Ordbok

B-channel

En ISDN-linje består av en B- og en D-kanal. B-kanalen bærer selve data- eller tale-signalet, mens D-kanalen er for kontroll- og signal-informasjon.

Backbone

Backbone brukes om kjernen i et nettverk. Dersom man skal installere et nettverk i et kontorbygg vil man typisk bygge et raskt kjernenettverk mellom avdelingene, og så ha mindre nettverk i hver avdelig. Backbonet er i dette scenariet kjerne-nettverket som knytter alle de forskjellige avdelingene sammen.

Backend

En applikasjon kan ofte sees på som to deler, en backend og en frontend. Hvordan disse deles opp varierer fra system til system, men et eksempel er et publiseringssystem, der delen hvor man skriver artikler er backend, mens delen som viser artikler for brukerne er frontend.

Backup

Sikkerhetskopi av data.

Bad block

En block (inneholder 1 eller flere sektorer) som ikke kan leses/skrives til fordi den har fysiske feil.

Bad track table

En liste over de stedene et platelager har fått fysiske skader, som gjør at det ikke kan lagres informasjon der. Denne listen sørger for at datamaskinen ikke legger informasjon her.

Barebone

Et spesialbygd kabinett som betyr at man får med hele "rammeverket" til en PC. Slike kabinetter er som regel mindre enn vanlige kabinetter, og har gjerne spesialtilpassede hovedkort og spesielle kjølesystemer. Resten av innmaten settes gjerne inn i kabinettet etter eget behov.

Barton

En eldre prosessorkjerne som brukes av AMD i blant annet Athlon XP.

Base I/O Port

En kanal som overfører informasjon mellom maskinvare i datamaskinen.

Base Memory Address

Adressefeltet i RAM som brukes av nettverkskortet.

Baseband

Baseband er det originale signalet fra en kilde, før det har blitt modulert eller multiplexet.

Basic

En familie med enkle programmeringsspråk. Mange maskiner og operativsystemer har hatt sin variant av Basic.

Basic Disk

Standarddisk er en fysisk disk som inneholder primærpartisjoner, utvidete partisjoner eller logiske stasjoner. Standarddisker kan også inneholde spredte volumer, speilede volumer, og stripede volumer.

Batchprogram

Et batch-program er en samling av kommandoer som kjøres av shellet. Begrepet brukes stort Wett i windows-verdenen, i Unix-verdenen bruker man begrepet shell-script, men konseptet er omtrent det samme.

Baud

Baud er en gammel betegnelse på overføringshastigheter. Baud betegner antall elektroniske forandringer som skjer per sekund. Må ikke forveksles med bits per sekund (bps), som betegner antall bits som overføres per sekund. Det er fullt mulig å overføre flere bits per elektroniske forandring.

BDC

"Backup Domain Controller" er en backup-server i et Windows NT 4.0 nettverk. Den primære serveren er "Primary Domain Controller" (PDC). BDC-servere har backup av PDC og informasjon blir replikert mellom de. I Windows 2000 er PDC/BDC-strukturen borte.

Bench

Forkortelse for å benchmarke eller å teste. Det finnes mange programmer som er laget for å gi deg et bilde på ytelsen til datamaskinen din. Disse kalles benchmark-programmer. Noen av de mer populære er for eksempel 3Dmark, Sandra SiSoft, Ziff Davis og WinBench.

BeOS

Et enbruker-operativsystem som er optimalisert for grafikk- og lyd-prosessering, animasjon og 3D. Utviklet av Be Inc., et selskap som nå er konkurs.

Beta

En betegnelse på en prøveversjon av et program, like før det lanseres offisielt.

Binær

Det binære tallsystem består av tallene 0 og 1, på samme måte som vårt vanlige titalls-system består av tallene fra 0-9. All datakommunikasjon og lagring foregår binært.

BIOS

"Basic Input-Output System" er programvare som gjør noen enkle kontroller av datamaskinen din under oppstart, før den finner operativsystemet på disk og overlater kontrollen til dette. På gamle maskiner ligger biosen som regel på en "Read Only Memory" (ROM)-brikke. På nyere datamaskiner ligger biosen på en EEPROM- eller CMOS-brikke, som gjør at du via spesiell programvare kan oppdatere biosen. På denne måten kan hovedkortet ditt få støtte for nye prosessorer eller annen ny funksjonalitet.

Bit

Bit er den minste data-enheten vi har. En byte består av 8 bit. En bit kan være 0, eller 1, og en kombinasjon av 8 slike 0'er og 1'ere gir en byte. Navnet kommer fra betegnelsen "Binary digIT".

Bitmap

Se BMP

Block

En samling av bytes. De fleste lagringssystemer, som f.eks. harddisker, utfører all lesing, skriving og lagring i blokker istedenfor individuelle bytes.

Blog

Se Blogg

Blogg

En blogg (forkortelse for weblogg) er kort forklart en nettside med innlegg sortert etter dato. Disse innleggene kan være skrevet av hvem som helst og omhandle hva som helst. F.eks. kan en blogg fremstå som en personlig dagbok på nettet. En som skriver innlegg i en blogg blir omtalt som en blogger. En blogg kan også være et nettsted der en eller flere redaktører skriver innlegg/artikler.

Blu-ray

Blu-ray Disc (BD) er en neste-generasjons optisk disk, hvor lagringskapasiteten vil bli langt høyere enn ved CD- og DVD-plater. Det er ventet at BD-disker med ett lag vil ha en kapasitet på opptil 27 GB, mens variantene med to lag vil ha en kapasitet på opptil 54 GB. Blu-ray er ventet å støtte det omstridte konseptet DRM (Digital Rights Management), og vil benytte seg av en teknologi for å legge til digitale vannmerker slik at uatorisert kopiering vil bli forhindret.

Regionskodene for filmer på BD vil være annerledes enn ved filmer på DVD. Kode 1 vil være Nord-Amerika, Sør-Amerika, Japan og Øst-Asia (ekskludert Kina), kode 2 Europa og Afrika, kode 3 India, Kina, Russland og alle andre land.

Bluetooth

En teknologi for å overføre informasjon trådløst mellom enheter innenfor et begrenset område. Brukes mye for å koble til periferiutstyr til datamaskiner, mobiltelefoner osv. Se også vår Bluetooth-guide.

BMP

BMP (BitMaP) er et bildeformat som benyttes av Microsoft Windows. Bilder lagret med filendelsen .bmp er normalt ikke komprimert, og tar derfor svært stor plass sammenlignet med for eksempel JPEG. Bildene er normalt lagret med en fargedyphet på 2 (1-bit), 16 (4-bit), 256 (8-bit), 65 536 (16-bit), eller 16.7 millioner (24-bit). 8-bit-bilder kan også lagres med en gråskala. En 32-bit-versjon ble introdusert i Windows XP, og benyttes blant annet i logoen. Denne versjonen har imidlertid ikke fått utbredt støtte blant bilderedigerinsprogrammene.

For å regne ut omtrentlig hvor mye plass et BMP-bilde tar, benytt denne formelen: (bredde i piksler)×(høyde i piksler)×3+54

Boot

Oppstart av en datamaskin.

Boot-diskett

En diskett som inneholder systemfiler slik at en kan starte datamaskinen fra den.

Botnet

Et botnet er en samling datamaskiner som er blitt infisert av ormer. Dette gjør at en ondsinnet person kan kontrollere PC-ene uten at eierne av PC-ene vet om dette. Dette kan for eksempel brukes til spre uønsket e-post (spam) fra i utgangspunktet uskyldige PC-er.

Boxed

Betyr at en prosessor leveres sammen med en egnet prosessorkjøler.

BPI

"Bits per inch" et mål på hvor tett informasjonen ligger på et platelager.

bps

"Bits per second" er et mål for hvor mange bits en enhent kan sende eller motta pr. sekund. Ofte brukes også kbps (kilobit pr. sek.) eller Mbps (megabit pr. sek.).

Bredbånd

I media er ordet "bredbånd" blitt et slags moteord for all slags Internettforbindelser som er raskere enn ISDN. Det vil si som er raskere enn 128 kbps. Bredbånd er egentlig en fellesbetegnelse for analoge eller digitale signaler som går over flere enn én kanal. Det motsatte av bredbånd er basebånd, som har kun én kanal. Et eksempel på basebånd er en vanlig telefonlinje.

Bridge

En nettverkskomponenet som brukes for å koble sammen to segmenter i et nettverk. En bridge vil etterhvert lære seg hvilke adresser som befinner seg på hvilket segment, og dermed bare videresende de pakker til de adressene som ligger på den andre siden av broen. En bridge kan sammenliknes med en to-ports switch.

Broadcast

Broadcast betyr kringkasting, og brukes i sammenheng med nettverk. En pakke som broadcastes vil sendes til alle maskinene på nettverket, og ikke bare til én, slik nettverkskommunikasjon vanligvis fungerer.

Browser

En browser/nettleser er et program som brukes til å surfe på World Wide Web med. De mest populære nettleserne i dag er Internet Explorer, Mozilla Firefox og Opera. Andre eksempler er Safari (Mac) og Lynx (tekst-basert).

Brukergrensesnitt

Brukergrensesnittet er den delen av et program som kommuniserer med brukeren. Dette kan bestå av alt fra tekstbasert input til grafiske elementer som bilder, knapper og video.

BSOD

BSOD (Blue Screen Of Death) er et velkjent feilmeldingsbilde som dukker opp i enkelte operativsystemer - typisk i Windows, når systemet opplever en kritisk feil. Les mer på Wikipedia.

BTX

BTX (Balanced Technology Extended) er en formfaktor for hovedkort. BTX tar sikte på å erstatte ATX-standarden. BTX innebærer et annet design på hovedkortene, samt egnede strømforsyninger og kabinetter. Fordeler med BTX inkluderer blant annet bedre termiske egenskaper. BTX-standarden kommer i tre utgaver; PicoBTX, MicroBTX og vanlig BTX.

Buffer

En buffer er kort og godt et mellomlager. Buffere brukes over alt, for å raskt mellomlagre data før de overføres til et tregere medium med høyere lagringskapasitet.

Bulk

En betegnelse som produsenter og forhandlere (butikker) bruker på produkter som leveres uten en del ekstra tilbehør som vanligvis følger med. For eksempel er ofte manualer, kabler, spill, programvare og annet utelatt. Drivere følger i de fleste tilfeller med. En produkt som leveres i "bulk" er normalt billigere enn den fullstendige utgaven (retail). Om ikke noe er oppgitt mener Hardware.no at produktet er å betrakte som "retail".

Bundled software

Programvare som selges sammen med en PC eller maskinvare. Ordet kan også bety programvare som leveres som en del av større programvarepakke.

Bus

Se Buss

Buss

En buss er en kommunikasjonskanal mellom komponenter. Eksempler på busser er minnebussen, som gjør det mulig for maskinen å snakke med minnet, og PCI-bussen, som tar seg av kommunikasjon med alle PCI-utvidelseskort (f.eks. lydkort, nettverkskort osv.). Brukes også for å beskrive en type nettverk der alle maskinene står koblet til en kabel.

BX

Et eldre brikkesett fra Intel som brukes på hovedkort til PII/III.

Byte

En byte består av åtte bits, og er ofte den minste enheten man har med å gjøre. Filstørrelser, nedlastingshastigheter, minnestørrelse og harddisk-apasistet er eksempler på ting som normalt måles i bytes. 1024 bytes tilsvarer 1 kB (kilobyte). 1024 kB tilsvarer 1 MB (megabyte). 1024 MB tilsvarer 1 GB (gigabyte).

Båndbredde

Båndbredde er et mål på hvor mye data som kan overføres over et medium pr. tid. F.eks. har ISDN en båndbredde på 64kbps, mens ADSL typisk ligger mellom 256kbps og 8Mbps.

Til toppen