Tek.no

Nyhet

Politiet vil slå ut mobilnettet

28 Nov 2007 12:46

En politibil med støysender på taket vil kunne skape forstyrrelser som slår ut mobilsignalene i 13 kvartaler. Det vil stort sett ikke være mulig å ringe, og det vil være dårlig samtalekvalitet i eksempelvis hele Oslo sentrum så lenge dette pågår. Trygghetsalarmer blir også ubrukeliggjort i denne perioden, i tillegg til at mange mobilbaserte bedrifter blir handlingslammet, skriver Aftenposten.
Regjeringen ønsker at politiet skal bruke disse støysenderne. Målet er å fjerne dekningen i området, finne identiteten til mobiltelefoner brukt av kriminelle, og innhente opplysninger som kan brukes til å sette opp en avlytting.

Les mer:
- Politiet gir opp mot Skype
- Politiets mobiltabbe
- Sendte dop-SMS til politiet

Alle rammes
Teleselskapene er selvsagt skeptiske til tuklingen av mobilnettet.
- I verste fall kan det gi fatale konsekvenser. Om politiet fjerner ordinære kunders tilgjengelighet til nettet i et område, så rammes alle, også de som bruker telefonen med behov for øyeblikkelig hjelp. Det er ikke gitt at bekjempelse av kriminalitet skal være hevet over alle andre funksjoner i samfunnet, sier Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i NetCom, til Aftenposten.
Bransjeorganisasjonen IKT-Norge savner en konsekvensanalyse, og mener lovforslaget er like dramatisk som om politiet skulle få lov til å koble ut strømnettet i et område.
- GSM-nettet er samfunnskritisk infrastruktur. Politiet risikerer altså å slå ut trygghetsalarmen til en gammel dame og argumenterer med at det vil gjøre samfunnet tryggere, sier Hallstein Bjercke, prosjektleder i IKT-Norge til Aftenposten.
Kriminelle har tidligere brukt slike apparater til å forstyrre mobiltelefoner i et område, blant annet ved storranet ved DnBs tellesentral i Oslo i 2000.

Mulig lovendring

Lovverket er et hinder på veien, med to lover som slår ut hverandre, nemlig straffeprosessloven og den såkalte ekomloven. Neste torsdag skal derfor Stortinget bestemme om ekomloven (loven om  elektronisk kommunikasjon) skal åpne for sperring av mobilnettet.

Samferdselsdepartementet hevder i sitt forslag at det er "en risiko for at bruken av utstyret får utilsiktede virkninger, typisk at det virker utenfor det fysiske området som det er installert for å betjene, og at den alminnelige mobilkommunikasjonen rammes".

annonse

Les også