Ordbok

D-channel

En ISDN-linje består av en B- og en D-kanal. B-kanalen bærer selve data- eller tale-signalet, mens D-kanalen er for kontroll- og signalinformasjon.

DAC

Digital to Analog Converter. Oversetter digital lyd til et analogt format. Komponenten finnes f.eks. i alle CD-spillere.

DAE

Digital Audio Extration (DAE) betyr å hente ut lyd fra et digitalt medie uten å gå via lydkortet. Denne metoden resulterer i en 100 % perfekt digital kopi, og er raskere enn å bruke lydkortet. DAE er også kjent som ripping.

Daisy Chain

Daisy Chain betyr å koble sammen enheter etter hverandre i serie. Eksempelvis kobles SCSI-enheter sammen på denne måten.

DAO

"Disc-at-Once" er en metode man kan bruke ved å starte og avslutte CD-R-plater på når de brennes. Hele CD-en må lages i en operasjon, og fordelene med dette er at CD-en kan brukes som "master" ved CD-trykking, og man har mulighetene til å stille inn mellomrommene mellom lydsporene på en lyd-CD.

DAT

Digital Audio Tape (DAT) er et magnetbånd som lagrer digitale data. De kan lagre mange GB på én kasett, og brukes f.eks. til høykvalitets lyd og backup.

Database

En database er en samling av data. Begrepet brukes som regel om databasehåndterings-systemer, som er avanserte programmer for å lagre og presentere data på en strukturert måte. Ved hjelp av et databasehåndteringssystem kan man enkelt lagre, sortere, endre og hente ut data.

Datatilsynet

Et statlig organ som skal ivareta vår sikkerhet m.h.p. elektronisk informasjon og lagring av sesitive data som kunderegistre.

DDoS

Distributed Denial of Service (DDoS) er en type DoS der flere maskiner jobber sammen. Ofte vil en cracker ta kontroll over mange maskiner rundt om i verden, f.eks. v.h.a. en orm eller et virus, for så å bruke disse i et koordinert DoS-angrep.

DDR

Double Data Rate-Synchronous DRAM (DDR) er en type minne som i høy grad virker som vanlig SDRAM, men som skiller seg med at den kan sende og motta på både fallende og økende sykluser. Dette dobler den effektive overføringshastigheten. To andre navn for DDR er DDR-SDRAM og SDRAM II.

DDR400

Minnemodul med overføringshastigheten 200 MHz i utgangspunktet, men effektiv hastighet på 400 MHz.

DDR466

Minnemodul med overføringshastigheten 233 MHz i utgangspunktet, men effektiv hastighet på 466 MHz.

DDR500

Minnemodul med overføringshastigheten 250 MHz i utgangspunktet, men effektiv hastighet på 500 MHz.

DDS

Digital Data Storage (DDS) er en industristandard for Digital Audio Tape (DAT)-formater.

Dedikert

Betyr at en maskin kun har én rolle. Eksempelvis vil en dedikert databaseserver kun kjøre et databasehåndterings-system, og ikke f.eks. en webserver i tillegg.

Default

Betegnelse for en standard-instilling, eller et standard-alternativ.

Defragmentere

Når man lagrer data på en harddisk plasseres de der det til en hver tid er ledig plass. En fil kan godt bli lagret i biter på forskjellige steder. Jo større spredning det er på samhørende data, jo mer fragmentert sier man at harddisken er. Defragmentering er en prosess som rydder opp og legger sammenhengende filer på tilstøtende deler av harddisken, slik at det er raskere å arbeide med dem.

Device

En enhet, en komponent eller en maskinvare i en datamaskin.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) er en protokoll for automatisk nettverkskonfigurasjon av enheter som PC-er og skrivere. Klientene får tildelt en ledig IP-adresse og andre nettverksinnstillinger, som f.eks. router (default gateway) og liste over DNS-servere. Siden man slipper å konfigurere nettverket på klienter manuelt gjør, DHCP det mye enklere å koble nye enheter til nettverket.

Digital

Se Analog / Digital

Digital Media Xpress

AMD Digital Media Xpress er et sett med instrusjoner som er ment å akselerere avspilling av digital media. De 128-bits instruksjonene kan utføre opptil fire flyttallsoperasjoner per klokkesyklus.

DIMM

Dual in-line memory module (DIMM) er en minnemodul som har en 64-bits sti til minne-chippene. Eldre Single in-line memory modules (SIMM) har kun 32-bits sti, og må derfor brukes parvis for prosessorer som krever 64-bits stier. Alle nye prosessorer etter Pentium krever dette. Med DIMM kan du altså sette i én og én minnebrikke, mens du med SIMM til en hver tid må kjøpe to og to like.

Dip Switch

En dip switch er en liten bryter. Ofte regulerer disse spenning og CPU hastighet på et hovedkort. Til forskjell fra en jumper er dette fysiske brytere som står i en av- eller på-posisjon.

DirectX

DirectX er et Microsoft-utviklet API for multimedia-utvikling på Windows. DirectX tilbyr et maskinvare-uavhengig grensesnitt for utviklerne, og er svært populært blant spill-utviklere. Programmer skrevet mot DirectX trenger ikke håndtere de ulike typer maskinvare, kun DirectX sitt generiske grensesnitt. Noen av de mest kjente delene av DirectX er DirectDraw og Direct3D, som tar seg av grafikk. I tillegg finnes bl.a. DirectSound for lyd, og DirectInput for input fra tastatur, mus og joystick.

Disk

Kort for harddisk eller floppydisk (diskett).

DivX

DivX er en videocodec som er i stand til å komprimere store videofiler så de bruker svært lite plass, men beholder en relativt god kvalitet.

DLL

Dynamically Linked Library (DLL) er programbiblioteker som lastes inn dynamisk. Når man skriver et program kan man oppgi at det benytter funksjoner fra en DLL, og så kan det kompileres uavhengig av dette. Når programmet skal kjøres er det avhengig av å ha DLLen tilgjengelig, men mange programmer kan skrives mot samme DLL, og slik sparer man både utviklingstid og diskplass.

DLP

Digital Light Processing (DLP) er en projektorteknologi utviklet av Texas Instruments. Den baserer seg på en mengde speil som alle utgjør en pixel i det ferdige bildet. Hvis pixelen skal lyse snus speilet mot linsen, hvis ikke snus det vekk.

DMA

Når en enhet skal benytte minne må det vanligvis gå via prosessoren. Med Direct Memory Access (DMA) kan enheten kommunisere direkte med minnet, prosessoren blir frigitt til andre oppgaver.

DMZ

DeMilitarized Zone (DMZ) er området av et nettverk som befinner seg mellom en bedrifts interne og eksterne nettverk (Internett). Dette området kan tilby tjenster mot det eksterne nettverket, og beskytter samtidig det interne nettverket mot innbrudd utenfra. DMZ kan sees på som en enveiskjørt gate.

DNS

Alle maskiner som er koblet til Internet har en numerisk IP-adresse. Disse er vanskelige å huske, f.eks. har hardware.no i skrivende stund IP-adresse 194.24.252.207. Domain Name System (DNS) kobler et navn med IP-adressen. Dermed kan man be om å koble til hardware.no, og navnet blir automatisk oversatt til riktig IP-adresse. Slik kan også hardware.no flyttes til en annen maskin, men ny IP-adresse, og alt man trenger å gjøre er å oppdatere DNS, så merker ikke brukerne adresse-endringen.

Domene

Et domene er en del av navnerommet i DNS. Som eksempel kan vi bruke hardware.no. "hardware.no" er et domene, som igjen inneholder subdomener. "prisguide.hardware.no" er et eksempel på et domenenavn under "hardware.no"-domenet.

DOS

Disk Operating System (DOS) er betegnelsen på en hel familie av tekstbaserte operativsystem for PCer. Mest utbredt ble Microsoft sin MS-DOS.

DoS

Denial of Service (DoS) er en samlebetegnelse på data-angrep der hensikten er å gjøre målet utilgjengelig for vanlige brukere. Et eksempel er å sende trafikk som får målet til å krasje, et annet er å sende så mye legitim trafikk at målet ikke har ressurser igjen til å behandle forespørslene fra andre brukere.

Dot Pitch

Dot Pitch, eller punktavstand, forteller hvor store punktene på en skjerm er. For vanlige PC-skjermer brukes det vanligvis 0,26 eller lavere, på TV apparater er punktere mye større. Mindre dot pitch resulterer, generelt sett, i bedre billedkvalitet.

DPB

"Double Pumped Bus" (DPB) er en buss som støtter to signaler per klokkefrekvens.

Dpi

Datautstyr behandler alle bilder som en samling av små punkter. Dots per Inch (DPI) betegner hvor mange slike punkter en enhet kan behandle pr. tomme. Jo fler punkter pr. tomme, jo bedre ser bildet ut, gitt at andre forutsetninger er uendret. Ved f.eks. 10dpi vil man enkelt kunne se at bildet er oppbygd av 10 punkter pr. tomme, mens ved f.eks. 300dpi vil det se ut som et kontinerlig bilde. DPI brukes mye i forbindelse med skrivere og scannere.

DPS

Dual Power System (DPS) er en teknologi introdusert av hovedkortprodusenten Gigabyte, som tilbyr doble strømregulatorer med totalt 6 faser, i forhold til 3 faser som er det vanlige. Dette muliggjøres ved hjelp av et datterkort (DPVRM - Dual Power Voltage Regulator Module) som plugges i en slott på hovedkortet. DPS sørger for en mer stabil forsyning av strøm til hovedkortet (opp til 150A).

DRAM

"Dynamic Random Access Memory" (DRAM) er den vanligste typen minne som brukes i datamaskiner. DRAM er dynamisk i motsetning til SRAM som er statisk. Dette betyr at minnet hele tiden må oppdateres, og det krever derfor strøm for å vedlikeholde innholdet. Forsvinner strømmen forsvinner innholdet i minnet.

Drive geometry

De funksjonelle dimensjonene på en enhet, presentert som antall hoder, sylindre (cylinders), og sektorer per "track".

Driver

En driver er et lite program som styrer en maskinvare-enhet. Operativsystemet kommuniserer med driveren, som igjen tar seg av de tenkiske detaljene til den enkelte enhet. Uten drivere ville operativsystemet måtte skrives mot hver eneste enhet som finnes der ute. En enhet er således nødt til å ha én driver pr. operativsystem den skal støtte.

DRM

Digital Rights Management/Digital Rettighetskontroll. Kontroversiell metode for å sikre at rettighetene til ugviere av digitalt materiale opprettholdes, gjerne gjennom program- og maskinvarebaserte restriksjoner på kopiering og avspilling.

Se også vår DRM-guide.

DSL

Digital Subscriber Line (DSL) er en samlebetegnelse på en gruppe liknende teknologier som benytter kobberkabler for å levere bredbånd. Vanligst i Norge er ADSL, med SDSL på en god andreplass.

DSP

Digital Sound Processing, finnes som egen komponent i enkelte lydkort og på enkelte hodesett.

Dual Memory Channel

En type systemarkitektur som bruker to uavhengige minnebusser mellomg brikkesettet (nordside) og minnet. Slik kan man aksessere dobbelt så mye minne pr. tid.

Dual-boot

Betyr at en har to operativsystemer på maskinen. Eksempelvis kan en da starte maskinen i Linux og Windows. Dette velger en når en starter maskinen.

Dual-Link DVI

Dual Link DVI (Digital Video Interface) er en DVI-kontakt med dobbelt så mange ledere for digitale signaler, noe som medfører doblet overføringshastighet og bedre signalkvalitet. De finnes i DVI-I (24 + 5 pinner) og DVI-D (24 + 1 pinner). Grensesnittet blir enkelte ganger referert til som DVI-DL. I praksis er fordelen med Dual Link DVI mulighet for høyere oppløsninger, som f.eks. 2560x1600, som kreves av store LCD-skjermer.

Duron

Duron er AMD sin prosessor for budsjettmarkedet. Denne prosessoren er nå på vei ut, og blit trolig erstattet av Athlon XP i budsjettmarkedet etterhvert som Athlon 64 gjør sin inntreden.

DVD

Digital Versatile Disc (tidligere Digital Video Disc) er et nokså nytt medium som har skaffet seg sterke posisjoner i markedet verden over. DVD er en forbedret måte å lagre data på CD-lignende medier på. Grunnen til at man nå kan klare å få over 17 GB på en DVD-plate (som har samme fysiske størrelse som en CD-plate) er at man har teknologi som gjør det mulig å legge sporene på platen mye tettere, man benytter tosidige medier, og dessuten har man muligheten til å lagre dataene i to lag. Det sistnevnte vil si at DVD-spilleren først kan lese det ytterste laget, for så deretter å "overse" dette sporet for å lese informasjon som ligger under.

DVD+R

Énsidig DVD som kan skrives én gang. Kan lagre opptil 4.7 GB.

DVD+R/RW

Betegnelse for "pluss" formatene DVD+R og DV+RW.

DVD+RW

Tosidig DVD som kan overskrives tusen ganger.

DVD-10

Tosidig DVD-plate med ett lag, som kan lagre opptil 8.7 GB.

DVD-18

Tosidig DVD-plate med to lag, som kan lagre opptil 17 GB.

DVD-5

Ensidig DVD-plate med ett lag, som kan lagre opptil 4.38 GB.

DVD-9

Ensidig DVD-plate med to lag, som kan lagre opptil 7.95 GB.

DVD-audio

Et eget DVD-lydformat.

DVD-brenner

Maskinvareenhet som kan skrive på skrivbare DVD-plater.

DVD-R

Énsidig DVD som kan skrives (brennes) én gang. Kan lagre opptil 4.38 GB.

DVD-R/RW

Betegnelse for "minus"-formatene DVD-R og DVD-RW.

DVD-RAM

Tosidig DVD som kan overskrives 100.000 ganger. Kan lagre opptil 9.4 GB.

DVD-RW

Tosidig DVD som kan overskrives tusen ganger. Kan lagre opptil 9.4 GB.

DVD-sone

Verden er delt opp i 8 DVD-soner:

  1. USA, Canada
  2. Europe, Midtøsten, Sør-Afrika, Australia, Japan
  3. Sørøst-Asia, Taiwan
  4. Sentral-Amerika, Sør-Amerika, Mexico, New Zealand
  5. Russland, Afrika (delvis), India, Pakistan
  6. Kina
  7. Reservert
  8. Spesielle områder som flyplasser, ferger osv
Hensikten med sonefordelingen er å kontrollere hvor i verden en bestemt DVD-plate kan spilles. Dette er et forsøk på å hindre piratkopier i å forflytte seg mellom verdensdelene. I land som Kina er salg av priatkopier svært utbredt, og ved hjelp av sonesystmet håper bransjen å hindre disse i å spre seg til vesten. Det er stort sett fåfengt, da nesten alle DVD-spillere kan gjøres sonefrie med et enkelt grep, og slik kan spille av DVDer fra alle soner.

DVD-video

En tosidig DVD-plate kan lagre opptil 17 GB med video. Spilletiden avhenger av hvor høy kvalitet det er på filmen, men generelt vil man kunne lagre timesvis med video på en slik plate.

DVI

Digital Visual Interface (eller Digital Video Interface) er et digital grensesnitt som ble laget av "Digital Display Working Group" (DDWG)-gruppen. Tidligere brukte man et analogt grensesnitt mellom skjermkort og skjerm, der skjermkortet lagde analoge signaler av bildet og sendte til skjermen. Dette passet fint sammen med CRT-skjermenes analoge styring av elektronstrålen. LCD-skjermer derimot er heldigitale, og må derfor konvertere tilbake til digitalt igjen. Ved hjelp av DVI-standarden sender skjermkortet digitale signaler hele veien, og man får bedre billedkvalitet.

DVI-DL

Se Dual-Link DVI

Til toppen