Til hovedinnhold

Facebook skal ikke lenger gjette på legningen din

Slutter med målrettet reklame mot «sensitive kategorier».

I en pressemelding tirsdag denne uken annonserte Meta, moderselskapet til Facebook at de vil fjerne ulike kategorier for målrettet reklame.

Blant kategorialternativene de skal ta bort nevnes «alternativer som refererer til årsaker, organisasjoner eller offentlige personer som er relatert til helse, rase eller etnisitet, politisk tilhørighet, religion eller seksuell legning»

Endringen gjøres på bakgrunn av tilbakemeldinger fra ulike ekspertgupper, som har uttrykt et behov for å forhindre misbruk av de målrettede reklamekategoriene.

Målrettet reklame ikke basert på viten, men antagelser

Meta medgir at kategorialternativene de nå kommer til å fjerne, ikke baserer seg på personer fysiske eller personlige valg og egenskaper. Istedenfor er de antagelser om hva du kanskje er interessert i, basert på hvordan du samhandler med innhold på plattformen.

Men, som The Verge poengterer, kan dette like fullt være skadelig da det i ytterste konsekvens kan oppleves diskriminerende, påvirke oss negativt og til og med forårsake psykiske plager.

Kan gå begge veier

Selv om valget om å fjerne kommer på bakgrunn av råd fra eksperter og interesseorganisasjoners, medgir Graham Mudd, Facebooks sjef for reklame og markedsføring, at det ikke er utelukkende positivt for alle.

– Noen av annonsepartnerne våre har uttrykt bekymring for at disse målrettingsalternativene forsvinner på grunn av deres evne til å bidra til å generere positive samfunnsendringer, skriver Mudd i pressemeldingen.

Oda Rygh

Ifølge Oda Rygh, kommunikasjonsansvarlig i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, kan den nye korrigeringen være både positivt og negativt.

– FRI bruker ikke selv denne funksjonen på Facebook, men vi ser at denne typen målrettet reklame kan brukes til å utnytte og diskriminere mot sårbare grupper. Det er selvsagt noe som må håndteres. Likevel vil en begrensning også kunne gjøre det vanskeligere å rette konkret reklame om for eksempel helse og trygg sex, til de målgruppene de er ment for, uttaler hun til Tek.

– Enhver slik begrensning har både positive og negative konsekvenser. I et forsøk på å gjøre noen tryggere, vil det gå på bekostning av noen andre. Ta for eksempel filter som er ment å skjerme barn for religiøs radikalisering og seksuelt innhold. Samtidig som det skjermer for det som ikke er bra, vil det også skjerme dem fra faglig informasjon om radikalisering, eller mensen for den saks skyld, sier Rygh.

De nye reglene vil tre i kraft 19.januar 2022.

annonse