA til EULA.

Exabyte

260 bytes.

Exe

Exe (EXEcutable) er en filendelse som viser til at det er et program for operativsystemene MS-DOS, Microsoft Windows og OS/2.

Execute Disable Bit

Execute Disable Bit (EDB) er en teknologi som hindrer at programmer kan kjøre instruksjoner fra prosessorens buffer, en metode som ofte brukes av viruser og ormer. Teknologien trenger støtte i operativsystemet, og støttes f.eks. av Windows XP Service Pack 2. Teknologien går også under navnet "NX-bit" og "XD".

Extended partition

En harddisk kan tradisjonelt deles inn i fire primære partisjoner. Man kan velge å sette en partisjon til utvidet, og denne kan da igjen innholde mange logiske partisjoner.

Til toppen