Tek.no

Nyhet

Fotfølger Netcom

Silje Gomnæs
19 Sept 2005 20:30

I dag lanserte Netcom sitt nye trekkplaster for familien, Trådløs Familie. Den nye avtalen innebærer at seks NetCom-abonnenter kan ringe kostnadsfritt til hverandre - riktignok på visse betingelser.

Da nyheten om Netcoms nye gratiskampanje lekket ut på lørdag, uttalte Tele2 til Dagbladet at operatøren har sett på en slik løsning selv, men ville ikke ut med om dette var aktuelt eller ikke.

Nå er det ikke lenger tvil om at en slik avtale var høyst aktuell for Tele2. Påfallende kort tid etter nyheten om Netcoms familieavtale, lanserer Tele2 nå sin egen familieavtale, Mobil Familie.

Ordningen er tilnærmet identisk med Netcoms, bortsett fra to vilkår. For det første kan ikke Tele2-kunder med abonnementet Scratch Kontant inkluderes i avtalen. Og mens Netcom ikke tar noe som helst for samtalene til andre avtalemedlemmer, må du hos Tele2 betale oppstartavgiften.

Betaler alt selv
Det er kanskje ikke så rart Tele2 ser seg nødt til å kreve inn en liten avgift som dette for å kunne tilby en tjeneste som Mobil Familie. Mens Netcom ikke betaler ett øre for gratissamtalene, fordi de går innen deres eget nett, må Tele2 ut med store summer for å kunne gi sine kunder det samme tilbudet. Tele2 er nemlig en virtuell operatør, og leier nettkapasitet hos Telenor. Gratissamtalene blir dermed langt fra gratis for Tele2, som må punge ut for hvert eneste tellerskritt selv.

Tele2-sjef Henrik Müller-Hansen innrømmer til Digi at de taper penger på å tilby Mobil Familie:

- Vi taper inntekter her, for Telenor har ikke innført en slik rabattordning, og vi får ikke refundert eller kuttet våre regninger til Telenor. Vi gjør dette for å skape en konkurransefordel, sier han.

Konkurransen mellom norske operatører tilspisser seg for tiden, og selskapene må satse stadig mer for å vinne nytt terreng i markedet, forteller Müller-Hansen. Han mener at en slik satsning blir enda viktigere nå som duopolet forsterker seg ved at TeliaSonera kjøper Chess.

Mens du kan bestille Netcoms Trådløs Familie allerede i dag, må du vente helt til 17. oktober før Tele2 lar deg få gleden av Mobil Familie.

Alle Tele2-kunder som allerede har mer enn ett abonnement, har imidlertid muligheten til å ringe gratis mellom disse uten å gjøre noe som helst, opplyser Müller-Hansen i en pressemelding.

(Kilde: Tele2, Digi, Forbruker)

Les også
Gratis SMS og MMS fra Telenor
Les også
Netcoms lille skrift
Les også
Ring gratis fra mandag
Les også
Godt resultat fra NetCom
annonse

Les også