Tek.no

Nyhet

Pålegger å informere om svartid

2 Okt 2009 15:37
annonse

Post- og teletilsynet pålegger nå mobil- og bredbåndstilbydere å informere kundene om hvor lang tid de bruker på å besvare kundenes henvendelser. Tilbyderne skal nå måle den gjennomsnittlige svartiden fra klokken 08:00 til 18:00.

Tidligere har Post- og teletilsynet sendt ut et varsel om dette, og denne ordningen er besluttet etter svar og kommentarer fra Telenor, Netcom, Get, Chess, Lyse Tele, Tele2 og Telio. 

Hva med oppringing fra kundeservice?

Netcom har gitt kommentar om at en del tilbydere gir kunden tilbud om å legge igjen telefonnummer for å bli oppringt, og synes ikke det er klart hvordan dette skal måles. Post- og teletilsynet svarer at målingen må foregå fra kunden stiller seg i kø helt til han/hun får svar fra kundebehandler, uavhengig om kunden velger å holde linjen åpen eller ikke. 

Flere av svarene var også preget over usikkerhet ved svar via e-post eller ordinær post. Post- og teletilsynet mener også at tilbyderne må innføre rutiner for å måle dette. 

Småoperatører fritas

Post- og teletilsynet har besluttet at de tilbyderne som har under 10 000 abonnenter fritas for å innrapportere slike målinger. 

annonse

Målingene skal igangsettes 1. november 2009, og en innrapportering fra perioden 1. november til og med 31. desember skal skje innen 15. januar 2010.

(Kilde: Post- og teletilsynet)

Les også
Kjappe svar hos kundeservice
Les også
854 kroner for 17 sekunder
Les også
Kundene raser mot nettbutikk
Les også
Chess-kundene smiler bredest
Les også
Telenor kutter i kundeservice
Les også
Amobil griller kundeservice: Del 9
Les også
Amobil griller kundeservice: Del 8
Les også
Amobil griller kundeservice: Del 7
Les også
Amobil griller kundeservice: Del 3
Les også
Chess satser på samer
annonse

Les også