Tek.no

Nyhet

Velkommen til HWB.no

18 Mai 2005 12:22Først publisert 9 Mai 2005 13:40
annonse

Velkommen til HWB.no, Hardware-nettverkets nye nettsted for bedrifter!

Hardware-nettverket, med flaggskipet Hardware.no i spissen, har hatt en meget god utvikling siden den spede begynnelse i 1998. Nettverket har med sine nisjepregede tjenester klart å sikre seg en unik posisjon i markedet, og vi kan forvente stadig positiv utvikling i tiden fremover.

HWB.no er vår nye bedriftsrettede satsning, og retter seg mot IT-bransjen generelt og driftere og utviklere spesielt.

I hovedsak dreier det seg om å bygge videre på velkjente og velprøvde ideer innenfor Hardware-nettverket. Vi vil derfor legge opp til en fast redaksjon, som både sørger for fast materiale (nyheter og oppdateringer), intervjuer og annet redaksjonelt og administrativt arbeid. Ut over dette er tanken at eksterne skribenter skal bidra med innhold, som skal kvalitetssikres av redaksjonen før publisering.

Det er her snakk om å knytte til seg en mengde skribenter som har til felles at de har en interresse for, og er motivert til, å dele med seg av sine kunnskaper og erfaringer.Vi er allerede godt i gang med å bygge opp dette nettverket av skribenter, og vil fortsette med dette til vi får dekket målgruppenes behov.

annonse

HWB.no tilbyr per i dag:

  • Nyheter om ting som skjer innenfor bransjen.
  • Intervjuer med personer knyttet til IT-miljøet i Norge eller utlandet.
  • Artikler og guider knyttet til relevante emner, skrevet av IT-folk med kompetanse innen det aktuelle området.
  • Diskusjonsforum for aktuelle temaer og problemstillinger.

Vi vil aktivt bygge ut HWB.nos tjenester, slik at tilbudet til deg som leser stadig blir bedre.

Vi er takknemlige for tips, tilbakemeldinger eller spørsmål du som leser måtte ha. Disse kan sendes til tips@hwb.no.

God lesning!

Mvh.

Stefan Halck Erixon
Redaktør, HWB

annonse