Nyhet

Vil du se noen fantastiske bilder?

Her er Akam-brukernes blinkskudd fra desember.

Foto: KSunhill

Folk

Gjennomgangen av desemberbildene fra 2011 ble dessverre utsatt også den, av et utall forskjellige årsaker, men nå er den da endelig her, og bare for å berolige de urolige: Det foreligger ingen planer om å slutte med denne artikkelserien. Snarere tvert imot, den har bare blitt mer og mer populær for hver gang, og så lenge brukerne vil ha den - og bidrar med gode nok bilder - vil vi fortsette å skrive den.

Først ut i dag er den gamle traveren KSunhill, som så mange andre er blitt en gjenganger i disse artiklene. Noe av det kan gjør best er selvportretter, og vi har fremhevet noen av disse tidligere. Lyssetting og intensitet i blikket er det som gjør dette bildet, og vi synes også det tette utsnittet fungerer svært bra - faktisk kunne et enda tettere utsnitt kanskje fungert enda bedre, men det er opp til fotografen. uansett synes vi sidelyset og skyggene det skaper, sammen med alle detaljene i huden, bygger opp under intensiteten i øynene og ansiktsuttrykket forøvrig. Svart-hvitt er også et godt valg, siden det distanserer bildet litt fra virkelighetsfølelsen farger ville forsterket, og i stedet fremhever det grafiske i bildet.

Foto: Rmatt

Et annet bilde som vi har valgt å fremheve på grunn av et ansiktsuttrykk er dette. Ikke på grunn av intensitete i ansiktet, men på grunn av at det er et gåtefullt ansiktsuttrykk som vi ikke helt klarer å lese. Det skaper automatisk et mysterium og interesse, og spørsmålet om hva det er motivet stirrer på - og tenker om det - er langt fremme i tankene. Det synes uansett klart at blikket går over kamera, noe som forsterker illusjonen av at kamera ikke er der. Små detaljer som frosten i øyevippene og klærne er også med på å løfte bildet. Vi skulle gjerne ha sett det beskåret slik at det var mest mulig symmetrisk med midtstilt motiv, siden det ville forsterket bildets visuelle trøkk, synes vi - at blikket går bittelitt mot høyre og ikke nøyaktig rett frem er i seg selv nok til å gi bildet det som trengs av dynamikk, og kunne fungert som en motvekt til den stabiliteten en symmetrisk beskjæring/komposisjon ville gitt det.

Foto: Rmatt

Samme fotograf står også for neste bilde, fra en eller annen undergang. Hvordan vi skal lese dette bildet er vi alt annet enn sikre på, men det er også det interessante ved det. Dreier det seg om å parkere sitt jordiske gods og "gå inn i lyset"? Eller om å ikke være overdrevent tilknyttet ting man eier? Eller om å la andres eiendom stå urrørt? Eller noe annet, mindre opplagt? You decide.

Foto: Fotofashion

Fotofashion har vi også sett ting fra før, men da under et annet alias, som vi ikke skal røpe her. Uansett har vedkommende vist en fotografisk utvikling som vi kan like, fra det vi vil betrakte som litt anstrengt poserte motebilder, til noen mer lekende og småforstyrrende bilder av den mer freaky typen, som de to vi serverer her. Dette er bilder som både har mer innhold enn hans tidligere verker, og også stiller langt flere og mer interessante spørsmål enn før.

Foto: Fotofashion

Bildene har mye til felles, men har også mange forskjeller. Begge situasjonene er absurde, men det øverste bildet er likevel en markant mindre surrealistisk situasjon enn det nederste av dem. Uansett er dette en herlig lek med motiv og historie, som representerer i våre øyne en imponerende moding og utvikling fra fotografen. Vi gleder oss til å se neste påfunn!

Foto: Bjoern

Spør du om hva fotografi ER, så vil mangre fremheve evnen til å fryse et øyeblikk, og nettopp dette er det også mange av fotohistoriens storheter som har arbeidet mye med. Nå skal vi ikke påstå at Bjoern er på nivå med Henri Cartier-Bresson - det er det de færreste som er, og man skal jo ha ambisjoner å strekke seg etter også - men at øyeblikket er godt fanget er det ingen tvil om. Bildet er tatt i akkurat riktig øyeblikk, når surferen er på tpoppen, brettet har riktig retning, armene er i riktig posisjon, og så videre. Skulle vi pirket på noe, måtte det vært at vi synes bildets hovedmotiv svever litt mellom midtstilt og høyreplassert. Sannsynligvis ville bildet hatt godt av å klippes litt i høyre kant, og kanskje også bittelitt nederst - sistnevnte akkurat nok til å beholde 3:2-forholdet.

Foto: Jan R. Halvorsen

Jan R. Halvorsen har i sitt bilde av en eller annen fotgjengertunnell husket nettopp det som mange glemmer å ta med i slike bilder og som MÅ være med skal de bli bra, nemlig nettopp fotgjengeren. Her ledes blikket innover av den behagelige kurven, og finner der to skikkelser å hvile på. hadde de ikke vært der ville blikket bikke funnet noe anker, og dermed er fotografens tålmodighet med å vente på folk i bildet godt belønnet. At det er to skikkelser og ikke bare en er ikke spesielt kritisk i så måte, men vi synes de to gir en ekstra spenning til bildet. Blikket blir liggende og vibrere mellom dem, der det i stedet ville hvilt på bare en. samtidig gjør også dette noe med bildets budskap, og det samme bildet med bare en enkelt skikkelse ville sagt andre ting og stilt andre spørsmål enn det det gjør med to.