Til hovedinnhold

Norske barn bruker nettet mest

En EU-undersøkelse viser at norske barn og unge mellom 9 og 16 år er de ivrigste nettbrukerne i hele Europa. Dette melder Aftenposten.

Videre sier statistikken at norske barn ligger klart over gjennomsnittet når det gjelder ferdigheter på internett. Hele 97 prosent sier at deres lærer har involvert seg i nettbruken, igjen høyest i Europa.

Undersøkelsen er gjort av det europeiske samarbeidsprosjektet EU Kids Online, som innbefatter 25 land. 25 000 barn sammen med én forelder er intervjuet, 1000 av de fra Norge.

En tredjedel har sett porno

Barn i Norge topper også listen når det gjelder å se på porno. 34 prosent av barna svarer nemlig at de har sett pornografisk materiale, mens snittet i EU ligger på det markant lavere tallet 14 prosent.

77 prosent sier at det ikke har plaget dem å se slikt, mens 23 prosent sier de har følt seg ukomfortable i ettertid. Når det kommer til nettsteder som promoterer rasisme, anoreksi og selvmord, svarer hele 42 prosent at de har besøkt slike nettsteder.

Blant de spurte svarte 69 prosent at de har en profil på et sosialt nettsted. Videre mener kun 24 prosent at det på internett finnes mye bra innhold for deres aldersgruppe.

(Kilde: Aftenpostens papirutgave)

annonse