Til hovedinnhold

– Grønnere mobilteknologi kan slette Norges CO2-utslipp

NTNU jobber med ARM for å redusere energibruk i småelektronikk.

Zoltan Papp /Shutterstock.com

Kloke hoder fra NTNU i Trondheim forteller i nyhetsbrevet Gemini at de jobber med å gjøre verdens datasystemer ti prosent mer energieffektive. Dette vil i så fall kunne kutte et CO2-utslipp tilsvarende det Norge slipper ut årlig, bare på småelektronikk og mobiltelefoner.

Med 6,8 milliarder mobilabonnenter i verden, påpeker NTNU at grønnere mobilteknologi vil utgjøre en betydelig forskjell.

– Vi vil sikre at energien i mobilene brukes mest mulig effektivt, sier førsteamanuensis Magnus Jahre ved NTNU i nyhetsbrevet.

Minst ti år frem i tid

Bruk av energi fra småelektronikk på verdensbasis ligger i dag på omtrent 800 TWh per år, noe som ifølge NTNU tilsvarer 3,6 ganger Norges årlige energiforbruk totalt. Et annet bilde Jahre bruker til å beskrive energimengden, er at dette tilsvarer energien et passasjerfly bruker på å fly jorda rundt over 250 000 ganger.

Jahre koordinerer forskningsprosjektet Energy Efficient Computing Systems (EECS) ved NTNU, som allerede har brukt hundretusenvis av timer på å modellere og simulere utvalgte testprogrammer.

– Vi har økt energieffektiviteten 2,5-3 ganger for testprogrammer til finanssektoren, ingeniørapplikasjoner, visualisering, bildebehandling og videokomprimering. Dette vil si 250-300 prosent mer energieffektive programmer, noe som er langt over vår målsetting, sier Jahre.

Likevel er veien til målet om ti prosents global utslippsreduksjon lang. Jahre sier også at de har to forutsetninger som må være på plass for at dette skal være mulig. Den første er at innovasjoner må brukes til å redusere energiforbruket. Den andre er at verdens kullkraftverk gradvis må stenges ned, gjerne finansiert av innsparingen som kommer med overgangen til grønnere teknologi på småelektronikk.

Grønnere prosessorer og minnesystemer

Jahre sier det er en fordel at det kun er en håndfull store produsenter av prosessorer. Det gjør det lettere å få igjennom nye og mer effektive systemer. Selv jobber NTNU med ARM i dette prosjektet. Likevel er det ikke nødvendigvis slik at nøkkelen til mer energibesparende systemer ligger i forbedrede prosessorer alene.

– Vi kan utvikle bedre prosessorer, men prosessorer er begrenset av kapasiteten i kjølesystemer. En liten datamaskin som mobilen har et lite kjølesystem. Det setter grenser for ytelse, og dermed også for effektforbruket, sier Jahre.

Derfor satser forskerne også på å utvikle bedre minnesystemer. Dette fordi mobilen bruker mye kapasitet på å utføre mange forskjellige oppgaver, noe som gjør mobilen varm og som igjen tapper energi.

Selv om NTNU-forskerne ikke produserer komponenter selv, kan forskningen få betydning for de som gjør det. Forskerne deler og publiserer sine analyser. Derimot har ARM nylig inngått et samarbeid med NTNUs fagmiljø, noe som kanskje betyr at de setter sitt preg på deres fremtidige prossesorløsninger.

Les også: Superraske prosessorer på vei

(Kilder: Gemini)

annonse