Tek.no

Nyhet

- 24 prosent av internettrafikken er ulovlig

Forskningsselskapet Envisional har på oppdrag av underholdningsgiganten NBC Universal gjort en større undersøkelse av ulovlig fildeling på internett.

Har fått lite kritikk
Forskning på oppdrag av en part som har en klar egeninteresse av resultatet er ofte litt vrient å forholde seg til, men denne undersøkelsen ser ut til å bli ansett som legitim både av motstandere og tilhengere av fildeling – selv om tolkningen av de ulike tallene varierer noe.

Envisional har undersøkt trafikk og innhold fra en lang rekke forskjellige aktører, og har blant annet gjort grundige analyser om hva som er populært i fildelingsverdenen.

Utgangspunktet for analysen var å finne ut hvor stor andel av internettrafikken som handler om deling av opphavsbeskyttet materiale, og undersøkelsen konkluderer med at det er like under 24 prosent.

Enorme mengder porno
Dette tallet sier likevel Envisional at ikke er helt korrekt, fordi de har ekskludert all fildeling av pornografisk innhold – rett og slett fordi de i tilstrekkelig grad ikke har klart å vurdere om innholdet er delt lovlig eller ulovlig.

Og for å sette denne problemstillingen litt i kontekst: Selskapet mener at nesten 38 prosent av fildeling på ikke-private BitTorrent-nettverk er porno – og mesteparten av dette er ulovlig delt.

BitTorrent mindre enn du tror
Fildelingsteknologien BitTorrent fremheves ofte som en enorm trafikkilde på nett, og i enkelte tilfeller har det blitt anslått at det er snakk om halvparten av all trafikk, men undersøkelsen viser at på verdensbasis står BitTorrent-trafikken for under 18 prosent.

Til sammenligning mener Envisional at forskjellige streamingtjenester som YouTube står for over 25 prosent av all internettrafikk – og at den store majoriteten av dette er legitim trafikk.

Mer overraskende er det kanskje å se at filopplastingstjenester som Rapidshare og MegaUpload står for rundt 7 prosent av internettrafikken – betydelig mindre enn alle de tradisjonelle fildelingsnettverkene til sammen, som eDonkey, Gnutella og Usenet, som sto for 5,8 prosent av nettrafikken.

En undersøkelse av innholdet på disse nettsidene viste at rundt 73 prosent var ulovlig.

Fildeling har lovlig bruksområde
...men det benyttes i veldig liten grad, om vi skal tro undersøkelsen til Envisional.

Det blir ofte argumentert med at BitTorrent i seg selv ikke er ulovlig, og har mange lovlige bruksområder. Men da de undersøkte de 10.000 mest populære filene på det åpne nettverket PublicBT, fant de én eneste fil som ikke var opphavsbeskyttet. Den filen var en liste over IP-adresser som bør blokkeres om en bedriver fildeling.

– Det er ingen bevis som støtter tanken at deling av ikke-opphavsbeskyttet materiale utgjør en betydelig del av BitTorrent-trafikken, konkluderer rapporten.

Når det er sagt så baserer blant annet Spotify seg på en hybrid fildelingsteknologi, men det er ikke tatt hensyn til i denne konklusjonen.

Dette lastes ned?
Å gjøre en nøyaktig analyse av hva som er det mest populære innholdet er ingen enkel jobb, men forskerne har forsøkt å ta et øyeblikksbilde fra BitTorrent – og konklusjonen viser at den store majoriteten laster ned – og deler – filmer. På en god andreplass kommer porno, med TV-serier et stykke bak der igjen.

Musikk kommer derimot nå langt ned på listen, etterfulgt av programvare, PC-spill og konsollspill.

Et øyeblikksbilde av populariteten på forskjellig type innhold på filer som håndteres av PublicBT.(Envisional)

Enkelte har konkludert med at dette viser at musikknedlasting har blitt en helt ubetydelig del av fildelingen. Andre har påpekt at en må ta høyde for at det tar betydelig lengre tid å laste ned en Blu-ray-film enn et album, og at hvor mange som laster ned forskjellig type innhold på et gitt øyeblikk, ikke gir et representativt bilde av utbredelsen.

Les også
BitTorrent-gigant legger inn årene
Les også
Megaupload stengt av amerikanske myndigheter
Les også
Nettsjargong legges i Oxford Dictionary
Les også
USA manipulerer Facebook
Les også
Nettet i Japan taklet jordskjelvet
Les også
NITH tilbyr nett på busser
Les også
Bredbåndskunder klager mest
Les også
Norske barn bruker nettet mest
Les også
Skulle ta info om to - beslagla om 7000
annonse

Les også