Ordbok

A2DP

Advanced Audio Distribution Profile. En samling av flere protokoller for trådløs, asynkron overføring av høykvalitetslyd med Bluetooth™.

AAC

AAC (Advanced Audio Coding), også kjent som MPEG-2 Part 7, er et lydformat som er blitt allment kjent gjennom Apple Music Store og Apple iPod. Formatet er utviklet for å komprimere lydfiler uten at det skal gå på bekostning av lydkvaliteten.

Abit

Abit er en produsent av blant annet hovedkort og grafikkort. Deres offisielle nettsider har adressen www.abit.com.tw

AC97

AC97 står for Audio Codec 97. Dette er en spesifikasjon utviklet av Intel i 1997. AC97 definerer hvordan lyd-komponentene på et hovedkort kan deles i to, der brikkesettet tar seg av halve jobben, mens resten tas hånd om av en egen brikke. Slik kan hovedkortprodusenter enkelt integrere lyd på hovedkortet.

Access Token

Et objekt som lages når en bruker har utført et vellykket påloggings-forsøk i Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Tokenet brukes til å identifisere en bruker i den lokale datamaskinen eller i et domene, og gir brukeren tilgang til ressurser. Access Token består av brukerens sikkerhetsinnstillinger, inkludert brukerens sikkerhets-ID (SID).

Access-time

Access-time er den tiden det tar fra man har gitt tegn til at man ønsker å skrive/lese informasjon til/fra et lagringsmedium og til man har tilgang på informasjonen.

ACE

Access Control Entry (ACE) brukes i Windows og OpenVMS om innleggene i en ACL (Access Control List).

ACL

Access Control List (ACL) er et konsept som definerer tilganger i et system. ACL skiller mellom prosess og objekt, der prosessen er den som ønsker tilgang og objektet er det som ønskes tilgang til. Prosessen defineres ved bruker-ID-en den kjører som, og et objekt kan være f.eks. en fil, en katalog, eller en annen ressurs i systemet.
ACL er et konsept, ikke en teknologi, og brukes i mange sammenhenger og på tvers av operativsystemer.

ACPI

ACPI står for Advanced Configuration and Power Interface. Dette er en standard som definerer et felles grensesnitt for maskinvaregjenkjennelse, kontroll over strømstyring og liknende. For at ACPI skal fungere må det være støttet av både maskinvare og operativsystem. Ved hjelp av ACPI kan operativsystemet kontrollere strømsparing, gå i dvalemodus m.m.

Active Desktop

Active Desktop (AD) er en eldre teknologi fra Microsoft som tilbyr aktivt innhold på Windows-skrivebordet. Dette kan f.eks. være HTML-sider.

Active Directory

Active Directory er en katalogtjeneste utviklet av Microsoft for deres server-operativsystemer. Active Directory er en hierarkisk database, som kan inneholde informasjon om alle enheter i et nettverk, fra brukere og brukergrupper, til maskiner, skrivere og annet utstyr. Active Directory brukes til å gi informasjon om enhetene, og hvem som har tilgang til hva. Active Directory bygger på den åpne standarden LDAP, og avhenger også av andre typiske Internett-teknologier som DNS og TCP/IP.

Active Volume

Hvis en partisjon på en disk blir definert som "active volume", kan maskinen starte opp fra denne partisjonen.

Active X

Active X er utviklet av Microsoft og definerer et sett med regler for kommunikasjon mellom forskjellige programvare-komponenter (primært drivere). Det benyttes også mye som små programmer på en nettside, og krever da Microsofts nettleser Internet Explorer for å fungere.

Actuator

Actuator er armen som beveger lesehodet/lesehodene på harddisker og CD-ROM-er til riktig sektor.

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) er en standard for analog dataoverføring over kobberlinjer. ADSL er en av de vanligste bredbåndsteknologiene i dag, og tilbys som regel med overføringshastigheter mellom 256 kbit/s og 10 mbit/s. Det som skiller ADSL fra andre DSL-teknologier, f.eks. SDSL, er at nedlastingshastighet og opplastingshastighet er forskjellig, hvor nedlastningshastigheten alltid er størst.
Se også vår ADSL-guide.

ADSL2

ADSL2 er en videreutvikling av ADSL-standarden. Det bygger på samme teknologi som ADSL, men gir mulighet for en båndbredde på inntil 25 Mbit/s nedstrøms (nedlastningshastighet).

Advanced Audio Coding

Se AAC

Advanced Configuration and Power Interface

Se ACPI

AF

Anisotropic Filtering (AF) er en metode for å forbedre utseendet på teksturer som er langt unna, og med en skarp vinkel mot synsfeltet. Ved hjelp av AF vil disse teksturene bli skarpere. Kort fortalt blir spill mer realistiske med AF slått på (ulike grader av AF kan typisk velges).

AF er relativt ressurskravende, og har derfor ikke før i de senere år blitt en standardteknologi i skjermkort beregnet for hjemmemarkedet.

AFR

Alternate Frame Rendering (AFR) er teknikk for å la to skjermkort jobbe sammen for økt ytelse, og er den teknikken av disse som gir best ytelse. Brukes bl.a. av ATIs Crossfire og Nvidias SLI. Ved AFR rendrer kortene hver sitt skjermbilde, henholdsvis ("odd" og "even"). Teknikken støttes dog ikke av alle spill.

AGP

"Accelerated Graphics Port" definerer et grensesnitt for et skjermkort å kommunisere med hovedkortet. AGP-grensesnittet brukes nesten utelukkende til skjermkort, men blir nå mer og mer erstattet av den nyere PCI Express (PCIe)-teknologien.

AGP var en nødvendig erstatning for den eldre og tregere PCI-bussen, og har kommet i flere raskere og forbedrede versjoner, nemlig 2x, 4x og 8x. Disse tilbyr raskere kommunikasjon mellom skjermkortet og resten av systemet.

Nye systemer i dag er som nevnt basert på PCIe, og hovedkort og skjermkort med AGP-grensesnitt vil forsvinne gradvis fra markedet.

AIGLX

Accelerated Indirect GLX (AIGLX) er et åpen-kildekode-prosjekt i regi av Red Hat og Fedora. Prosjektet gir 3D-akselerasjon til X.org uten bruk av XGL og brukes bl.a. av Compiz.

Ajax

Asynchronous JavaScript And XML (Ajax) er en teknikk for å lage interaktive webapplikasjoner. Tanken bak teknikken er å kunne lage nettsteder som oppdaterer innholdet uten at hele siden oppdateres.

Allocate

Tilordne, angi en ledig plass for en gitt mengde informasjon.

Allocation

Prosessen som skjer når enkelte områder av et lagringsmedium reserveres for bestemte data eller instruksjoner.

Alpha

Brukes som en betegnelse på en veldig tidlig prøveversjon av en programvare. En Alpha-versjon kommer før en Beta-versjon.

ALU

Arithmetic Logic Unit (ALU) finnes i blant annet grafikkprosessorer, og har som oppgave å kjøre aritmetiske operasjoner (som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon). ALU-enhetene blir i grafikkprosessorer også omtalt som "shader-prosessorer" eller "shader pipelines". En moderne grafikkprosessor inneholder en rekke ALU-er. F.eks. har Radeon X1900-brikken 48 slike.

Ampere

Ampere (A) er en enhet for å måle elektrisk strøm, oppkalt etter franskmannen André Ampère. Enheten Ampere forteller oss hvor mange elektroner som passerer gjennom en elektrisk leder på et bestemt sted per sekund. 1 Ampere tilsvarer 1 Coulom per sekund, noe som igjen tilsvarer 6,25x10^18 elektroner per sekund.

Analog

Se Analog / Digital

Analog / Digital

Et signal kan representeres enten analogt eller digitalt. Et digitalt signal representeres ved at man oppgir verdien til signalet ved gjentatte intervaller, mens et analogt signal representeres kontinuerlig. Med mindre man kan regne seg frem til den nøyaktige formelen som spesifiserer et analogt signal, kan ikke datamaskiner behandle analoge signaler, men må gjøre en digital tilnærming. En vinylplate (LP) er et eksempel på et analogt medie, mens CD, MP3 og DVD er eksempler på digitale medier.

Anti-aliasing

Anti-aliasing (AA) betyr å fjerne informasjon som er for nøyaktig fra et signal. Dersom informasjonen får forbli i signalet vil det skape forstyrrelser.

AA blir mye brukt innen grafikk for å jevne ut kanter på objekter. Man ser tydelig effekten av anti-aliasing hvis man forsøker å representere en skrå strek på en dataskjerm. Denne vil i utganspunktet se hakkete ut, men ved hjelp av AA kan de hakkete kantene jevnes ut, og man vil få en jevn og pen skrå strek. Alle nyere skjermkort tilbyr AA på et eller annet vis, men jo bedre AA man ønsker, jo mer krever det av skjermkortet.

API

Application Program Interface el. Application Programming Interface (API) spesifiserer grensesnittet mot et system. Dette kan være et program, et operativsystem, en driver e.l.

API-et definerer hvilke funksjoner du har tilgjengelig når du programmerer noe som skal kommunisere med systemet. Typisk vil API-et til et operativsystem tilby funksjoner for filbehandling, kommunikasjon med skjerm osv.

APIPA

"Automatic Private IP Addressing" er en funksjon i Windows 98 og Windows 2000. DHCP-klienter kan få en automatisk IP-adresse og subnetmaske når en DHCP-server ikke er tilgjengelig. Da ser DHCP-klienten først etter informasjon fra en DHCP-server. Hvis ikke den er tilgjengelig, brukes APIPA for å konfigurere dette automatisk.

IP-adresser som kommer via APIPA er reservert av Microsoft. Dette er adressene fra 169.254.0.0 til 169.254.255.254. DHCP-klienten får også default klasse B subnet-mask; 255.255.0.0. APIPA sjekker regelmessig om en DHCP-server er tilgjengelig, og erstatter IP-adressen og subnet-masken når dette skjer. APIPA er i utgangspunktet tenkt for små bedrifter som ikke har rutere.

Applet

Applet er et program som kjører inne i et annet program. Et eksempel er Java-applet som gjerne brukes på websider. Applet-er kan ikke kjøres frittstående.

AppleTalk

AppleTalk er en samling av nettverksprotokoller utviklet av Apple for deres Macintosh-datamaskiner. I dag bruker Apple TCP/IP som standard, på lik linje med de fleste andre, men AppleTalk støttes fortsatt for bakoverkompatibilitet.

Application Protocols

Application Protocols er protokoller som jobber i den høyeste delen av OSI-modellen, direkte med applikasjoner. Eksempler på slike protokoller: FTAM, SMTP, telnet og NCP.

Applikasjon

En applikasjon er et annet navn på et program. Dette er alle typer programmer som Word, Excel, Photoshop osv.

Archive Bit

Filattributt som indikerer at filen eller mappen er blitt endret siden siste backup. Arkivbiten tas i bruk når filen eller mappen blir lagret eller når den lages, og den fjernes som regel når backup utføres.

ARCNET

ARCNET er en nettverksstandard på linje med Ethernet og Token Ring. ARCNET bruker i likhet med Token Ring tokens for å kontrollere trafikken.

ARP

Address Resolution Protocol (ARP) er en protokoll som brukes for å finne MAC-adressen til et nettverkskort ut i fra dets IP-adresse. Når et kort skal sende en IP-pakke må det først finne MAC-adressen til målet, noe som gjøres ved å sende ut en ARP-pakke.

ARPANET

ARPANET er forløperen til dagens Internett. Det ble utviklet på sekstitallet av United States Department of Defense Advanced Research Projects Agency (ARPA).

ASCII

"American Standard Code for Information Interchange" er numeriske koder som brukes for bokstaver, tall og diverse symboler. Disse kodene er standardiserte slik at så godt som alle datamaskiner forstår dem.

ASCII-koder er et standardkodesett for enkelbyte-tegn som brukes for tekstbaserte data på datamaskiner. ASCII bruker tilordnede 7-biters eller 8-biters tallkombinasjoner for å muliggjøre representasjon av enten 128 eller 256 tegn. Standard ASCII bruker 7 biter til å representere alle store og små bokstaver, tallene 0 til 9, skilletegn og spesielle kontrolltegn som brukes i amerikansk engelsk. De fleste gjeldende Intel-baserte systemer støtter bruk av utvidet ASCII. Med utvidet ASCII kan åttende bit i hvert tegn brukes til å identifisere ytterligere 128 spesielle symboltegn, fremmedspråklige bokstaver og grafiske symboler.

ASIO

ASIO (Audio Stream Input Outpot) er en protokoll for digital lyd, spesifisert av Steinberg. ASIO forbinder en prosess direkte til lydkortet, og man slipper dermed unna høy svartid fra operativsystemet.

ASP

(1) Active Server Pages er Microsofts teknologi for dynamisk generering av websider. I motsetning til en statisk HTML-side kan ASP-sider gjøre beregninger, hente ut informasjon fra databaser og liknende, før siden sendes som HTML over til brukeren. ASP-sider er som regel programmert i VBScript.

(2) Application Service Provider En bedrift som kjører programmer hos seg selv, og leier ut bruk av disse til andre. På den måten trenger ikke kunden å kjøpe og installere programvare selv, men kan leie tilgang til ASP-ens programvare via nettverk.

ASPI

"Advanced SCSI Programming Interface" (ASPI) er et grensesnitt utviklet av Adaptec Inc som spesifiserer kommunikasjon mellom en SCSI-enhet og en SCSI-host-adapter (ofte litt unøyaktig kalt en SCSI-kontroller).

Assembler

En assembler oversetter assembly-kode til objekt-kode, som dermed prosessoren kan forstå.

Assembly

Assembly er en tekstlig representasjon av en prosessors instruksjonssett. Alle prosessorer har forskjellige egenskaper, og har derfor sine egne assembly-språk eller -dialekter. Assembly-kode er den laveste metoden å programmere på, der man spesifiserer én og én prosessor-instruksjon.

Asus

Produsent av ulike elektroniske enheter, blant annet hovedkort og skjermkort. Se Asus.com.

Asynkron overføringshastighet

Dette betyr at kapasiteten den ene veien er forskjellig fra den andre. Et eksempel er en Internett-linje med 704 Kb/s nedlastningshastighet og 160 Kb/s opplastningshastighet.

ATA

Advanced Technology Attachment (ATA) spesifiserer et grensesnitt for å koble til lagringsenheter til en datamaskin, som f.eks. en harddisk.

ATAPI

Advanced Technology Attachment Packet Interface (ATAPI) er en utvidelse av den originale ATA-spesifikasjonen. ATAPI tilfører støtte for en del ekstra enheter, blant annet enheter som CD-ROM, tapedrives osv.

Athlon

Navn brukt i flere prosessormodeller fra AMD. De første Athlon-prosessorene var arvtagere etter K6-2/III-prosessorene. Senere har blant annet Athlon XP og Athlon 64 dukket opp, sistnevnte med støtte for 64-bit-instruksjoner.

ATI

Produsent av grafikkbrikker og brikkesett for hovedkort. Se Ati.com.

Attenuation

Betyr at et elektronisk signal mister noe styrke når den beveger seg en viss avstand.

Attributt

En attributt er en egenskap/verdi til en enhet eller et objekt.

ATX

ATX er en standard (også kalt formfaktor) for kabinetter, hovedkort og strømforsyninger, slik at disse skal passe sammen. Den største forskjellen fra sin forgjenger, AT, er at selve kabinettene er blitt bredere. Dette medfører at man kan plassere enhetene nærmere hovedkort og andre komponenter og med dette håper man å kunne spare inn på kostnadene til kabler o.l. Videre har man større mulighet til å styre funksjoner fra tastaturet. Dette gjelder for eksempel når man slår av datamaskinen. I slike tilfeller vil maskinen skru seg av selv når man klikker på "avslutt" i Windows.

Intel håper å erstatte ATX-standard med BTX, men så langt har ikke BTX slått an i særlig grad.

Audit Policy

Overvåkingspolicy er en policy som fastsetter hvilke sikkerhetshendelser som skal rapporteres til nettverksadministratoren.

Auditing

Overvåking av brukeraktivitet. Auditing er prosessen som sporer brukeraktiviteter ved å registrere utvalgte hendelsestyper i sikkerhetsloggen for en server eller arbeidsstasjon.

AUI

"Attachment Unit Interface" er en nettverksforbindelse som brukes i standard Ethernet.

Authentication

Autentisering er en hvilken som helst prosess som brukes for å kontrollere at en bruker er den han/hun utgir seg for å være. En typisk metode er en kombinasjon brukernavn og passord. Senere har avlesning av fingeravtrykk kommet. For best mulig sikkerhet benyttes avlesning av øyet (iris).

Average seek time

Den tiden det tar gjennomsnittlig for en enhet å bevege lese-/skrivehodet til riktig sektor.

Til toppen