Ny CS4-håndbok for fotografer

"The Photoshop CS4 Companion for Photographers" er navnet på en ny håndbok fra O’Reilly.

Ifølge pressemeldingen skal boka beskrive hvordan en fotograf skal kunne effektivisere arbeidsflyten ved hjelp av programmene Adobe CS4 Photoshop, Camera Raw og Adobe CS4 Bridge.

Boka beskriver detaljene rundt følgende temaer:

  • Grunnleggende justeringer av beskjæring, fargebalanse og toning.
  • Svart/hvit-konvertering, fjerning av støy og batch-programmering.
  • Arbeide med lag, masker og smarte objekter.
  • Grunnleggende prinsipper rundt retusjering, fargejustering og korrigering av objektivfeil.

The Photoshop CS4 Companion for Photographers har en veieledende pris på 24,99 dollar – detaljene finner du på oreilly.com.

Les også
Brukerguide for Configurator
Les også
Adobe CS4 leveringsklar
Les også
Skreddersy Photoshop CS4
Les også
CS4 University
Les også
Adobe CS4 lanseres
Les også
Adobe CS4 vises frem
annonse