Til hovedinnhold

E-tjenesten: – Dagbladet har misforstått

Avviser at USA har overvåket norske borgeres mobiltrafikk.

Forsvarets mediesenter / Peder Torp Mathisen / FMS

På en hurtig sammenkalt pressekonferanse tirsdag formiddag sa generalløytnant Kjell Grandhagen i E-tjenesten at de kjente igjen tallene og dokumentene Dagbladet avslørte tirsdag, men at de gir uttrykk for noe annet enn det Dagbladet har tolket dem til.

Internasjonal trafikk

– Disse tallene viser ikke norsk mobiltrafikk, men gjelder internasjonal mobiltrafikk som den norske E-tjenesten har samlet inn for å støtte norske internasjonale operasjoner og kampen mot terror. De gjelder heller ikke 33 millioner samtaler, men 33 millioner informasjoner om mobiltrafikken, sa Grandhagen.

Han forklarte at tallene kunne dukke opp hos NSA fordi de allierte etterretningstjenestene deler informasjon med hverandre. Han understreket at dette dreier seg om helt legitim innsamling av etterretningsmateriale og påpekte at retningslinjene og regelverket for denne virksomheten er offentlig kjent.

Grandhagen ville ikke redegjøre for hvilke metoder E-tjenesten har til rådighet for å samle inn disse informasjonene.

– Jeg vil ikke redegjøre for vår tekniske kapasitet, men understreker at vi ikke har hentet inn informasjonen i Norge, sa han.

Dagbladet presenterte Snowden-tall

Avsløringen, som ble presentert i Dagbladet, antyder at rundt hver tiende telefonsamtale gjennomført i Norge i perioden 10. desember 2012 til 8. januar 2013 ble overvåket av amerikanske myndigheter.

Dagbladet bringer i dag avsløringen om at NSA skal ha overvåket over 33 millioner norske telefonsamtaler. Antallet tilsvarer omtrent hver tiende samtale som ble foretatt i landet i den aktuelle perioden.Foto: Faksimile

Overvåkningen skal ha foregått ved at følgende data ble loggført:

  • Telefonnummeret til den som ringte.
  • Telefonnummeret til den som ble oppringt.
  • Lengden på samtalen.
  • Hvor telefonene befant seg.
  • Serienumrene på telefonene.

Kun mobil?

Dokumentet Dagbladet har fått tak i, antyder at det kun er mobilsamtaler som ble overvåket.

Det er ikke kjent hvordan overvåkningen har vært mulig.

Den amerikanske ambassaden har nektet å kommentere opplysningene overfor Dagbladet.

Nekter for samarbeid

Teliasonera og Telenor nekter for at de har sluppet amerikanerne inn i sine systemer.

– Vi har taushetsplikt, og leverer kun ut data dersom norsk politi retter et lovhjemlet krav om dette, sier kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus i Teliasonera Norge til Dagbladet.

Også Telenors sikkerhetsdirektør, Hanne Tangen Nilsen, avviser at den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA (National Security Agency) har fått tilgang.

Datatilsynet forlanger nå at teleselskapene forklarer hvordan slik overvåkning kan ha vært mulig.

– Vi vil gjøre grundige undersøkelser i egne systemer i dagene fremover, men dette er også et spørsmål om nasjonal sikkerhet og derfor et myndighetsanliggende, sier Øyvind Vederhus til Dagbladet.

– En kriminell handling

Direktør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet er tydelig på at det etter norsk lov bare er teleoperatørene som har lov til å registrere telefonsamtaler. Olsen er overrasket over at personlige data om norske mobilkunder har kommet uvedkommende i hende.

Nå vil Olsen til bunns i hvordan overvåkingen kan ha skjedd. Svaret vil avgjøre hvordan saken blir fulgt opp videre.

– Dersom Dagbladets opplysninger er korrekt er dette både skremmende og etter norsk lov kriminelt, sier Torstein Olsen til Dagbladet.

Les mer: NSA kan hacke alle smarttelefoner

annonse