Til hovedinnhold
NyhetBelte veileder soldater

Taktilt belte veileder soldater

Kan være det neste store innen krigføring.

Den amerikanske hæren tester ut en ny type navigasjonsenhet som skal gjøre soldater i stand til å bokstavelig talt føle seg gjennom krigsområder med dårlig sikt. Enheten er et såkalt haptisk belte som gir informasjon til bæreren gjennom vibrasjoner, og som kan motta ordre gitt via håndsignaler fra en spesialisert hanske.

Navigasjon kan være veldig vanskelig for soldater i stressende og kaotiske situasjoner – og da spesielt om natten. GPS-enheter er ikke optimale ettersom soldater må flytte øynene vekk fra omgivelsene og hånden vekk fra våpenet, samtidig som de belyste skjermene kan avsløre posisjonen.

Åtte retninger

På grunn av dette har den amerikanske hæren jobbet med å utvikle et alternativ de siste årene. Resultatet har blitt det haptiske beltet – som består av en rekke elektriske, vibrerende minimotorer kjent som taktile styreelementer – eller "taktorer."

Det berøringsmessige beltet er utstyrt med åtte taktorer som markerer åtte retninger i 360 grader rundt bæreren. Taktorene vibrerer ved 250 Hz, som er akkurat nok til å gi soldatene taktil informasjon om hvilken retning de skal bevege seg mot.

Sikker informasjon

Beltene blir koblet til en vanlig GPS-enhet for å få tilgang til retningsmessig informasjon, såvel som et akselerometer og et digitalt kompass. På denne måten skal beltet alltid vite hvilken retning en soldat er rettet mot, selv om han er liggende.

Teknologien fungerer også som en slags utgave av "tampen brenner," med hyppigere intervaller av vibrasjoner jo nærmere et designert mål man kommer.

Elsket av soldatene

Kommandoer kan bli sendt fra en base langt unna, eller lokalt ved hjelp av en spesialdesignet hanske som kan bli brukt til å avgi standard håndsignaler som "stopp," "fortsett" og så videre. Poenget med dette er å la en lagfører ta kommandoen ute i felten på en mer effektiv og sikker måte enn tidligere.

Teknologien har fått gode tilbakemeldinger fra soldater og har vært en testsuksess. Det haptiske beltet skal bli presentert på konferansen Human-Computer Interaction i Florida i juli.

(Kilde: New Scientist)

annonse