Til hovedinnhold

Musikk-patent kan gi Apple fordel

Nettskyen ser ut til å ha kommet for å bli, og streaming av tjenester blir stadig mer populært. På musikkfronten er det Spotify og WiMP som gjelder i Norge, men konkurrenter som Apple vil selvsagt ha en bit av kaka.

I en nylig utgitt patentsøknad fra 2009 kommer det frem at det amerikanske selskapet har planer om å la sin musikktjeneste iTunes få egenskaper som potensielt kan gi dem en fordel i forhold til sine konkurrenter.

Delvis lokalt innhold

Et sentralt problem med nettbaserte tjenester er avhengighet av nettilgang og eventuelle vansker med overføringen av data over nett. Man kan ikke alltid garantere at musikkspilleren vil virke, og det er dette Apple ønsker å gjøre noe med ved å tilby et bedre produkt.

Patentet beskriver en nettskybasert musikktjeneste som lagrer deler av innholdet lokalt på brukerens datamaskin. På denne måten skal det ikke bli noe venting eller lagging i avspilling av media som musikk og film.

Når man spiller av media på sin enhet vil Apples tjeneste bruke deler av innholdet fra brukerens maskin, mens den samtidig vil inkorporere resten fra nettskyen. Denne funksjonen vil være sømløs og usynlig for brukeren, ifølge Apple.

Valgfri funksjon

Ut i fra dokumentene å dømme, ser det ut til at denne funksjonen vil være valgfri, jamfør alternativet "Sync partial music." Om dette bare skal gjelde brukerens egen musikk, musikk fra nettskyen, eller kanskje begge deler er ennå for tidlig å si.

En mulighet kan være at man spiller en on-demand-sang én gang, for deretter at den blir lagret lokalt til bruk i det patenterte systemet.

Mye av informasjonen fra patentet bør muligens bli tatt med en klype salt, ettersom det er fra 2009. Det ferdige produktet fra Apple kan være ganske ulikt det som står beskrevet, men det vil sannsynligvis tilby noe liknende den sømløse funksjonen fra patentet.

(Kilde: CrunchGear)

annonse