Tek.no

Nyhet

Norges grønneste datasenter

Ivar Rusten hos Ikomm viser stolt frem det nye datasenteret
Knut Paulsen
31 Aug 2009 12:04

De fleste datasentere bruker omtrent like mye strøm på kjøling som på serverne og nettverksutstyret, det har Ikomm nå gjort noe med. 8 dype brønner 230 meter ned i bakken utenfor fakkelgården i Lillehammer har redusert strømbehovet betraktelig. Faktisk klarer man seg med en 500 Watts pumpe og 3 kW til vifter og pumper inne i datasenteret, mot 40-80 kW med en mer tradisjonell løsning.

I dag har datasenteret 110 fysiske servere som tilsammen bruker opp mot 40 kW med strøm. Kjøleanlegget skal i dag takle opp mot 80 kW strømbruk i datasenteret, og det kan ved behov utvides med nye brønner. I dag vil det si et redusert forbruk på 444 000 kWt i året.

Med dagens antall servere forventer man at man har spart inn merkostnaden på denne installasjonen i løpet av 6-7 år. Ikomm forventer å spare rundt 300 000 årlig på redusert strømforbruk.

Det er i tillegg installert varmepumper som skal bruke varmen fra serverne til å varme opp bygget i periodene det er nødvendig. Her regner Ikomm med å spare opp mot 170 000 kWt i året.

Ikomm er et selskap eid av kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer med 45 ansatte. De leverer IT-tjenester for både kommunal sektor og bedrifter. Ikomm fortalte at de har fått flere henvendelser fra potensielle kunder på grunn av det nye og grønne datasenteret. Verdien på hele løsningen inkludert servere og nettverk er oppgitt til å være 30 millioner.

Løsningen har kjørt i to måneder, med en PUE (Power Usage Effictiviness) på 1,09.

Datasentre i Norge bruker en merkbar del av kraftproduksjonen i Norge. I følge IKT Norge produseres det i dag rundt 120 TWt med strøm, mens datasentrene i dag bruker 2,4 TWt (tilsvarer 120 000 husstander). Det er forventet at forbruket øker til 3,6 TWt om fem år om man ikke effektiviserer datasentrene.

Les også
Datasenterproblemer i sikte?
annonse

Les også