Til hovedinnhold

Kritisk til manglende ladeplan i Norge

Regjeringen må våkne opp og ta ansvar, mener Elbilforeningen. Også NAF er kritiske.

En BMW i3 hurtiglades på en Fortum-stasjon ved Sarpsborg. NAF ønsker flere slike ladestasjoner.

– Regjeringen har nå misset to sjanser til til å legge frem en nasjonal ladestrategi for å bidra til at folk kan være trygge på at de får ladet.

Det sier Ingunn Handagard, Senior kommunikasjonsrådgiver hos NAF, som mener hverken regjeringens klimaplan eller den nye nasjonale transportplanen klarer å adressere mangelen på hurtigladestasjoner som de mener Norge har.

Ingunn Handagard, Senior kommunikasjonsrådgiver hos NAF, synes tallene regjeringen viser til en misvisende.

Den nye nasjonale transportplanen ble lagt frem på fredag, og det var ikke mange linjer i det 264 sider lange dokumentet som tok for seg elbilladere – hverken vanlige eller hurtigladere. Det ble imidlertid nevnt at det i dag er over 17.000 offentlige ladepunkter i Norge – et tall de har hentet fra oversikten på Nobil.no. Disse tallene er misvisende, mener NAF:

– Når regjeringen viser til at det finnes 17.000 offentlige ladepunkt teller de virkelig rubbel og bit av ladepunkter, også de med lav hastighet og de som tilhører Tesla. Det samsvarer dårlig med folks opplevelse av hva som er tilgjengelig.

– Fremover må det satses på å bygge nok hurtigladere med nok kraft til å ta imot neste generasjon elbiler, og det må bygges over hele landet. Antallet ladepunkter gir i seg selv ikke godt nok bilde av hva som er tilgjengelig. Man kan kun være en som lader per ladestasjon, så om stasjonen i tillegg har flere uttak gir ikke det flere bilister tilgang til strøm.

Rasteplanstrategi, ikke ladestrategi

Å bygge flere ladere blir nevnt i den nye transportplanen, men kun som en del av nye rasteplasser som regjeringen ønsker langs veiene. Der skal regjeringen passe på at det også vil bygges ladere. Disse ønsker regjeringen skal bygges og driftes av kommersielle aktører, men de skal legge til rette for at det blir ladere som kan brukes av alle elbileiere.

Utover dette nevnes nesten ikke elbilladere, og heller ikke hurtigladere, som mange etterspør.

Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet vil bygge flere rasteplasser, hvor det også vil være ladestasjoner for elbiler.

– Selv om det ikke finnes en konkret ladestrategi i ny Nasjonal transportplan utover rasteplasstrategien, må dette sees opp mot Klimaplanen 2030, som vi nylig la fram. Der kommer det fram at vi skal nå våre klimamål. Flere elbiler på veiene vil føre til økt etterspørsel i markedet etter ladestasjoner og ladepunkter. Det er viktig at vi ser hele bildet i denne debatten, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet til Tek.no.

Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen, påpeker til Tek.no at dette ikke nødvendigvis stemmer overens med hva som har blitt kommunisert tidligere:

– Det er verdt å minne regjeringen om at deres egne fagorganer Miljødirektoratet, Statens vegvesen med flere har utredet hvordan man skal nå klimamålene. De skriver «Barrierer som tilgang til lading (…) må fortsatt overkommes for å nå målet om at alle nye personbiler skal være elektriske innen 2025.».

Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen, er kritisk til mangelen på konkrete tiltak fra regjeringen.

– Markedet vet best hvor mange ladestasjoner det bør være

Noresjø i Samferdselsdepartementet sier utbyggingen vil styres av markedets behov:

– Vi mener at utbyggingen av offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur skal være markedsbasert. Det er markedet som vet best hvor mange ladestasjoner det bør være, og hvor de bør bygges. Tilbudet av ladestasjoner må derfor følge utviklingen av markedet for elbiler, sier Noresjø.

Å overlate jobben til markedet, uten tydeligere vilkår, synes ikke Berge er en god idé:

– Man må gjerne ha en markedsstyrt utbygging, men regjeringen må jo ha peiling på om deres egne rammevilkår faktisk utløser det markedet trenger. Når folk står i timevis i hurtigladekø i påskeutfarten: Skal da regjeringen hevde at markedet ikke finnes? Når taxisjåfører ikke får ladet elbil fordi de ikke disponerer egen parkeringsplass i blokken der de bor. Er det da et innbilt behov hvis markedet ikke gir dem lading? Eller er det en barriere mot å velge elbil. Statens egne eksperter sier det er en barriere. Regjeringen må våkne opp og ta ansvar og få på plass rammevilkår som sikrer nok utbygging, slår Berge tilbake.

annonse