Nyhet

– Nordmenn stoler ikke på smarte produkter

Forbrukerrådet vil at IKT-sikkerhet skal sidestilles med brannsikkerhet.

Hele tre av fire nordmenn stoler ikke på smarte produkter til hjemmet, viser en undersøkelse Forbrukerrådet har fått gjennomført.

Dette skal gjelde en rekke forskjellige smartprodukter, som smarthøyttalere med stemmeassistenter, smartlyspærer og andre tilkoblede enheter.

– De er bekymret for at produktene kan bli hacket, eller at produktene bryter med personvernet. Nesten like mange frykter for virus, kvalitet og at produktene ikke fungerer sammen, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

Et kanskje enda mer interessant funn i undersøkelsen var at selv de som var svært positive til smartdingser i huset, hadde betenkeligheter rundt personvernet og sikkerheten:

– Blant de som svarte at de er svært positive til å bo i et slikt hjem er det hver tredje som i stor eller noen grad har betenkeligheter, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket til Tek.no.

Ønsker strengere regler

Forbrukerrådets undersøkelse og advarsel kommer i forbindelse med høringen til utredningen fra IKT-sikkerhetsutvalget, som har frist den 22. mars. Den handler om hva slags ulike grep som må tas for å iverata nasjonal IKT-sikkerhet.

Forbrukerrådet har noen klare anbefalinger og ønsker. De ønsker blant annet bindende minstekrav for IKT-sikkerhet og økt tilsyn av produkter på markedet.

– Det er ikke fungerende konkurranse på sikkerhet og personvern fordi forbrukere kan selv ikke vurdere hvilke produkter som er sikre og ivaretar personvern. Av hensyn til både forbrukere og seriøse aktører må derfor utsalgssteder og myndigheter sørge for at produktene som kommer på markedet er sikre, sier Blyverket til Tek.no.

Sidestiller IKT-sikkerhet med brann og stråling

Det har vært mange forskjellige eksempler på «smarte» dingser som har skapt trøbbel. I USA ble blant annet en rekke smarthjemdingser hacket, og fikk nettet til tusenvis av brukere til å forsvinne. Her i Europa ble smartdukken Cayla forbudt å selge på grunn av elendig personvernsikring. Også en rekke smartklokker for barn som var solgt i Norge måtte gjennom et par runder med forbrukerrådet før kritikken mildnet.

Dårlig sikkerhet i tilkoblede produkter som dette bør sidestilles med dårlig sikring for brann og stråling, mener Forbrukerrådet:

i har et effektivt regelverk knyttet til annen produktsikkerhet, slik som brannfare og stråling. Vi ser ingen grunn til at IKT-sikkerhet ikke skal håndheves tilsvarende strengt.

– Vi jobber på europeisk nivå, og har fått gjennomslag i EU-kommisjonen for at det trengs obligatoriske krav til sikkerhet i tilkoblede produkter. Vi er opptatt av at norske myndigheter skal være pådrivere for at dette forslaget skal få gjennomslag.

annonse