Tek.no

Nyhet

Snart har halve verden Internett-tilgang

Men forskjellen mellom fattig og rik er fortsatt stor.

Shutterstock
28 Mai 2015 11:00

Ifølge en ny rapport fra International Telecommunication Union har andelen husholdninger med tilgang til Internett økt fra 18 prosent i 2005 til 46 prosent i 2015. Organisasjonen regner at 43 prosent av verdens befolkning har tilgang på Internett.

Globale data. Foto: ITU

Dermed er det antakeligvis ikke så mange år før halvparten av verdens befolkning kan nyte godt av tilgang til Internett.

(I skrivende stund er det 7,3 milliarder innbyggere på planeten, ifølge Worldometers.)

Fortsatt store forskjeller globalt

Det er imidlertid store forskjeller på hvordan nettilgangen er fordelt. Globalt vil 3,2 milliarder mennesker ha tilgang på nettet innen årets utgang, og 2 milliarder av disse – altså nesten to tredjedeler – er fra det som regnes som utviklingsland.

Men det er fortsatt 4 milliarder mennesker i utviklingsland som ikke har tilgang på nettet, står det i rapporten. Det representerer igjen cirka to tredjedeler av antallet mennesker som bor i disse landene.

Forskjeller i bredbåndstilgang i et utvalg land. Norge skiller seg ut på en interessant måte. Foto: ITU

Av de 940 millionene mennesker som bor i det som klassifiseres som de minst utviklede landene i verden, kommer kun 89 millioner – eller 9,5 prosent – seg på nett.

Fastlinje er ikke så vanlig

Grunnen til den store økningen på verdensbasis er at verdens mobildatadekning har fått en svært kraftig utbygging i de senere år. Dette betyr imidlertid at mange av de som har tilgang på nettet ikke har særlig gode hastigheter.

I utviklingsland har kun 7 prosent av befolkningen tilgang til Internett via fastlinje, og i de fattigste landene har kun 1 prosent av befolkningen det samme.

Frem til 2011 ble det stadig billigere å få installert internett hjemme i utviklingsland, men fra da av har prisfallet stagnert, og i de fattigste landene har det faktisk blitt dyrere.

Organisasjonen regner at gjennomsnittsbefolkningen nå har råd til å koble seg opp mot nettet via bredbånd i 111 land. Det vil si at kostnaden for å ha en bredbåndstilkobling ikke overskrider 5 prosent av gjennomsnittsinntekten per år.

Norge ligger godt an på verdensbasis
Men Sverige gruser oss på bredbånd »

(Kilde: International Telecommunications Union via TheNextWeb)

annonse

Les også