Ordbok

C

C er et programmeringsspråk utviklet av Ken Thompson og Dennis Ritchie på 70-tallet, for bruk på operativsystemet UNIX. C er et lavnivåspråk, og ikke objektorientert. C går for å være blant de mest effektive språkene som finnes, og det finnes kompilatorer for de aller fleste operativsystemer og prosessortyper. UNIX og Linux er skrevet i C.

C#

C# (uttales C Sharp) er et objektorientert programmeringsspråk basert på C og C++. Utviklet av Microsoft for å konkurrere med Sun Microsystems Java.

C++

C++ ble utviklet av Bjarne Stroustrup på 80-tallet, og ble en populær utvidelse av C. C++ er objektorientert, og støtter en del andre konsepter, som f.eks. exeption-handling. C++ var lenge et av de mest populære programmeringsspråkene, og er fortsatt populært i dag. Windows 2000 er skrevet i C++.

C3

C3 er en prosessor utviklet av VIA. Dens hovedfokus er lavt strømforbruk og liten varmeutvikling. Den trenger ikke prosessorvifte, og er derfor godt egnet f.eks. for en media-PC i stua.

Cache

Cache er betegnelsen på et svært raskt mellomlager som typisk brukes i CPU eller harddisk. Et vanlig eksempel på cache er mellom RAM og CPU, der det i CPU er integrert en liten mengde svært raskt minne som mellomlagrer de siste dataene som prosessoren benytter. I prosessorsammenheng benyttes vanligvis fra 1-3 Cache-nivåer hvor 1 indikerer at nivået befinner seg nærmeste utførelsesenhetene (Execution Core).

Caddy

Et etui som du plasserer CD-en i, når du skal lese den i en spesiallaget CD-spiller (oftest CD-brenner). Systemet sies å være mer stabilt enn bruk av vanlig "skuff".

Canterwood

Kodenavn for et 875P-brikkesett fra Intel lansert i april 2003. Støtter 800 MHz FSB.

CAPTCHA

CAPTCHA står for "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart", og er en teknikk for å bekrefte ovenfor nettsider at du er et menneske. Teknikken går ut på at det vises frem et bilde med tekst på. Bildet er noe forvrengt, slik at det skal være vanskelig for datamaskiner å lese, men likevel er lett leselig for et menneske.

CAS

"Column Address Strobe" (CAS) er et signal som sendes fra en prosessor til DRAM-minne for å aktivere en kolonneadresse. DRAM lagrer data i rader og kolonner. En prosessor bruker CAS og "ROW Address Strobe" (RAS)-signaler til å motta data fra DRAM. Når prosessoren trenger data, blir RAS-linjen aktivert for å spesifisere i hvilken rad dataen ligger, og aktiverer så CAS for å spesifisere kolonnen. CAS og RAS definerer altså tilsammen hvor data er plassert i DRAM.

CD

CD står for Compact Disc, og er i dag det vanligste mediet man kjøper musikk og programvare på. CD-plater er bygd opp av lag med metall og plast, og data lagres som hull i metallaget. En CD-spiller eller CD-ROM leser av disse ved hjelp av en laserstråle.

CD-brenner

Maskinvareenhet som kan skrive på skrivbare CD-plater.

CD-DA

"Compact Disc - Digital Audio" vil med norske ord si musikk-CD (lydspor).

CD-I

"Compact Disc-Interactive" brukes til å presentere både lyd og bilde (film).

CD-R

"Compact Disc-Recordable" er en betegnelse på CD-plater som kan skrives til.

CD-RW

"Compact Disc-ReWriteable" er en CD-plate som man kan skrive og slette informasjon til et utall ganger.

CDMA

"Code-Division Multiple Access" er en teknologi for mobilnettverk, som bruker spread-spectrum-teknologi. CDMA er en teknologi som konkurrerer med teknologier som GSM. Samme bruker anvender hele frekvensspekteret av en kanal, når den bruker en CDMA mobiltelefon. GSM bruker derimot en spesifikk frekvens.

Celeron

En CPU fra Intel som er begregnet for "billigmarkedet". Den originale Celeron viste seg å ha dårlig ytelse, og dermed la Intel inn 128 KB on-die-cache som resulterte i at Celeron ble raskere enn PII i en del applikasjoner.

CFM

Cubic Feet per Minute (CFM) er en spesifikasjon som forteller hvor mye luft en vifte er i stand til å flytte per minutt. Dette benyttes ofte i forbindelse med CPU-kjølere. Jo høyere tall, jo bedre potensiell kjøleytelse. CFM bør sees i sammenheng med støynivået. En CFM på 70 er ikke like imponerende om støynivået da ligger på 55 dB(A). Verdien som oppgis for CPU-kjølere gjelder med viften roterende på maksimal hastighet.

CGI

Common Gateway Interface (CGI) spesifiserer hvordan en webserver kan kommunisere med et program for å generere en webside. På denne måten kan man skrive et program i f.eks. Perl eller C, og webserveren kan kalle på disse på en standardisert måte.

Chat

Englesk for småprat. Brukes som regel om å prate med noen på Internett, gjerne på IRC eller Instant Messaging (IM).

Chip

En chip er en integrert krets, gjerne kun en kvadratcentimeter stor. Den kan inneholde millioner av transistorer og andre halvledere. En chip er designet for å utføre en spesiell handling.

Chipset

Et chipset (brikkesett på norsk) er typisk to brikker som styrer logikken på et hovedkort. Brikkesettet består gjerne av en nord- og en sørside, hvor nordsiden tar seg av CPU og minne, mens sørsiden håndterer harddisker og utvidelseskort. Eksempler på brikkesett er Intel 955X og Nvidia nForce 4.

Cluster

(1) En gruppe sektorer på en harddisk som er adressert som en logisk enhet. (2) En serverklynge, det vil si en gruppe servere som jobber sammen som om det var én server. Dette gir fordeler som feiltoleranse, høyere ytelse, lastbalansering og replikering.

CMD

Når du kjører (Start, Kjør...) kommandoen cmd i Windows, kjører du kommandotolken. Kommandotolken gir deg et tekstbasert grensesnitt til maskinen, som har enkelte fordeler over et grafisk brukergrensesnitt.

CMOS

Complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) er en teknologi som er mye brukt i design av integrerte kretser. Den har hovedsaklig to fordeler, lavt effektforbruk og mulighet for å pakke mye logikk inn på liten plass. CMOS brukes også (i våre dager ofte feilaktig) om BIOS-minnet på maskinen. Dette kommer av at BIOS-minnet tidligere var laget med CMOS-teknologi, men i dag brukes som regel flash-minne isteden.

CMSS

Creative Multi-Speaker Surround. Et filter for 3D-romfølelse i vanlige stereohodesett på Creatives X-Fi-serie av lydkort.

Coaxial Cable

Koaksialkabel er en type nettverkskabel.

Codec

(1) Compressor / Decompressor (codec) er en teknologi for komprimering og dekomprimering av data. Codec brukes gjerne for multimediafiler.

(2) Code / Decoder (codec) er en enhet som encoder og decoder et signal. Brukes f.eks. for å koverte lydsignaler i lydkortet.

COM

(1) Noen av kommunikasjonsportene til PC-en går under navnet COM X, der X er nummeret på porten, vanligvis fra 1-4. Disse portene benyttes til mus, modem, printere, scannere, nettverk (nullmodemkabel), og mange andre former for kommunikasjon med det som er utenfor selve maskinen. Com er kort for communication (engelsk for kommunikasjon).

(2)Component Object Model, en Microsoft-teknologi for kommunikasjon mellom programvare-komponenter.

(3) COM, et format for kjørbare filer i Microsoft-operativsystemer. Dette er et svært enkelt format, og com-filer kan ikke være større enn 64kB. COM-filer lagrer både kode og data i samme segment.

Compiz

Compiz er en vindusbehandler for Linux som benytter seg av skjermkortet for å lage 3D-effekter på skrivebordet, noe lignende Aero i Windows Vista.

Compiz Fusion

Compiz Fusion er et prosjekt som i utvider funksjonaliteten til Compiz, ved å legge til ulike effekter osv.

Cookie

Cookies er en teknologi som brukes på internett. En cookie (informasjonskapsel) er en liten tekstfil som inneholder en liten menge informasjon, slik at nettsider kan kjenne deg igjen. Slik kan f. eks. en nettbutikk huske hva du har lagt i handlekurven.

Cool'n'Quiet

Cool'n'Quiet er en teknologi som finnes i de fleste nyere prosessorer fra AMD. Teknologien bidrar til å senke effektforbruket til prosessoren når ikke all kraften er nødvendig, for igjen å senke viftehastigheter og støynivå fra datamaskinen. Les mer i vår guide.

Corsair

Produsent av minne. Se Corsairmemory.com.

CPU

CPU (Central Processing Unit), eller prosessor, er en komponent i en datamaskin som tolker og behandler data.

Crack

En liten programsnutt som knekker en kode. Koder kan f.eks. være kopibeskyttelsen på et program, eller et kryptert passord.

Cracker

(1) En person som bryter seg inn i andres datasystemer og forårsaker skade.

(2) En person som knekker kopibeskyttelser.

CRC

Cyclic Redundancy Check (CRC)er en utbredt teknologi for å kontrollere at data er blitt korrekt overført. En kort sjekksum genereres av senderen utfra data som skal sendes. Mottakeren gjør det samme med mottatt data, og hvis sjekksummene stemmer overens er dataen høyst sansynlig inntakt.

CRM

CRM (Customer relationship management) er en samlebetegnelse på programvare for kundekontakt, salg, markedsføring m.m.

Crossfire

Crossfire er ATIs svar på Nvidias SLI-teknologi. Teknologien går ut på å benytte to grafikkort i samme datamaskin, for inntil en dobling i 3D-ytelsen. Mer informasjon hos ATI.

Crossover Cable

Crossover cable/krysset kabel er en tvunnet parkabel der to av lederne bytter plass underveis. Slik kan to datamaskiner kobles direkte sammen, uten bruk av en hub eller svitsj. Før måtte man også bruke kryssede kabler for å koble sammen huber og svitsjer, men moderne nettverksutstyr detekterer automatisk hva slags kabel som er brukt, og kan slik bruke begge typer kabler.

CRT

Cathode Ray Tube (CRT) er den teknologien som brukes i vanlige TV-apparater og eldre PC-skjermer. Teknologien baserer seg på en elektronkanon som skyter elektroner mot skjermflaten. Sterke magneter brukes for å styre elektronstrålen. Baksiden av skjermflaten er dekket med et fluoriserende materiale, som lyser opp når det treffes av elektronene, slik at et bilde dannes. Nyere teknologier som LCD og plasma er i ferd med å overta for CRT-skjermer, da de er mindre strømkrevende og gir mulighet til å lage langt flatere skjermer.

Crusoe

En eldre prosessor fra produsenten Transmeta som er designet for lavt strømforbruk og liten varmeutvikling. Godt egnet for bærbare og håndholdte datamaskiner.

Cryptography

Kryptografi er prosessene, kunsten og vitenskapen å sikre meldinger og data. Kryptografi brukes til å muliggjøre og sikre konfidensialitet, dataintegritet, godkjenning (entitet og dataopprinnelse) og ikke-avvisning.

CSA

CSA (Communication Streaming Architecture), en dedikert nettverkskanal mellom nettverkskontrolleren og nordsiden. Brukt i 875P-brikkesettet. Se også Intels sider.

CSAA

CSAA (Coverage Sampling Antialiasing) produserer antialiasing med samme kvalitet som 8x - 16x MSAA, men opprettholder samme ytelse som ved bruk av standard (typisk 4x) MSAA.

CSMA/CA

Carrier-sense Multiple Access With Collision Avoidance (CSMA/CA) er en metode som kan brukes når flere sendere deler et medie i et nettverk, f.eks. flere maskiner på en kabel, eller flere radiosendere på samme frekvens. Metoden går ut på at senderen sender et signal om at den ønsker å sende data. De andre senderne tier når de mottar et slikt signal, og mediet blir da ledig for den som ønsker å sende. Metoden gir ikke optimal utnyttelse av mediet, og er derfor ikke særlig populær der bedre teknologier er mulig, som f.eks. i Ethernet der CSMA/CD brukes i stedet. For radiosignaler er det vanskelig å implementere CSMA/CD, så her brukes CSMA/CA fortsatt.

CSMA/CD

Carrier-sense Multiple Access With Collision Detection (CSMA/CD) er en adgangsmetode i et nettverk hvor datamaskin "lytter" til nettverket for å sjekke om andre maskiner sender data, før den sender data. En datamaskin sender ikke noe data over nettverket så lenge den "hører" at andre datamaskiner gjør det. Hvis to maskiner sender data samtidig, da blir det kollisjon og begge maskinene stopper dataoverføring med en gang. De venter så en tilfeldig periode før de forsøker å sende på nytt.

CSS

(1) Cascading Style Sheets (CSS) er filer som inneholder stilark (formateringsregler) for nettsider.

(2) Content Scrambling System er en kopi- og avspillings-sperre for DVDer.

Cutting Edge

Begrepet brukes om tekonlogi som er helt i fronten av det som er mulig.

Cylinder

De sektorer som ligger rett over hverandre, når en harddisk består av flere plater som er plassert i høyden, på samme drivverk.

Til toppen