Til hovedinnhold

Pentagon bekrefter: Kineserne står bak angrepene

Ny rapport utpeker kineserne for første gang som syndebukker.

Bilde 3706769, iStockphoto og Defense.gov

I en ny rapport fra Pentagon, hovedkvarteret til det amerikanske forsvarsdepartementet, fremgår det at kinesiske myndigheter står bak enkelte Internett-angrep som har rammet amerikanske interesser. Dette er første gang Kine utpekes fra offisielt hold.

Skylder på kineserne

Rapporten er langt frem for Kongressen. Den slår først og fremst fast det selvsagte, nemlig at angrep har funnet sted. Deretter slår rapporten fast at flere av angrepene synes å stamme fra Kina.

Angrepene skjedde mot en rekke amerikanske interesser, inkludert flere offentlige myndighetssider.

Ifølge rapporten skal hovedpoenget med angrepene ha vært å få informasjon. Dette gjelder alt fra diplomatisk informasjon, til informasjon fra tredjeparter som leverer utstyr til det amerikanske forsvaret.

Når det gjelder hva informasjonen skulle brukes til er ikke rapporten helt klar, men det antydes at informasjonen kan brukes til fordel for industrien i Kina og for enkelte militære interesser. Dette kan være ulike militære innretninger, ulike nettverk og andre militære ressurser.

Ved å ha oversikt over disse ressursene vil kineserne kunne misbruke denne informasjonen i en en eventuell krisesituasjon, slår rapporten fast.

Rapporten ligger fritt tilgjengelig, i PDF-format.

Ikke første gang

Selv om det er første gang amerikanske myndigheter peker ut Kina, er det ikke første gang kinesiske myndigheter er beskyldt for å drive med uredelige handlinger.

Flere aviser, blant dem The Washington Post, The New York Times og The Wall Street Journal, har alle blitt utsatt for angrep ved tidligere anledninger. Angrepene skal ha kommet kort tid etter at journalister i de aktuelle avisene hadde satt store spørsmålstegn ved enkelte hendelser i Kina, og landet ble utpekt som synderen etter angrepene.

Kina nekter

Kinesiske myndigheter har hele tiden benektet at de er involvert i noen Internett-angrep, hvilket de også fortsatt gjør.

I en uttalelse i forbindelse med rapporten, sier Kinas utenriksminister at USA har en lang tradisjon for å kritisere Kinas legitime og beskjedne forsvarsoppbygning, skriver Wall Street Journal.

Ifølge utenriksministeren er tiltakene som Kina har satt i gang både nødvendige og moderate, og skyldes ingen annen grunn enn å sikre nasjonens uavhengighet, suverenitet og territorielle integritet.

Avslutningsvis skal ministeren, ifølge The Wall Street Journal, ha tatt kraftig avstand fra alt som minnet om Internett-angrep og -kriminalitet.

Flere av angrepene fra Kina er tidligere sporet opp:
Her kommer de kinesiske hacker-angrepene fra »

(Kilde: The Wall Street Journal)

annonse