Til hovedinnhold

850 000 kroner på spill i appkonkurranse på The Gathering

Helsesektoren søker etter skarpe hoder på landets største datatreff.

I påsken samles mer enn 5000 deltakere i Vikingskipet for å delta på The Gathering, landets største datatreff.

Les også: The Gathering får trådløst nett for første gang (Hardware.no)

Nå melder Oslo Medtech og Regionale Forskningsfond - Hovedstaden, Sunnaas Sykehus og The Gathering at deltakere på datatreffet kan kjempe om en premiepott på tilsammen 850 000 kroner i en konkurranse om å lage smarte apper og digitale løsninger til helse- og omsorgssektoren.

Konkurransen har fått navnet "Power up i livets spill!", og er åpen for alle deltakere i alle aldre. Konkurransen på The Gathering er første fase i en større satsning som skal inspirere til utvikling av kreative spilløsninger som forenkler og effektiviserer hverdagen i helsesektoren.

Statsråd Rigmor Aasrud i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet tar turen til Vikingskipet onsdag i påskeuken for å åpne konkurransen. Vinneren av konkurransens første fase blir kåret på påskeaften.

– Skarpe IT-hoder

Arrangørene av konkurransen mener spillteknologi representerer en unik mulighet til å utvikle fremtidens helsetjenester, og at behandlingsløsninger basert på spillteknologi både kan motivere pasientene og gi en sterkere opplevelse av mestring. Samtidig kan pasientene utføre mer av behandlingen selv, og dermed raskere komme tilbake til sitt normale liv.

Daglig leder Kathrine Myhre, Oslo Medtech.Foto: Astrid Bjerke Lund, Forskningsparken AS

– På The Gathering er det et vell av deltakere som bruker spill og datateknologi fullt ut hver dag. De er fremtidens skarpe it-hoder, og vi vet at helsesektoren må kjempe hardt med andre bransjer om deres arbeidskraft. Derfor er samarbeidet med The Gathering så viktig, fordi vi gjennom helse & spill-konkurransen kan vise frem de spennende mulighetene som er i ferd med å åpne seg i helsesektoren, sier daglig leder Kathrine Myhre i Oslo Medtech.

Det er i dag rundt 300 mennesker som jobber med utvikling av spillteknologi i Norge, men foreløpig få som tør å satse på å lage løsninger for helsesektoren, antagelig fordi markedet er umodent og at det kan være vanskelig å tjene penger på dette.

– Vi ser at dette er i ferd med å endre seg, og vi tror at ved å koble spillteknologi og helse kan vi skape en bransje som sysselsetter 200-300 mennesker med utvikling av teknologi og applikasjoner for helsesektoren. Kompetansen finnes, blant annet på The Gathering, sier Myhre.

Sunnaas Sykehus ser muligheter for å ta i bruk spillteknologi i sine behandlingstilbud, spesielt der hvor pasientene må trene mye på egen hånd.

– Spillteknologi gjør at vi kan utvikle mer motiverende rehabiliteringstjenester og tilbud. Treningen kan være krevende og hard, men faktorer fra spill kan bidra til mer motiverende trening, sier innovasjonssjef hos Sunnaas sykehus HF, Sveinung Tornås.

Åpent for alle etter The Gathering

Oslo Medtech og Innovasjon Norge bidrar med 50 000 kroner hver til premiepotten i første fase av konkurransen.

I neste fase kan alle som vil bli med, og kjempe om enda større beløp. Regionale Forskningsfond - Hovedstaden bidrar med inntil 250 000 kroner i forprosjektmidler til hvert av de tre beste konkurransebidragene.

Mer om konkurransen og konkurransereglene finner du her.

Les også: Slik kan smartmobilen redde norsk helsevesen

Mer om
annonse