Tek.no

Nyhet

Posisjonering uten GPS fra Google

Iris Andersson
29 Nov 2007 13:03

Google har lenge hatt Google Maps, en karttjeneste som er gjort tilgjengelig for mobiltelefoner. I tillegg til tidligere funksjoner som kart,adressesøk, veianvisning og satelittbilder, har Google lagt til en navigeringsmulighet for de med "vanlig" mobil uten GPS.

Les mer:
-HTCs nye GPS-lekkerbisken
-Google Maps for Mobile
-Garmin lager mobil-GPS

Både GPS og GSM

Denne funksjonen gjør at du kan finne en cirka-posisjon ved hjelp av mobilmastene. Mobilen måler avstanden til mobilmastene, og vet dermed omtrentlig hvor du er. Teknikken er selvsagt ikke like nøyaktig som en GPS, som har en feilmargin på omtrent fem meter. My Location fungerer også med GPS, for deg som har GPS innebygd eller eksternt over Bluetooth.

Nøyaktigheten med "mast-navigeringen" mener Google er på rundt 1000 meter, som gjør at du knappest kan finne ut hvilken by du befinner deg i dersom du bare kan måle avstanden til én enkelt mast. Jo flere master, jo bedre nøyaktighet får du på Googles posisjonering. Du får også best navigering utendørs.

Test

Vi lastet ned programmet via wap. (Dersom du ikke har satt opp mobilen for wap, kan du få veiledning her) Wap-adressen er www.google.com/gmm.
Etter å ha lastet ned, installert og åpnet programmet, trykker vi på 0-tasten for å få programmet til å søke opp i mobilnettet hvor vi befinner oss. Vi befant oss innendørs da vi gjorde dette, og følgelig klarte programmet kun å sirkle inn et område oppgitt til å være med 5000 meters nøyaktighet.

Oslofjorden?

Som bildet viser havnet vi i Oslofjorden. Da vi bevegde oss nærmere vinduskanten, og tastet 0 på nytt, ble nøyaktigheten på 1700 meter. Vi zoomer ut og inn med henholdsvis 1- og 3-tasten, og kunne se at programmet bommet med bare ett kvartal, eller 50 meter.

Det funker altså greit for å finne ut hvilken by du befinner deg i, men foreløpig ikke noe mer enn det. Google lover at teknikken skal bli forbedret til å være mye mer nøyaktig når den kommer ut i den offisielle versjonen. Den vi har testet er nemlig bare en prøveversjon.

OBS

Programmet er morsomt det, og kan bli en redning dersom du overhodet ikke har peiling på hvor du befinner deg. Det du må passe deg for er datatrafikk-kostnadene som kan bli særdeles høye i utlandet. Da vi prøvde programmet brukte den 56 kilobyte hver gang den posisjonerte seg. I Norge tilsvarer det rundt 67 øre, men i eksempelvis Frankrike kan det bli 14 kroner.

annonse

Les også