Til hovedinnhold

– Barns kognitive evner kan bli svakere av skjermtid

Ny studie ser endringer i barnas hjerner dersom de bruker skjermer mye fra tidlig alder.

Norske barn – og barn verden over – har fått stadig bedre tilgang på skjermbaserte dingser, og mange får mobiltelefoner allerede i ung alder. Ikke overraskende har også dette vært gjenstand for bekymring fra såvel foreldre som forskere. Verdens helseorganisasjon, WHO, anbefalte tidligere i år at barn ikke bør se TV før de er to år.

Nå mener en ny studie utført av en gruppe forskere ved University of Cincinatti i Ohio, USA, at skjermtid kan svekke barns kognitive evner. Det skriver nettstedet Neowin.

Kan endre hjernesubstans

Mer spesifikt nevner studien, publisert i den fagfellevurderte utgivelsen JAMA Pediatrics, at den såkalte hvite substansen i barnas hjerner kan endres etter utstrakt skjermbruk. Den hvite substansen er kort forklart den delen av nervesystemet som inneholder nervefibrene som sørger for hjernens interne kommunikasjon. Studien indikerer dermed at skjermbruken påvirker hvordan hjernen bygger opp kommunikasjonsmønstre for seg selv.

Hvorfor er dette negativt? Vel, fordi det ifølge forskerne bak studien kan gå utover strukturene som egentlig skulle ha bygget seg opp for å forbedre barnas kognitive evner. Eller sagt på en litt mer folkelig måte: barna kan slite mer med å lære å lese og snakke enn om ikke hadde brukt like mye skjermer.

Ikke definitive funn

Selv om funnene indikerer at det er en klar sammenheng mellom hvordan den hvite substansen utvikles og hvor mye skjermtid barna har, er det verdt å påpeke at selv forskerne bak studien mener at det er for tidlig å konkludere og at «...mer forskning er nødvendig».

Dette er mer eller mindre en standardformulering i alle slike forskningsartikler, men akkurat i dette tilfellet er det også svært lite tidligere forskning på feltet og utvalget i studien er svært lite.

Kun 47 barn i alderen tre til fem år var representert i studien, og selv om funnene for disse kan være korrekte er det ikke nødvendigvis overførbart til alle situasjoner. Forskerne selv peker også på at vi vet for lite om andre faktorer som kan ha samme innvirkning på barnas hjerner.

TV-titting kan påvirke kroppens belønningssenter

Da WHO tidligere i år anbefalte at barn under to år ikke burde se på TV, fikk de støtte fra norsk hold. Psykolog og professor emeritus i barn og unges psykiske helse ved Universitetet i Tromsø, Willy-Tore Mørch, sa til NRK den gangen at TV-titting kunne påvirke dopaminet i kroppen:

– Anbefalingene er helt riktige. Grunnen til det er at senere nevrobiologisk forskning har vist at når små barn i første leveår ser på skjermer, utløses dopamin i belønningssenteret som sitter i hjernen.

annonse