Apple mistet svært viktig patent

Mister sjakkbrikker i konflikten med Samsung.

Den tilsynelatende endeløse patentkampen mellom Apple og Samsung har nå tatt en ny vending. De to kamphanene har brukt årevis på å slå hverandre i hodet med patentporteføljene sine, og kampen er fortsatt ikke over. Apple har i flere omganger blitt tilkjent erstatning fra Samsung, men den endelige summen har krympet - og kan nå bli enda mindre.

Ifølge FOSS Patents har det amerikanske patentkontoret nå avgjort at ett av Apples viktigste patenter blir avvist. Dette gjør de etter at en anonym avsender i 2013 ba om en gjennomgang av patentet. Patentet skal ikke være endelig avvist, men patentblogger Florian Mueller mener sannsynligheten er lav for at Apple vil beholde rettighetene.

Designpatent hektet på to år gammel søknad

Årsaken til at patentet nå ser ut til å bli underkjent dreier seg om hvordan det ble søkt i utgangspunktet. Patentet har navnet D'677, og var i utgangspunktet datert i begynnelsen 2007. Her ligger også noe av problemet for Apple som egentlig leverte søknaden i slutten av 2008. Når patentsøknader kobles sammen på denne måten kan den siste nyte godt av dateringen til den første, dersom det er klar sammenheng mellom dem, og delene man ønsker separat patentert er synlige også i den første.

Det er her det amerikanske patentkontoret har kommet frem til at Apples designpatent ikke er gyldig, ettersom de ikke mener den opprinnelige patentsøknaden viser det Apple senere har ønsket å patentere.

Dermed åpnes det opp for nesten to år med såkalt «prior art», altså eksempler og patentsøknader på liknende konsepter som har blitt lansert i mellomtiden. Her skal blant andre LG, Sharp og Apple selv ha hatt søknader inne, med LG som tidligst ute etter at patent D'677 ble underkjent.

Hvor mye blir igjen av erstatningen?

I patentkontorets avgjørelse avvises altså patentet fordi det regnes som åpenbart i lys av de andre konseptene.

Saken mellom Apple og Samsung skal opp igjen foran domstolene i en tredje omgang i løpet av året, eller neste år. Dersom det amerikanske patentkontorets avgjørelser om patentet blir stående kan det tenkes at erstatningssummen krymper ytterligere. Samlet sett har Apple blitt tilkjent erstatning på rundt 930 millioner dollar, men i siste runde ble summen senket med 380 millioner, til 547 millioner.

I fjor ble det kjent at Samsung og Google inngikk patent-allianse mot Apple. Det kan du lese mer om i denne artikkelen »

(Kilder: FOSS Patents via Android Police)

Les også
Nytt patent kan gjøre iPhone-skjermen umulig å knuse
Les også
Apple tapte rettssak om stemme-patent
Les også
Apple- og Samsung-sjefer møtes til megling
Les også
Apple får millionbot i Japan
Les også
Apple tapte mot Samsung
annonse