Til hovedinnhold

HDMI-numrene blir historie

Organet som forvalter HDMI-standarden, HDMI Licensing LLC, har bestemt seg for å gjøre om på betegnelsen av de ulike HDMI-versjonene.

Nå blir det slutt på å bruke versjonsnummer for å betegne HDMI-utstyret. Istedenfor skal fem tekstbetegnelser brukes for å betegne fem ulike typer HDMI-kabler med forskjellige egenskaper:

Sammen med de fem kabelklassene defineres det også noen egenskaper eller minstekrav, som HDMI-utstyret må støtte en eller flere av:

  • HDMI Ethernet Channel
  • Audio Return Channel
  • 3D
  • 4K ("super-HD")
  • Content Type
  • HDMI Micro Connector
  • DMI Automotive Connection System

De nye reglene får umiddelbar virkning når det gjelder HDMI-kabler, mens det skal gjelde alle mulige produkter med HDMI-tilkobling fra og med 01.01.2012.

Inntil den datoen kan utstyrsprodusentene bruke versjonsnummer pluss at det oppgis konkret hvilken egenskap fra listen over som støttes. Dog snakker HDMI-organet selv fortsatt om versjon 1.4 på sine hjemmesider, så vi ser for oss at denne endringen ikke er gjort over natten.

De nye retningslinjene for den nye merkingen og bruk av disse logoene finnes her (PDF-dokument).

Produkter som tar i bruk det som hittil er blitt omtalt som versjon 1.4 av HDMI-standarden er ventet å bli demonstert på CES-messen i januar.

(Kilder: HDMI.org, WhatHiFi/>, The IET)

annonse