Til hovedinnhold

– Opphavsretten kolliderer med menneskerettighetene

Den europeiske menneskerettsdomstol når en oppsiktsvekkende avgjørelse.

Djtm at Wikipedia.de

Den europeiske mennekrettsdomstol (EMD) i Strasbourg – det er domstolen som sysler med Den europeiske menneskrettskonvensjon (EMK) – har kommet fram til opphavsrettsmonopolet står i konflikt med våre grunnleggende menneskerettigheter.

Problemet ligger i konvensjonens artikkel 10, som omhandler ytringsfrihet, herunder retten til å oppsøke og dele kultur og kunnskap. I domstolens øyne trumfer nemlig denne menneskerettigheten lover om opphavsrett.

Det som videre er spesielt med avgjørelsene til Den europeiske menneskerettsdomstol, er at disse er bindende for alle land som har ratifisert konvensjonen. Dessuten har konvensjones bestemmelser forrang dersom de er i strid med de enkelte lands lover. I Europa er det kun Hviterussland som ikke har signert konvensjonen, og Norge ratifiserte den så tidlig som i 1951.

Med andre ord kan ikke lenger borgere i land som omfattes av Den europeiske menneskrettskonvensjon, inkludert Norge, bli dømt for å bryte loven om opphavsrett.

Ikke fritt fram for pirater

Unntak kan bli gjort for det meste, og det stemmer også for menneskerettighetene – en dom kan gå på tvers av rettighetene dersom den oppfyller tre kriterier. Det første er at dommen må ha grunnlag i en lov, som i dette tilfellet er på plass i form av loven om opphavsrett. Det andre kriteriet er at dommen må være nødvendig i et demokratisk samfunn. Det tredje er at en slik dom må forfølge et legitimt mål.

Her er det som du ser mye advokatmat – altså drøftinger rundt definisjoner og hvordan de skal tolkes. Det som likevel er klart her, er at man ikke kan bli dømt for å bryte loven om opphavsrett alene.

Spørsmålet blir da om man har brutt de to andre kriterieriene. Det kan kanskje argumenteres for at en som driver massiv og systematisk fildeling undergraver demokratiet, og derfor må tas for at filmbransjen ikke skal gå nedenom og hjem. Men kan vi si det samme om noen som uforvarende har delt en håndfull poplåter? Uansett er nå terskelen for å bli dømt blitt høyere, ettersom advokatene ikke lenger bare kan peke på loven om opphavsrett.

Stiller spørsmål

Denne avgjørelsen til Den europeiske mennekrettsdomstol (som foreligger på fransk), ble interessant nok avgitt i en sak der opphavsretten vant.

Men siden domstolen peker på hvordan opphavsretten kolliderer med menneskerettighetene rundt det å oppsøke og dele informasjon, er den likevel spesielt aktuell. Her er det duket for videre diskusjon – spesielt i forbindelse med fildeling og rettigheter på nett. Da snakker vi heller ikke bare om hva slags stoff som deles og hvorvidt det er for å spre kunnskap eller tjene penger. Et spørsmål er også hvor langt et lands myndigheter kan gå i å kontrollere eller sperre nettjenester, før dette potensielt undergraver retten til å innhente og dele informasjon.

I tillegg sier Den europeiske menneskerettsdomstol at opphavsrett alene ikke er nok – en eventuell dom må også være "nødvendig i et demokratisk samfunn". Dette er greit å ta med seg nå som lovene rundt åndsverk og opphavsrett er i ferd med å bli skjerpet.

Les også:

Kilde: Falkvinge & Co.

annonse