Til hovedinnhold

– Du risikerer å måtte betale for noe du ikke har kjøpt

Nå vil Forbrukerombudet at mobiloperatøren tar et større ansvar for mobilregningen din.

I dag kan du risikere å bli belastet over mobilregningen for tjenester du ikke har bestilt, uten at du har den samme tryggheten og mulighetene til å få tilbakebetalt beløpet som om du betaler med kort.

Nå mener Forbrukerombudet at mobiloperatørene må ta et større ansvar for mobilregningen, og ikke skyve alt ansvaret over på forbrukerne.

– Vi vil prøve å få abonnementskontraktene opp på et "decent" nivå, sa Bente Øverli i Forbrukerombudet under årets Telecruise-konferanse. Hun mener mobiltelefonene fra gammelt av først og fremst har vært et kommunikasjonsmiddel. Dermed har man ikke tatt høyde for den utviklingen som har skjedd de siste årene, hvor du betaler varer og tjenester via mobilen.

Når du i dag bruker et bankkort, er ansvaret til utstederen av bankkortet nøye regulert. Slik er det ikke i mobilverdenen, fortalte Øverli.

Øverli viste til standardbetingelsene fra to av de største mobiloperatørene, hvor det står at kunden også er ansvarlig for "uvedkommendes bruk". Siden i fjor høst har Forbrukerombudet forhandlet med teleoperatørene, for å få de til å endre kontraktene slik at brukerne har de samme rettighetene ved betaling med mobilen som de har når de bruker betalingskort.

– Vi er jo enige i at du selvfølgelig skal betale for det du faktisk bruker, men hvis det er noen som misbruker dette, så er det feil å velte alt ansvaret over på forbrukeren. Vi krever et bedre sikkerhetsnivå enn det disse vilkårene legger opp til, sier Øverli.

Belastet mobilregningen til 11 000 abonnenter

I 2011 fikk Forbrukerombudet over 1000 henvendelser fra brukere som har opplevd å bli belastet over telefonregningen for tjenester de mener de ikke har bestilt.

Forbrukerombudet fikk nylig medhold i markedsrådet i en sak hvor et selskap urettmessig hadde belastet forbrukernes mobilregninger. Med dagens mobilkontrakter er det forbrukerne som har ansvaret, selv om mobilregningen er belastet uten samtykke – som i dette eksempelet.

Innholdsleverandøren M-Quest sendte ut 11 000 meldinger til forbrukere uten å få samtykke av brukerne på forhånd, og belastet disse med 800 kroner per forbruker. Dette ble sendt på din mobil, uten at du hadde samtykket eller trykket OK på noe. Markedsrådet hadde saken oppe til behandling, og det endte med at selskapet M-Quest fikk en bot på 500.000 kroner, og styreleder en bot på 150.000 kroner. På bakgrunn av dette ba Forbrukerombudet om at samtlige mobiloperatører betalte tilbake pengene som forbrukerne var blitt trukket.

Krever separate kontrakter for mobilbetaling og kommunikasjon

Forbrukerombudet krever nå to kontrakter for bruk av mobiltelefonen; én for kommunikasjon og én for betaling. Sistnevnte forutsetter også konsesjon fra Finanstilsynet. Felles for avtalene er at sikkerheten ved bruk og misbruk må bli bedre, og at ubalansen i ansvaret for bruken må endres. Teleoperatørene har nylig mottatt et brev fra Forbrukerombudet, hvor de gis en frist til 1. juni for å endre kontraktene sine.

– Vi mener forbrukerne ikke skal velge mellom å ta i bruk de nye tjenestene som vi vet kommer, og en trygg forbrukerhverdag. Står du foran en parkeringsautomat i dag, så betal med kort og ikke med mobilen, ut fra at det er enklere og tryggere for deg som forbruker. Og sånn bør det ikke være, mener Øverli.

Betaling via mobilen står også på agendaen i EU og i store organisasjoner som OECD, ISO og ICPEN. Forbrukerombudet er involvert i alle disse prosessene, og leder blant annet et prosjekt i ICPEN som skal kartlegge hvilke problemer forbrukerne opplever med mobilbetaling rundt om i verden.

Les også: Superenkel mobilbetaling på vei

annonse