Til hovedinnhold

Fornøyd med offentlige nettjenester

Spesielt kommer Skatteetaten, Altinn og Lånekassen høyt opp på lista.

Innbyggerundersøkelsen er en årlig undersøkelse fra Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) som skal kartlegge hvordan hvordan innbyggerne opplever offentlige tjenester, og det å bo i Norge.

Årets undersøkelse var den tredje i rekken, der 30.000 tilfeldige innbyggere fikk tilsendt spørreskjema fra Epinion, på oppdrag fra Difi. 41 prosent svarte.

Hjelp til selvhjelp

Det var hyggelig lesing for Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og Lånekassen. Av samtlige statlige publikumstjenester på nett er det nemlig Skatteetaten.no, Altinn.no og Lånekassen.no norske innbyggere er mest fornøyd med.

Ifølge Difi er norske innbyggere nemlig stort sett godt fornøyd med muligheten til å utføre oppgaver selv, på offentlige tjenester på nett.

- Resultatene viser at innbyggerne setter pris på nettjenester som er enkle å bruke. Å utnytte potensialet i teknologien til forenkling, samordning og brukerorientering er avgjørende for å lykkes, sier avdelingsdirektør Tone Bringedal i Difi i en melding.

Spesielt de som bruker internett hver dag gir de offentlige tjenestene høyere score enn resten av respondentene. 43 prosent oppgir "middels erfaring" med offentlige nettjenester, og 39 prosent oppgir "stor erfaring". Dette mot seks prosent med "ingen erfaring" og ti prosent med "lite erfaring"

Men ikke alle offentlige tjenester er like. Andre viktige tjenester, og Toll.no,Helsenorge.no og Vegvesen.no gjør det dårligere. Nederst på listen ligger ofte utskjelte Nav.no.

Stort sett fornøyde

Faste lesere av kommentarfelt i nettaviser blir kanskje overrasket av resultetet, men ifølge den siste innbyggerundersøkelsen er de fleste som bor i Norge stort sett fornøyde.

Samlet sett scorer Norge totalt 85 av 100 mulige poeng. Ifølge Difi er høy kvalitet på tjenester, godt bomiljø og lav arbeidsledighet en viktig faktor i tilfredsheten.

Det er også en del forskjeller i tilfredshet mellom respondenter fra små og store kommuner. For eksempel er flere fornøyd med sosiale tiltak i de små kommunene enn de store, i alt fra sykehjemsplasser og kulturaktiviteter til barnehager.

Innbyggerundersøkelsen 2015 er tilgjengelig i sin helhet på Difi.no.

Evry lanserer ny applikasjon: Kreftforeningen doblet innsamlingsbeløpet »

En vinner er kåret: Han er årets IT-direktør 2015 »

annonse