Til hovedinnhold

I august kommer BankID uten java

– Dette åpner den mobile døren på vidt gap, sier mobilbankansvarlig i Sparebank1.

Det er bare å glede seg til august. Da kan du logge på nettbanken uten å bli plaget med java-oppdateringer! Bankene lover flere nye tjenester når teknologien endres.

Det har i lang tid vært kjent at BankID skal få en ny innloggingsmetode på PC-er uten java. Nå er tidspunktet satt – det blir i august. Bankene vil så raskt som mulig gjøre den tilgjengelig for kundene, og i bankene er det store forventninger til løsningen.

– Dette betyr en ny hverdag for kundesenteret vårt, sier konserndirektør med ansvar for personmarkedet i DNB, Trond Bentestuen.

Trond Bentestuen, konserndirektør med ansvar for personmarkedet i DNB.Foto: DNB

Han forteller at det å både kundene og banken ser frem til å kvitte seg med dagens litt gammeldagse teknologi.

I Nordea deles den samme begeistringen. Leder av kundesenteret, Øystein Gamst Sandli, forteller at de i dag har to team med til sammen 250 medarbeidere hvor nesten 30 av dem kun jobber med problematikk rundt kundenes bruk av Java.

– Det vil bli en stor endring for oss at så mange mennesker kan brukes til andre oppgaver for kundene. Spesielt merker vi trykk i henvendelsene de gangene det har kommet overraskende Java-endringer. Dette har skapt store køer hos oss, som igjen har gått ut over andre kundehenvendelser.

Slipper mobilbetaling

Torsdag 1. mai innfører Telenor betaling for å bruke BankID på mobil gjennom dagens teleløsning. Når BankID kommer uten java vil de aller fleste mobiler kunne bruke den «vanlige» BankID, og dermed slippe betaling.

Innføringen av betaling for BankID har fått flere kunder til å bytte mobilleverandør.

Men innføring av BankID uten java åpner flere muligheter, forteller mobilbanksjef i Sparebank1-Gruppen Baard Slaattelid. Han mener at det som kalles BankID 2.0 åpner et hav av tilleggsmuligheter.

Mobilbanksjef Baard Slaatelid, Sparebank1.Foto: Sparebank1

– Dette åpner den mobile døren på vidt gap. Nå blir det viktig å finne alternative elektroniske signeringsmuligheter også. I dag er det ikke mulig å signere på mobil, fordi den ligger i Java som ikke støttes på noen mobile flater. Med BankID 2.0 så kan vi ta ut mobilflatepotensialet i forhold til kortbestillinger og andre salgsprodukter.

14 prosent av kundene i SpareBank 1-Gruppen bruker ikke lenger nettbanken. De bruker bare mobil. Sparebank1s mobilbank hadde fem millioner pålogginger i mars.

– Denne kundemassen er ikke eksponert for produktbredden bankene kan tilby. BankID uten Java åpner derfor for nye muligheter for denne delen av kundegruppen. Poenget med BankID er å få det uniformert levert i alle kanaler, men aldri mer enn det kunden trenger. Så må intensjonen etter hvert være å autentisere og signere i samme prosess. For kunden er det ikke noe forskjell mellom dette, sier Slaattelid.

Frigjør tid

Sandli i Nordea mener at BankID uten Java vil bidra til et kjempeløft for banken og for kundene.

– Dette vil frigjøre mye tid hos oss. Jeg regner med at vi vil få mange spørsmål om bruk av nettbanken selv om Java forsvinner, men i mindre grad. Vår plan for den frigjorte tiden dette medfører, er å prioritere god kunderådgiving i stedet. Vi skal veilede kundene i fornuftig bruk av banken. Utviklingen går fort, og vi må lære oss å bruke banken annerledes. Vi har begynt å holde åpent 24/7. Folk ringer på søndag etter at de har vært på visning. Kravene til kundeservice stiger stadig, sier han.

I Nordea er den største forventningen til nye BankID at den er problemfri, og at de kan få en veldig positiv nyhet til kundene.

– Kundene opplever dette mer som et bankproblem enn et javaproblem. Det er fint at vi kan snakke med kundene om viktigere ting, sier Sandli.

En gledens dag

– Det blir først og fremst en gledens dag for oss når vi får gått over til en ny løsning med BankID uten Java. Vi har opplevd det som krevende å supportere en tredjeparts løsning. Det blir en enklere hverdag når vi slipper dette, sier Ole Øien som er ansvarlig for utviklingen av den digitale plattformen i Danske Bank.

– Vi ser også at mange av våre kunder flytter over til mobile løsninger som mobil og brett, og da er det krevende med Java. Her ser vi nye muligheter med BankID som kun kjører i nettleseren. Først og fremst betyr dette at vi kan tilby det kundene ønsker. Spesielt gjelder dette netthandel hvor BankID med Java har vært en utfordring. Vi er i full gang med å se på løsninger for mobil og brett hvor bruk av Java ikke lenger vil medføre en hindring for utviklingen av tjenestene våre, sier Ole Øien.

Les også: Telenor-kunder sier opp BankID i gebyr-protest »

(Denne artikkelen er hentet fra bloggen til Penger.no. Gjengitt med tillatelse.)

Mer om
annonse