Tek.no

Nyhet

Nytt mobilbatteri utnytter atomkraft

Espen Irwing Swang
1 Juni 2005 15:33

Teknikken som brukes har vært kjent lenge, men foreløpig har den ikke vært tilstrekkelig utviklet til å ha noen praktisk nytte. Batteriet virker omtrent som et solcellepanel, der fotoner som treffer solcellepanelet omdannes til strøm. I atombatteriet er det elektroner fra radioaktive gasser som omdannes til strøm.
Betavoltaikk
Batteriteknologien kalles betavoltaikk, og har vært beskrevet lenge. Men teknologien har tidligere gitt lavt strømutbytte, angivelig fordi det har vært vanskelig å fange opp tilstrekkelig med elektroner. I de nye atombatteriene er det laget mikroskopiske brønner som gir en tilnærmet tredimensjonal overflate med 160 ganger så høy opptakskapasitet.

Når de mikroskopiske brønnene fylles med gass vil de fange opp alle elektronene som skytes ut, med unntak av de som skytes rett opp av brønnen. Til sammenligning fanger et solcellepanel bare opp fotoner som treffer solcellepanelet direkte, mens mesteparten av energien fra sola går til spille.
"Mobilstråling"
Helt ferdigutviklet er batteriet ennå ikke, og vi er spent på om vi må gå til anskaffelse av blysusp, eller om det er mulig å bære en atomdrevet mobiltelefon i bukselomma uten å pådra seg avkom med ulike avvik ...

annonse

Les også