Russland kan ha bedrevet massiv cyber-spionkampanje i mange år

Forskningsselskap med oppsiktsvekkende, ny rapport.

Det finske sikkerhetsselskapet F-Secure har nå publisert en rapport som indikerer at russiske myndigheter har stått bak en omfattende, Internett-basert spionasjekampanje mot blant annet NATO.

Spesifikt omhandler rapporten F-Secures langvarige etterforskning av en spionasjegruppe kalt «The Dukes», som skal ha stått bak en lang rekke ondsinnede spionprogrammer kjent som blant annet «MiniDuke», «CosmicDuke» og «OnionDuke», i tillegg til flere botnet.

Pågått i syv år

Disse programmene skal blant annet ha blitt brukt til svært omfattende «phishing»-angrep mot en stor mengde organisasjoner og institusjoner tilknyttet statlige myndigheter i en rekke vestlige land. Angrepene skal ha pågått i minst syv år, altså fra 2008.

Ifølge F-Secure kan det ha dreid seg om så mange som flere tusen institusjoner som er rammet av spionasjen. Angrepene skal ha gått ut på å hente så mye informasjon som mulig, og så raskt som mulig, fra de aktuelle institusjonene.

«The Dukes» skal være svært sofistikerte og meget ressurssterke. F-Secure skriver i rapporten at gruppen kontinuerlig modifiserer verktøyene sine etter hvert som det publiseres informasjon om gruppen, for å unngå å bli oppdaget. Angrepene skal imidlertid aldri ha stanset opp, til tross for offentlig omtale.

Skal ha bevis for russisk innblanding

F-Secure skal ha samlet en mengde bevis som peker i retning av at det er russiske myndigheter som står bak, og at målet har vært å samle inn etterretning i forbindelse med utenrikspolitiske beslutninger. Disse er blant annet relatert til Ukraina og Tsjetsjenia, men som sagt også vestlige land.

«The Dukes» skal blant annet ha vært interessert i politiske saker relatert til USA og NATO, deriblant en NATO-øvelse som fant sted i Europa for en tid tilbake. Hele rapporten, som for øvrig har fått navnet «The Dukes: Seven years of Russian Espionage», kan du lese her.

Russland er ikke så glade i Internett-frihet: Nå har myndighetene i landet gått til storaksjon mot nettporno »

(Via The Verge)

Les også
I Russland finnes det bare 500 elbiler ...
Les også
Går til storaksjon mot Internett-porno
annonse