Til hovedinnhold

Forbrukerrådet maner til å bytte mobilabonnement: - Mange vil bli overrasket

Forbrukerrådet mener mobilkunder er for lojale og mener flere burde undersøke om de kan få bedre tilbud fra andre steder.

Norske mobilkunder er for trofaste, mener Forbrukerrådet.

I en spørreundersøkelse de har fått utført av YouGov svarer bare to av ti nordmenn at de ønsker å bytte mobilabonnement. Halvparten av de drøyt 1000 spurte svarer at de enten aldri har skiftet eller at det er mer enn to år siden sist de skiftet abonnement.

– Vi tror mange ville bli overrasket hvis de sjekker tilbudene som finnes. Her er det store variasjoner i både pris og størrelse på datapakkene, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Skjerpet konkurranse

Et eksempel finner vi i vår egen kåring av Norges beste mobilabonnement tidligere denne uken. For 248 kroner får du 1 GB med data hver eneste dag hos Happybytes. For samme pris får du etter prislista til Telenor 1 gigabyte i måneden.

Blyverket og Forbrukerrådet anbefaler å ta en sjekk i én av de tre godkjente prissammenlikningstjenestene, hvorav den ene er Teks egen abonnementsoversikt. De henviser til at konkurransen har skjerpet seg de siste månedene, med mer data for pengene og lavere pris på abonnementer med «fri bruk».

Undersøkelsen viser også at nordmenn er ganske forsiktige når de velger abonnement, mener Forbrukerrådet. Halvparten svarer at de nøyer seg med 5 GB i måneden eller mindre.

– Ikke alle har behov for mye data og har abonnement som reflekterer dette. Samtidig har prisnivået vært svært høyt i Norge sammenlignet med våre naboland, noe som også har ført til en mer moderat databruk hos norske mobilkunder, sier Blyverket.

Fredrik Jungermann i Tefficient sier Norge skiller seg ut blant de nordiske landene.

Norge skiller seg ut som kjempedyrt

I en undersøkelse analyseselskapet Tefficient gjorde på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kom det frem at norske kunder kan betale opp mot to til fem ganger så mye som sine nordiske naboer, selv etter kjøpekraftsjusteringer.

Direktør i Tefficient, Fredrik Jungermann, påpeker at de nordiske landene har ganske like systemer og at det derfor blir tydelig hvordan Norge skiller seg ut.

I Danmark får du eksempelvis fri data, fri SMS og ringing hos operatøren Oister til så lite som 159 danske kroner (cirka 222 norske kroner) i måneden. Der får du i tillegg fri hastighet inntil 2 terabyte, altså 2000 gigabyte eller rundt 20 ganger så mye som de norske fri data-operatørene tilbyr.

159 danske kroner i måneden for fri data hos Oister. Og der er grensa for «fair use» hele to terabyte.

I Sverige tilbyr Chilimobil fri data for 349 svenske kroner i måneden (omtrent det samme i norske kroner), med en modell lik den de hadde i Norge tidligere, hvor man har en daglig «datagrense» og må sende en SMS for kostnadsfritt å låse opp mer data når man har brukt den opp.

Den grensa er i skrivende stund på 20 GB per dag, men det koster altså ikke noe å låse opp mer. For 149 kroner får du ellers 6 GB hos Chilimobil i Sverige, i Norge 2 GB.

Mener kundene har ansvaret

Chilimobil og Happybytes, som er de to billigste «fri data»-alternativene i Norge, tar begge 398 kroner i måneden. Da reduseres hastigheten til 3 Mbit/sek etter henholdsvis 100 og 108 GB.

Jungermann mener at prisene i Norge ikke er spesielt bemerkelseverdige i et internasjonalt perspektiv, men legger til at «sammenlignet med Norden er det en ganske ekstrem forskjell.»

Jungermann er enig med Forbrukerrådet i at kundene selv har ansvar for å velge de mest gunstige tilbudene.

– Om forbrukerne faktisk valgte bort de dyreste abonnementene og «våget» å kjøpe fra for eksempel Ice eller MVNO-er («virtuelle» operatører uten eget nett, red.anm.) som Chilimobil, Fjordkraft eller Happybytes, så ville de store operatørene til slutt bli tvunget til å se på sin egen prissetting - eller legge inn mer data for samme sum – for å ikke miste kunder. Så feilen ligger delvis hos forbrukerne, delvis hos operatørene. Dette er ikke spesifikt for telekom: Ingen leverandør kommer til å senke prisene av seg selv – dette er alltid konkurransedrevet, sier Jungermann til Tek.no.

Enorm markedsleder

Jungermann forklarer at om man sammenligner hvor stor andel av omsetningen den største operatøren har i hvert av de nordiske landene, så skiller Telenor i Norge seg ut. De har snaue 56 prosent markedsandel, mens den største operatøren i de andre nordiske landene ligger på mellom 36 og 38 prosent.

– Det er en stor forskjell. 55,9 prosent er også svært høyt internasjonalt utenfor Norden. Få land globalt er mer konsentrert i sitt mobilmarked enn Norge.

Daglig leder i Happybytes, Thomas Sandaker, er på samme linje som Jungermann og sier at noe av ansvaret for de høye prisene ligger hos kundene selv.

– Norske mobilbrukere finner seg jo i det. Hadde ikke kundene funnet seg i det, hadde prisnivået vært annerledes. Kundene må bytte mobilselskap. Det har aldri vært mer penger å spare på å bytte mobilabonnement.

Happybytes-sjef Thomas Sandaker tilbyr noen av de rimeligste abonnementene på markedet. Han mener norske mobilbrukere finner seg i for mye.

– Et reelt duopol

I Stortingsmelding 28 om mobil- og bredbåndstjenester skriver regjeringen at de mener prisnivået i Norge har sammenheng med en høy markedskonsentrasjon i mobilmarkedet hvor det er to store aktører som dominerer. Sandaker peker på det samme.

– Vi har et reelt duopol i Norge med Telia og Telenor. Sammenlignet med alle andre land så har vi en annerledes konkurransesituasjon. Ice skaper litt bedre konkurranse, men foreløpig gjør de kun det samme som Telia og prøver å binde opp kundene med årsavtaler, som egentlig er «gufs fra fortiden» med bindingstid fordekt som noe annet, sier Happybytes-sjefen.

Kommunikasjonssjef for Telenor Norge, David Fidjeland, mener det likevel er stor konkurranse i Norge.

– Vår opplevelse er at konkurransen i Norge er tøff. Når én million kunder bytter operatør hvert eneste år, så er det tydelig at vi må konkurrere hardt for kundene. Bare de siste måneder har mange av de norske mobilselskapene inkludert Telenor, forbedret sine abonnement med lavere priser og/eller mer data. Videre tvinger konkurransen fram ulike kampanjer til beste for kundene. I tillegg til priskonkurransen, er det i høy grad konkurranse på kvalitet på tjenester og nettverk.

Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden, og våre undersøkelser viser at kundene primært vektlegger kvalitet, dekning og et rikt tjenesteinnhold. Til syvende og sist er det kundene som velger det tilbudet de mener gir dem best verdi. For å imøtekomme behovene, har Telenor lansert flere nye abonnementer den siste tiden.

Undersøkelsene Tefficient har gjort parkerer også en rekke typiske argumenter for hvorfor det er dyrere i Norge. Slik som at ulik topologi og befolkningstetthet skal ha noe å si for hvorfor det er dyrere.

– I en nordisk sammenheng er det bare Danmark som har en fordel av å være kompakt og tettbefolket. Rapporten viser at Norge ikke er unik i denne sammenheng om man sammenligner med Sverige og Finland, der operatørene har lignende utfordringer som de norske - store arealer med få mennesker, vanskelig topografi og dårlig infrastruktur.

annonse