Til hovedinnhold

– Loggføring bør ikke innføres

Sir Tim Berners-Lee, kjent som web-ens far, sier i et intervju til BBC at han er imot loggføring av brukernes aktiviteter på Internett.

Netthistorikken til en bruker er privat og bør ikke utnyttes av andre, mener Sir Berners-Lee. I hvert fall bør brukeren selv få velge om vedkommendes surfevaner skal loggføres eller ikke.

En rekke leverandører i Storbritannia planlegger å benytte seg av tjenester fra Phorm, som utvikler teknologi som loggfører nettaktivitet og serverer reklame basert på denne informasjonen.

Talsmenn for Phorm sier til sitt forsvar at systemet også fører til økt sikkerhet, blant annet i at det skal kunne varsle brukeren om eventuelle svindelforsøk.

Sir Berners-Lee er i utgangspunktet meget fornøyd med utviklingen av web-en, ikke minst mangfoldet av tjenester, men på andre områder er han mer bekymret.

Sosiale nettsteder som Facebook og MySpace er etter hvert blitt svært populære, og Sir Bernes-Lee er redd mange av brukerne ikke aner konsekvensene av sine handlinger på disse nettstedene. Det å innføre loggføring i tillegg, gjør bare saken ennå verre. Privatlivet til brukerne er i fare, mener Sir Berners-Lee.

Se intervjuet

Se hele intervjuet på news.bbc.co.uk. Videoen ligger omtrent midt på siden med "CLICK TO PLAY" skrevet på bildet.

(Kilde: BBC)

annonse